Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi / 2007
Mesleki Deneyim
Florya Hastanesi / 2020
Doğa Hastanesi / 2019
Hastane 34 / 2017 – 2019
Anamur Özel Anamed Hastanesi / 2013 – 2015
Muş Devlet Hastanesi / 2007 - 2009
Tıbbi İlgi Alanları
Baş Ağrısı
İnme(Felç)
Demans (Alzheimer hastalığı, Bunama)
Parkinson Hastalığı
Epilepsi
Multiple Skleroz (MS)
Kas Hastalıkları
EEG-EMG
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
H. Tuğrul Atasoy, Aysun Ünal, Nuray Atasoy, M. Murat Sümer, Nejla Çabuk. Eğitim ve gelir durumu ile Psikiyatrik komorbitenin Migrenin Analjezik kötü kullanım başağrısına dönüşümündeki etkisi ‘’39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
Murat Sumer, H. Tuğrul Atasoy, Aysun Ünal, Necla Çabuk, Hatice Altıntaş. ‘’ Kartal Tünel Sendromunda önkol Median sinir motor iletim hızı ‘’ 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
H. Tuğrul Atasoy, Nuray Atasoy, Aysun Ünal, Nejla Çabuk, Hatice Altıntaş, ‘’ Analjezik kötü kullanımı olan ve olmayan Kronik Gerilim Tip Başağrısı hastalarında Psikiyatrik komormidite’’ 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
Aysun Ünal, M. Murat Sümer, Zuhal Erdem, H. Tuğrul Atasoy, Hatice Altıntaş. ‘’ Brakial Pleksit Lezyon Lokalizasyonunda Magnetik Rezonans Nörografinin Yeri’’ 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
Acil Serviste Değerlendirilen Nöroloji Hastalarının Profili. Ufuk Emre 1, Ayşe Semra Demir 2, Esra Acıman 1 , Nejla Çabuk 3, Sibel Kıran 4, Aysun Ünal 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 3 Sb. Muş Devlet Hastanesi
The Profile of Neurology Patients Evaluated in the Emergency Department. Ufuk Emre 1, Ayşe Semra 2, Esra Acıman 1, Nejla Çabuk3, Sibel Kıran 4, Aysun Ünal 1, 1Zonguldak, Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 3.Sb. Muş Devlet Hastanesi
The Profile of Neurology Patients Evaluaed in the Emergency. Department. Ufuk Emre1, Ayşe Semra Demir2, Esra Acıman1, Nejla Çabuk3, Sibel Kıran 4, Aysun Ünal 1, Faculty Of Medicine, University Of Zonguldak Karaelmas, Department of Neurology, Zonguldak, Turkey2 Faculty Of Medicine, University Of Zonguldak
2Faculty Of Medicine, University Of Zonguldak
Turkish Journ
Ufuk Emre1, Ayşe Semra Demir2, Esra Acıman1, Nejla Çubuk3, Sibel Kırşan4, Aysun Ünal1, 1Faculty Of Medicine, University Of Zonguldak Karaelmas,Department Of Neurology, Zonguldak, Turkey
2Faculty Of Medicine, University Of Zonguldak Karaelmas, Department Of Family Medicine, Zonguldak, Turkey
3 Faculty Of Medicine, University Of Zonguldak Karaelmas, Department Of Public Health, Zonguldak, Turkey
4 Ministry of Health, Mus State Hospital, Mus, Turkey