Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Mesleki Deneyim
Kilis Devlet Hastanesi 2008
Kilis Aktürk Tıp Merkezi 2011
Güven ışığı OSGB işyeri Hekimliği 2014
Özel Gato Hospital 2016
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar