Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015
Mesleki Deneyim
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1999-2003
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2003-2010
University of Southern California-Doheny Eye Institute, 2010-2011
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011-2015
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015-2019