Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanhul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1996
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2005
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar