Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1989-1995

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kasım 1995-Ağustos 2000

Mesleki Deneyim

Uzman Doktor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ağustos 2000-Mart 2003

Askerlik Hizmeti

T.C. Jandarma Genel Komutanlığı 100 Yataklı Van Asker Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Tabip Asteğmen/Teğmen Mayıs 2003-Nisan 2004

Uzman Doktor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mayıs 2004-Şubat 2007

Yardımcı Doçent

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şubat 2007-Kasım 2012

Doçent

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kasım 2012-Şubat 2018

Profesör

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şubat 2018

Anabilim Dalı Başkanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ekim 2018

Tıbbi İlgi Alanları

Karaciğerin Primer Malign Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Hepatosellüler Karsinom

Karaciğer İçi Safra Yolları Tümörleri

Diğer Primer Karaciğer Tümörleri (Anjiosarkom, Hepatik Epiteolid Hemanjioendotelioma, vb.)

Karaciğerin Primer Benign Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Hemanjiom

Hepatik Adenom

Karaciğer Kistleri

Karaciğerin Metastatik Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Kolon ve Rektum Tümörlerinin Karaciğer Metastazları

Diğer Organ Tümörlerinin Karaciğer Metastazları

Karaciğer Apseleri

Kist Hidatik

Siroz

Karaciğer Nakli

Safra Kesesi Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Kolelitiazis

Safra Kesesi İltihabı (Akut Kolesistit)

Safra Kesesi Polipleri

Safra Kesesi Tümörleri

Karaciğer Dışı Safra Yolları Hastalıkları

Safra Yolu Taşları (Koledokolitiazis)

Safra Yolu Kistleri

Safra Yolu Darlıkları

Safra Yolu Yaralanmaları

Safra Yolu Distalindeki Tümörler

Karaciğer Dışı Safra Yollarının Benign ve Malign Tümörleri

Klatskin Tümörleri

Pankreas Hastalıkları Cerrahisi

Akut Pankreatit

Kronik Pankreatit

Pankreas Kanseri

Pankreasın Nöroendokrin Tümörleri

Pankreasın Kistik Tümörleri

Papilla (Ampulla) Vateri Tümörleri

Duodenum (On İki Parmak Bağırsağı Tümörleri)

Dalak Hastalıkları Cerrahisi

Mide Kanserleri

İnsizyonel Herni (Ameliyat Kesisi Fıtıkları)

İnguinal Herni (Kasık Fıtıkları)

Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)

Özellikli İşlem

Karaciğer Nakli

Mikrocerrahi

Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi

Laparoskopik Safra Yolları Cerrahisi

Laparoskopik Pankreas Cerrahisi

Laparoskopik Dalak Cerrahisi