Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2018
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
2018-2020: Doruk Yıldırım Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
Acil Servis Hizmetleri 
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar