Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Bahçeşehir Üniversitesi – Psikoloji Lisans Eğitimi (ingilizce) (2015)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Üsküdar Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimi(2017)
Mesleki Deneyim
Pozitif Düşünce Merkezi, Gönüllü stajyer
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi -Psikiyatr Bölümü ,Gönüllü stajer
NPİSTANBUL Hastanesi, zorunlu stajyer
White Tuana Hotel&Spa , Psikolog-Müdür
Özel İstanbul Hospital , Psikolog
VM Medical Park Hastanesi, Klinik Psikolog
İstanbul Aydın Üniversitesi, Öğretim Görevlisi
Tıbbi İlgi Alanları
Depresyon
Kaygı Bozuklukları ( panik bozukluk, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, performans kaygısı)
Duygudurum Bozuklukları
Yeme Bozuklukları
Yas Süreci
İlişki ve Evlilik Sorunları
Cinsel İşlev Bozuklukları (Cinsel İsteksizlik, Erken Boşalma, Erektil Disfonksiyon)
Vajinismus
Sınav Kaygısı
Sınava hazırlık sürecinde destekleyici terapi
Kişilik Bozuklukları
Öfke Sorunları
EMDR Terapisi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme)
Psikosomatik Bozukluklar
Hamilelik Süreci ve SonrasI Depresyon
Oyun Terapisi
Stres Yönetimi
İnternet ve Alışveriş Bağımlılığı
İş yaşamına ilişkin sorunlar
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar