Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Mesleki Deneyim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana bilim Dalı 2001-2007
Samsun Özel Mediva Hastanesi 2007-2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar