Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
Mesleki Deneyim