Mezun Olunan Tıp Fakültesi  ve Yıl                :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985

Uzmanlık Eğitimi Alınan Yer ve Yıl                 :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991

Mezuniyet Sonrası Görevler                           :

-Diyarbakır Hani Sağlık Ocağı

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

-KBB ABD Uzmanlık Eğitimi

-Samsun Devlet Hastanesi

-Samsun Akademi  Tıp Merkezi

-Samsun Özel Atasam Hastanesi