Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
GATA Tıp Fakültesi, 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 1998
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nefroloji Uzmanlık Eğitimi 2002
Mesleki Deneyim
Central Hospital ve Erdem Hastanesi 2011-2021
ÇAPA Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Transplantasyon Ünitesi 2011
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Öğretim Üyesi 2008-2011
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nefroloji Uzmanlığı 2002-2007
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nefroloji Uzmanlık Eğitimi 200-2002
İç Hastalıkları Uzmanı 1998-2000
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 1994-1998
Pratisyen Hekim 1991-1994
Tıbbi İlgi Alanları

Böbrek Nakli
Böbrek Yetmezliği
Böbrek Hastalıkları
Böbrek İltihabı
Diyaliz
Lupus
Iga Nefropatisi
Nefrotik Sendrom
Nefritler
İdrar Yolu Enfeksiyonu
Hipertansiyon

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar