Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Dicle Tıp Fakültesi 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
SSK Samatya Hastanesi Genel Cerrahi 1988
Mesleki Deneyim
Çeşitli devlet hastanelerinde Genel Cerrahı Uzmanlığı 1988-1994
Kadıköy Şifa Hastanesi, Başhekim
Amerikan Hastanesi, Başhekim-Sorumlu Müdür
Medera Hastanesi (Azerbeycan-Bakü)
Tıbbi İlgi Alanları

Kanser Cerrahisi
Tiroid Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar