Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Oroumieh Tıp Fakültesi İran, 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, 2014
Mesleki Deneyim
Atlas Hastanesi, 2018- 2021
Megapol Hastanesi, 2016-2017
Meditepe Cerrahi Tıp Merkezi, 2015
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar