Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mesleki Deneyim
1999 yılında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Şef yardımcısı olarak çalıştı.
2000 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanlığını yaptı.
Yine aynı üniversitede 4 yıl süre ile Üniversite Rektörlüğü görevini yürüttü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı’nda çalıştı.
Tıbbi İlgi Alanları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Cerrahileri
Kulak Cerrahisi
Açık Teknik Rinoplasti (Burun Estetiği)
Baş ve Boyun Kanserleri Cerrahisi
Baş ve Boyun Bölgesi Tümörleri
Çocuk K.B.B. Hastalıkları Cerrahisi
Burun Eti Konka Cerrahisi ve Radyofrekans İle Küçültülmesi
Vertigo (Baş Dönmesi)
Kulak Çınlaması

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


Yurt içinde 120 civarında makalesi ve yurt dışında ise 32 civarında makalesi yayınlanmıştır.