Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1986

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, 1990-1994

Mesleki Deneyim

Süleyman Demirel Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D (Yard. Doç.), 1998

Süleyman Demirel Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D (Doç.), 2001

Kırıkkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D (Prof.), 2006-2011

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D (Prof.), 2011-2020

Tıbbi İlgi Alanları

İleri Yaşta Hastalarda Enfeksiyon

Diyabetik Ayak ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

Cerrahi Alan Enfeksiyonları

Yabancı Cisim Enfeksiyonları

Viral Hepatitler (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C)

Granülomatöz Mastit 

Erişkin Bağışıklama

Seyahat Sağlığı