Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Mesleki Deneyim
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar