Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ  Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006
Mesleki Deneyim
Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 2006 2013

Medikalpark Hastanesi 2013 2021 

Tıbbi İlgi Alanları
Hematolojik selim ve malign hastalıklar , lösemi, lenfoma, anemi 
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar