Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

1984 – 1990: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

2001 – 2005: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD.

Mesleki Deneyim

1990 – 1992: Kocaeli SSK Hastanesi - Pratisyen Hekim
1992 – 2001: Aydın SSK Hastanesi - Pratisyen Hekim
2001 – 2005: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı - Asistan
2005– 2007: Özel Koşuyolu Medipol Hastanesi - Dermatoloji Uzmanı
2007 – 2019: Özel Anadolu Sağlık Gebze Hastanesi - Dermatoloji Uzmanı
2019 – 2021: Ulus Özel Liv Hastanesi - Dermatoloji Uzmanı


Tıbbi İlgi Alanları

Dermatoskopi (Ben ve Deri Tümörleri Tanısı ve Tedavisi)
Dermatokozmetoloji (Botox, Dolgu, PRP, Mezoterapi, Altın İğne, İp ve Lazer Uygulamaları)
Tırnak Batık Tedavisi (Fenolle Matrisektomi işlemi)
Ürtiker ve Alerjik Hastalıklar

Kurs ve Sertifikalar

1. Ulusal Dermatoloji STE Master Kursu ( Kasım 2002)

2. 2. Uludağ Dermatokozmetoloji (Botox, Dolgu, Vasküler Lazer ve Peeling Kursu)

3. 20. Yumuşak Doku Tümörleri Kursu (2004)

4. İnternational Short Course on Dermoscopy ( Medical University of Graz, Austria) (2005)

5. Restylane Dolgu Kursu (2005)

6. Restylane Dolgu Kursu (2006)

7. Dermatolojik Cerrahi Kursu (2010, Dermatoloji ve Dermatoonkoloji Gündemi)

8. Dermatoskopi Kursu ( 2010, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi)

9. Medikal lazer Training Kurs ( DEKA, 2011)

10. Face Volume İnjection technique training (2011)

11. 6. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri Lazer, Peeling, Dolgu, Botox ve Roller Kursu (2011)

12. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Dermoskopi Kursu (2012)

13. Bio-Revolumetry: a new method in Aesthetic Medicine Practical methods and new cannulae-techniques training (2012)

14. Mezoklinik Dolgu Kursu (2013)

15. Advanced Injection Techniques Master Class (2015)

16. Olgularla Allerji Kursu(2017)

17. Uzmanlık sonrası Kozmetik Eğitim Kursu(2017)

18. Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Derneği (Cerrahi Olmayan Estetik İşlemler Okulu)( 2018)

19. Pediatrik Dermatoloji Kursu )2018)

20. Advanced Cosmetic Dermatology Training (XXIV. World Dermatology Congress, 2019, Milan)

21. 2019 Dünya Dermatoloji Kongresi (Milan)

22. İp Uygulamaları Eğitimi (Eğitmen: Dr. Nejat Can)

23. Fotona Lazer Eğitimi (Erbium - YAG + ND-YAG)