Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakultesi Genel Cerrahi AD, 2003-2008

Mesleki Deneyim

Sivas Akıncılar Merkez Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim), 2000-2003

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, 2003-2008

Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi, 2009-2009

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Reviri, 2009-2010

Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi, 2010-2011

İstanbul Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği 2011-2019 (1000’in üzerinde karaciğer ve böbrek transplantasyonunda aktif deneyim)

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2019-2020

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Karaciğer Nakli Kliniği Sorumlu Uzmanı, 2019-2020

Tıbbi İlgi Alanları

Organ Nakli

Karaciğer Nakli (Canlı vericili ve kadavradan) 1000 vakanın üzerinde deneyim

Böbrek Nakli (Canlı vericili ve kadavradan) 300 vakanın üzerinde deneyim


Karaciğer Cerrahisi:

Karaciğerin Primer Malign Tümörleri

Karaciğerin Metastatik Tümörleri (Mide, Kolon, Rektum, Over Kaynaklı Metastazlar)

Karaciğer Hepatektomisi

Hepatosellüler Karsinom

Karaciğer İçi Safra Yolları Tümörleri (Kolanjiokarsinom)

Primer Karaciğer Tümörleri (Anjiosarkom, Hemanjioendotelioma)

Karaciğerin Primer Benign Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi


Karaciğerin İyi Huylu Hastalıkları:

Hemanjiom

Hepatik Adenom

Karaciğer Basit Kistleri

Karaciğer Apseleri

Kist Hidatik


Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi:

Safra Kesesinde Taş (Kolelitiazis)

Safra Kesesi İltihabı (Akut Kolesistit)

Safra Kesesi Polipleri

Safra Kesesi Tümörleri


Karaciğer Dışı Safra Yolları Hastalıkları:

Safra Yolu Kistleri

Safra Yolu Taşları (Koledokolitiazis)

Safra Yolu Darlıkları

Safra Yolu Yaralanmaları

Karaciğer Dışı Safra Yollarının Benign ve Malign Tümörleri


Distal Koledok Tümörleri:

Klatskin Tümörleri

Pankreas Hastalıkları Cerrahisi

Akut Pankreatit

Kronik Pankreatit

Pankreasın Kistik Tümörleri

Pankreas Kanserleri

Pankreasın Nöroendokrin Tümörleri

Papilla (Ampulla) Vateri Tümörleri

Whipple Operasyonu


Dalak Hastalıkları Cerrahisi:

Fıtıklar

Kasık Fıtığı (Laparoskopik ve Açık Cerrahi ile Onarım)

Göbek Fıtığı

İnsizyonel Fıtıklar (Laparoskopik ve Açık Cerrahi ile Onarım)

Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)


Anal Bölge Hastalıkları:

Hemoroid

Perianal Abse

Perianal Fistül

Perianal Fissür (Anal Bölgede Çatlak)

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi


Midenin İyi ve Kötü Hastalıkları:

Mide Kanserleri

Mide Ülser Cerrahisi

Duodenum (On İki Parmak Bağırsağı Tümörleri)


İnce Bağırsak Cerrahi Hastalıkları:

Bağırsak Tıkanıklıkları, Yapışıklıkları (İleus)

Akut Apandisit (Laparoskopik ve Açık Cerrahi)

Kolon Rektum Kanserleri (Laparoskopik ve Açık Cerrahi)


Memenin İyi Huylu Hastalıkları:

Mastit, Fibroadenom, Kist

Meme Kanserlerinin Cerrahisi

Troid ve Paratroid Bezi Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi