Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

2000, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bursa

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

2003-2008, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakultesi Genel Cerrahi AD

Mesleki Deneyim

Sivas Akıncılar Merkez Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim, 2000-2003

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, 2003-2008

Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi, 2009-2009

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Reviri, 2009-2010

Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi, 2010-2011

İstanbul Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği 2011-2019 (1000’in üzerinde karaciğer ve böbrek transplantasyonunda aktif deneyim)

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2019-2020

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Karaciğer Nakli Kliniği Sorumlu Uzmanı, 2019-2020

Tıbbi İlgi Alanları

- Organ Nakli

Karaciğer Nakli (Canlı vericili ve kadavradan) 1000 vakanın üzerinde deneyim

Böbrek Nakli (Canlı vericili ve kadavradan) 300 vakanın üzerinde deneyim

- Karaciğer Cerrahisi

Karaciğerin Primer Malign Tümörleri

Karaciğerin Metastatik tümörleri(Mide, Kolon, Rektum, Over kaynaklı metastazlar)

Karaciğer Hepatektomisi

Hepatosellüler Karsinom

Karaciğer İçi Safra Yolları Tümörleri(Kolanjiokarsinom)

Primer Karaciğer Tümörleri (Anjiosarkom, Hemanjioendotelioma)

Karaciğerin Primer Benign Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Karaciğerin iyi huylu hastalıkları

Hemanjiom

Hepatik Adenom

Karaciğer Basit Kistleri

Karaciğer Apseleri

Kist Hidatik

- Safra Kesesi ve Safra yolları Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Safra Kesesinde taş (Kolelitiazis)

Safra Kesesi İltihabı (Akut Kolesistit)

Safra Kesesi Polipleri

Safra Kesesi Tümörleri

Karaciğer Dışı Safra Yolları Hastalıkları

Safra Yolu Kistleri

Safra Yolu Taşları(Koledokolitiazis)

Safra Yolu Darlıkları

Safra Yolu Yaralanmaları

Karaciğer Dışı Safra Yollarının Benign ve Malign Tümörleri

Distal koledok tümörleri

Klatskin Tümörleri

- Pankreas Hastalıkları Cerrahisi

Akut Pankreatit

Kronik Pankreatit

Pankreasın Kistik Tümörleri

Pankreas Kanserleri

Pankreasın Nöroendokrin Tümörleri

Papilla (Ampulla) Vateri Tümörleri

Whipple Operasyonu

Dalak Hastalıkları Cerrahisi

- Fıtıklar

Kasık Fıtığı (Laparoskopik ve açık cerrahi ile onarım)

Göbek fıtığı

İnsizyonel fıtıklar( Laparoskopik ve açık cerrahi ile onarım)

- Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)

- Anal Bölge Hastalıkları

Hemoroid

Perianal Abse

Perianal Fistül

Perianal Fissür (Anal bölgede çatlak)

- Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Midenin iyi ve kötü hastalıkları

Mide kanserleri

Mide ülser cerrahisi

Duodenum (On İki Parmak Bağırsağı Tümörleri)

İnce barsak cerrahi hastalıkları

Barsak tıkanlıklıkları, yapışıklıkları (ileus)

Akut Apandisit (Laparoskopik ve açık cerrahi)

Kolon Rektum kanserleri( Laparoskopik ve açık cerrahi )

- Memenin iyi huylu hastalıkları

Mastit, fibroadenom, kist

Meme kanserlerinin cerrahisi

- Troid ve paratroid bezi hastalıklarının cerrahi tedavisi