Uzm. Dr. Aysun Halaçoğlu

Uzm. Dr. Aysun Halaçoğlu

Ana Sayfa > Doktorlar > Uzm. Dr. Aysun Halaçoğlu
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2004
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği - 2011
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı - 2014
Mesleki Deneyim
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı / 2015 - 2018
Memorial Şişli Hastanesi Hematoloji Uzmanı / 2018 - 2019
İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Hematoloji Kliniği Dr. Öğr. Üyesi / 2019 - 2021
İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Erişkin Kök Hücre Transplantasyon Merkezi Dr. Öğr. Üyesi / 2020 - 2021
Tıbbi İlgi Alanları

Akut ve Kronik Lösemiler
Lenf Bezi Kanserleri (Lenfomalar)
Multipl Miyelom ve Diğer Plazma Hücre Hastalıkları
Miyelodisplastik Sendrom
Polisitemia Vera
Esansiyel Trombositoz
Primer Miyelofibroz
Anemiler
Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları
Kalıtsal Trombofili

Özellikli İşlem

Periferik Yayma Değerlendirilmesi
Kemik İliği Değerlendirilmesi
Kemoterapi
İmmünoterapi

Bilimsel Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Toprak SK, Karakuş S, Halaçoğlu A, Hasdemir E, Üner H. Erythema Annulare Centrifugum and Relapsing Polychondritis Associated with Acute Myeloid Leukemia: A Case Report. Turk J Hematol 2012; 29(3):293-296.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Koca E, Öte EO, Üner A, Terzi YK, Halaçoğlu A, Çetiner D, Karakuş S, Şahin Fİ. Importance of MPL W515L mutation in diagnosis of myelofibrosis: a case report. 5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma: İstanbul, Turkey; 21/05/2015-23/05/2015. Turkish Society of Hematology, Proceedings & Abstract Book, abstract: 0259
B2. Koca E, Halaçoğlu A, Malkan ÜY, Arıca D, Karakuş S, Göker H, Haznedaroğlu İC, Sayınalp N, Büyükaşık Y. Prognostic factors for survival of elderly patients with acute myeloid leukemia after intensive chemotherapy: validation of 3 popular prognostic models. 56th ASH Annual Meeeting and Exposition: San Francisco, USA; 06/12/2014-09/12/2014. Blood 2014;124(21):5332.
B3. Kaya E, Karakuş S, Halaçoğlu A, Koca E, Toprak SK, Tutal E. Evaluation of chronic lymphocytic leukemia patients followed by hematology department of Baskent University: single center experience. 4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma: İstanbul, Turkey; 22/05/2013-25/05/2013.
B4. Savaş ÖÖ, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Female pseudohermaphroditism case that applied with hypertension and gynecomastia. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine: Istanbul, Turkey; 27/05/2009-30/05/2009. European Journal of Internal Medicine 2009;20:182.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Halaçoğlu A, Suher M. Diyabetes mellitus regülasyonunun osteoporoz ile ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2012;29(4):206-209.
D2. Halaçoğlu A, Suher M. Diyabetes mellitus regülasyonunun serum eser elementleri ile ilişkisi. Yeni Tıp Dergisi 2012;29(1):47-49.
D3. Erzurum C, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Metabolik sendromu olan ve olmayan obez hastaların antropometrik ölçümleri, yüksek sensitif CRP ve ürik asit düzeyleri açısından karşılaştırılması. Yeni Tıp Dergisi 2011;28(2):101-104.
D4. Çamur B, Tüzün D, Kabaçam G, Halaçoğlu A, Yılmazer TT, Suher M. Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda kanama nedenleri ve risk faktörleri. Medical Network Dahili Tıp 2008; 3(2): 87-92.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Halaçoğlu A. Hodgkin lenfomada konsolidasyon tedavisi. Kime?, Ne zaman?, Ne kadar süre? Sözlü sunum: 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi; 25/12/2020-27/12/2020.
E2. Halaçoğlu A. Aferez endikasyonları: 2019 ASFA rehberi ne diyor? Sözlü sunum: 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi; 25/12/2020-27/12/2020.
E3. Halaçoğlu A, Şerefhanoğlu S. Allojeneik kök hücre nakli sonrası remisyonda ve tam kimerik hastanın izole spinal granülositik sarkom ile nüksü. Sözel bildiri: 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi; 25/12/2020-27/12/2020.
E4. Halaçoğlu A, Şerefhanoğlu S. Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli sonrası nüks akut lenfoblastik lösemide blinatumomab deneyimimiz. Sözel bildiri: 7. Hematolojik Onkoloji Kongresi; 11/12/2020-13/12/2020.
E5. Eryılmaz ÖT, Halaçoğlu A, Özkayalar H, Kabukçuoğlu F. HIV pozitif hastada HHV-8 pozitif multisentrik Castleman hastalığı: Olgu sunumu. 28. Ulusal Patoloji Kongresi: Ankara, Türkiye; 27/10/2018-30/10/2018.
E6. Eryılmaz ÖT, Halaçoğlu A, Özkayalar H, Kabukçuoğlu F. Methotreksat ilişkili diffüz büyük B hücreli lenfoma: Olgu sunumu. 28. Ulusal Patoloji Kongresi: Ankara, Türkiye; 27/10/2018-30/10/2018.
E7. Halaçoğlu A, Karakuş S, Koca E, Arıca D, Ayhan A, Üner A. Relaps primer hepatosplenik CD5 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma olgusu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.
E8. Halaçoğlu A, İzci T, Arıca D, Koca E, Karakuş S. Gebelik ve kronik myeloproliferatif hastalık tedavi yönetimi, bir olgu sunumu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.
E9. Arıca D, Halaçoğlu A, Üner A, Nar A, Koca E, Karakuş S. İzole splenik tutulum ile karşımıza çıkan bir folliküler derece IIIA lenfoma olgusu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.
E10. Or A, Halaçoğlu A, Arıca D, Koca E, Karakuş S. Tekrarlayan gebelik kaybı nedeniyle hematoloji kliniğine refere edilen kadınların edinsel ve kalıtsal trombofili açısından değerlendirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.
E11. Akıncıoğlu P, Koca E, Dağlı Ü, Bayraktar N, Halaçoğlu A, Arıca D, Yazıcı A, Karakuş S. Serum hepsidin seviyesinin inflamatuar barsak hastalıklarında incelenmesi ve hastalık aktivasyonu açısından fekal kalprotektin ile karşılaştırılması. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.
E12. Çelik B, Koca E, Anıl C, Bayraktar N, Halaçoğlu A, Arıca D, Yazıcı A, Karakuş S. Tiroid hormon disfonksiyonu olan hastalarda trombosit agregasyon bozukluğunun in vitro olarak ASPİ/ADP testleri ile değerlendirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 22/10/2014-25/10/2014.
E13. Halaçoğlu A, Karakuş S, Koca E, Toprak SK, Özkan EA. Farklı alt tipte relaps olan akut promyelositik lösemi olgusu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 23/10/2013-26/10/2013.
E14. Halaçoğlu A, Toprak SK, Koca E, Karakuş S. Primer santral sinir sistem lenfoması ve tiroid papiller karsinomu birlikteliği. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 23/10/2013-26/10/2013.
E15. Oygür ÇŞ, Koca E, Halaçoğlu A, Gülel MŞ, Dönmez FY, Toprak SK, Karakuş S. Kemik iliği biyopsisi sonrası ağrı palyasyonu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 23/10/2013-26/10/2013.
E16. Halaçoğlu A, Suher M, Beştepe N. Acil hemodiyalize alınan hastalarda hemodiyaliz nedenleri ve risk faktörleri. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya, Türkiye; 06/10/2010-10/10/2010.
E17. Halaçoğlu A, Bozkuş R, Suher M. Direkt grafide aortik arktaki kalsifikasyon ile homosistein, MCV, vitamin B12 ilişkisi. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya, Türkiye; 30/09/2009-04/10/2009.
E18. Soylu H, Serkant ÖB, Halaçoğlu A, Aydın OD, Suher M, Belenli O. Karın ağrısı ile gelen bir olguda MEN 1. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya, Türkiye; 15/10/2008-19/10/2008.
E19. Halaçoğlu A, Tüzün D, Kabaçam G, Yılmazer TT, Aydın OD, Suher M. Lida kullanımına bağlı gelişen ciddi komplikasyonlar. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya, Türkiye; 05/09/2007-09/09/2007.
G. Diğer yayınlar:
G1. A Halaçoğlu. Gebelikte talasemi. Sağlıkta Adres Başkent 2013;13:12-15.

Uzm. Dr. Aysun Halaçoğlu Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA BAHÇELİEVLER hastanesinde çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Aysun Halaçoğlu hekimimizin Hematoloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutunuz 20 mb'dan büyükse linkten gönderebilirsiniz.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

TR
EN RU AR
E-RANDEVU