Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp -Tıp Doktoru 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Uzmanlığı 2015
Mesleki Deneyim
Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman doktor
ocak 2011-kasım 2011
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Uzman doktor 2015 mayıs - 2017 aralık
İ.A.Ü VM Medical Park Florya Hastanesi Romatoloji Doktor Öğretim Üyesi 2017 aralık-2019 kasım
İstinye Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Doktor Öğretim Üyesi 2018 ocak-2019 kasım
Memorial Şişli Hastanesi Romatoloji Uzman Doktor 2019 aralık-2021 şubat
Memorial Ataşehir Hastanesi Romatoloji Uzman Doktor 2020 haziran-2021 şubat
Tıbbi İlgi Alanları

Romatoid artrit
Psoriatik artrit
Ankilozan spondilit
Sjögren hastalığı
Sistemik lupus eritematozus
Sistemik skleroz
Polimiyozit-dermatomyozit
Mikst bağ doku hastalığı
Andiferansiye bağ doku hastalığı
Fibromiyalji
El osteoartriti
Erişkin Still Hastalığı
Reaktif artrit
Gut hastalığı
Yalancı gut hastalığı
Ailevi Akdeniz Ateşi(FMF)
Vaskülitler
Behçet Hastalığı
Sarkoidoz

Özellikli İşlem

Eklem sıvısı aspirasyonu ve eklem içi steroid enjeksiyonu

Bilimsel Yayınlar


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
I. Turkish Compliance and Adaptation of EULAR 2013 Recommendations for the Management of Rheumatoid Arthritis with Synthetic and Biological Disease-Modifying Antirheumatic Drugs: Expert Opinion of TLAR
Ataman Ş., Sarı Sürmeli Z., Sunar İ.,Özdemirel E., Akıncı A., Bodur H., Akgül Ö., Altan L., Altay Z., Ayhan F., Birtane M., Soy Buğdaycı D., Çapkın E., Cerrahoğlu L., Duruöz M.T., Günaydın R., Günendi Z., Gürer G., Bal A., Kaçar C., Kaptanoğlu E., Kaya T., Kocabaş H., Kotevoğlu N., Nas K., Rezvani A., Şen N., Şendur Ö.F., Yalçın P. Archives of Rheumatology 2015;30(4):271-284 doi: DOI:10.5606/ArchRheumatol.2015.5654 (link)
I. Coexistence of Familial Mediterranean Fever, Behçet’s Disease and Sacroiliitis
İsmihan, Sunar; Sürmeli Sarı Zühre; Özdemirel, Ali Erhan; Yalçın, Ayşe Peyman; Ataman, Şebnem Archives of Rheumatology, 2015,30(1):63-66
doi: 10.5606/ArchRheumatol.2015.5093 (link)
II. Erasmus syndrome: systemic sclerosis and silicosis co-occurence Zühre Sarı Sürmeli, Nurdan Oruçoğlu; International Journal of Rheumatic Diseases, April 2018, Wiley, DOI:10.1111/1756-185x.13296
A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
I. Zühre Sarı Sürmeli. A patient with ankylosing spondylitis who had mistakenly received live oral polio vaccination while on an anti-TNF drug. International Internal Medicine and Training Meetings -10,Updates on Rheumatology and Hypertension, oral poster presentation,MALTA,May 2017(link)
II. Sarı Sürmeli Z., Ozdemirel A.E., Sunar İ., Ataman Ş., Yalçın A.P.  “SAPHO Syndrome”: A Patient with Neck and Back Pain. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology 2014 . Poster presentation P-33, s-15(link)
III. Ozdemirel A.E., Sarı Sürmeli Z., Sunar İ , Doghanji F. , Ataman Ş.,Yalcın A.E. Kikuchi’s Disease and Systemic Lupus Erythematosus: Mysterious Co-occurrence. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology 2014 .Poster presentation P-034, s-16(link)
IV. Sunar İ., Sarı Sürmeli Z., Özdemirel A.E., Ataman Ş., Yalçın A.P. Coexistence of Behçet’s disease and villonoduler synovitis mimicking meniscopathy. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology 2014. Poster presentation P-035,s-16 (link)
V. Sunar İ., Özdemirel A.E., Sarı Sürmeli Z., Üstüner E., Tutkak H., Yılmaz G., Yalçın A.P., Ataman Ş. The relationship between serum pentraxin-3 levels, cardiovascular disease risk and disease activity in psoriatic arthritis patients.Poster presentation.ss-029.Turkish League Against Rheumatism Congress 2017.(link)
I. The Relationship between Immunogenicity, Disease Activity and Autoantibody Development in Patients with Rheumatic Diseases Treated with Anti-TNF Agents. S. Ataman, R. Soltanalizade, H. Tutkak, D. Öztuna, E. Ozdemirel, Z.S. Surmeli Annals of the Rheumatic Diseases 2014;73:482. DOI 10.1136/annrheumdis-2014-eular.1848 (link).
VI. Duruöz M. T., Sarı Sürmeli Z., Topçu E.,”The Correlation of Disease Activity, Functional  and Metrological Status and Quality of Life with  Sleep Quality and Balance Status in Ankylosing Spondylitis (AS)”. 2012 ACR Meeting,Washington D.C. (poster  sunumu) (link)
II. Evaluation of serum levels of interleukin(il)-17a, il-17b, il-17c, il-17f and il-23 levels in psoriatic arthritis
M. T. Duruöz, Ü. Uçar, Y. Guvenç, Z. Sari Sürmeli
Annals of the Rheumatic Diseases 2013;72:A821 (link)
III. Zühre Sarı Surmeli. A patient with ANA negative systemic lupus erythematous and antiphospholipid antibody syndrome. International Internal Medicine Training Meetings -17, oral poster presentation, Czech Republic, Prague, 8-10 March 2019.

A. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap bölümü: Hastalar İçin Beslenme Ve Diyet Yönetimi , Bölüm 10: Gut Hastalığında Beslenme. Editörler: Can Özlü, Hasan Alpay. Akademisyen Kitabevi.2019.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
I. Zinnuroğlu M., Sarı Sürmeli Z., Beyazova M., “Ampute Bir Hastada Lumbosakral Kök Avulziyonu: Elektrodiagnostik Güçlükler”, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 13:65-8, 2010.(link).
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
I. Sarı Sürmeli Z., Zinnuroğlu M.,”Karpal tünel sendromlu hastalar ve sağlıklı kontrol grubunda çift tepeli duyusal potansiyellerin karşılaştırılması”2.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 2010 (poster sunumu)

II. Duruöz M. T., Sarı Sürmeli Z., Uçar Ü., Topçu E., “Psöriatik Artrit Hastalarında Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi ,10. Türk Romatoloji Sempozyumu 2013 (Poster sunumu).

I. Özdemirel A.E., Doghanji F., Rustemova D., Sarı Sürmeli Z., “Sinovyumun Nadir Görülen Benign Lezyonu: Lipoma Arboresan” 10. Türk Romatoloji Sempozyumu 2013 (Poster sunumu).
I. Zühre Sarı Sürmeli. ANA Negatif amyopatik dermatomiyozitli bir vaka, poster sunumu, 13. Anadolu Romatoloji Günleri, Online Bilimsel Toplantı ,24-27 Eylül 2020.
1) Diğer Yayınlar
A. Kitap Çevirileri
I. Tuncay Duruöz, Zühre Sarı Sürmeli, Harrison Romatoloji,2.Basım, Kısım 2, Bölüm 10, Vaskülitik Sendromlar, Türkçeye Çeviri 2013
II. Zühre Sarı Sürmeli, Şebnem Ataman, Current Romatoloji Tanı ve Tedavi 3. Basım, Bölüm 4 :Artritli Hastaya Yaklaşım, türkçeye çeviri
A. Dergi Hakemliği
I. Archives of Rheumatology Dergisi Hakemliği


2) İdari Görevler Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
I. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Üyeliği
I. Romatoid Artrit Bilimsel Çalışma Grubu
3) Kongre ve Sempozyumlardaki Sunumlar
I. Zühre Sarı Sürmeli. MAKALE KLUBÜ:2016’da YENİ NE VAR? En yeni makaleler bize neler söylüyor? TRASD Türk Romatoloji Kongresi 2017, Sözlü Sunum, Antalya (link)
I. Zühre Sarı Sürmeli RADER Güz Atölyesi: RA Tedavisinde ACR 2015 Önerileri-İSTANBUL, Ekim 2016, sözlü sunum
I. TRASD Zor Vakalar : Nonradyografik aksiyel spondiloartropatili bir vaka-sözel sunum-ANKARA ,13.01.2014
I. TRASD Online Kurs sunumu: İnflamatuvar miyopatiler-ANKARA,Nisan 2015
II. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2018 SÖZEL SUNUM: ERİTEMA NODOZUMLA GELEN HASTAYA YAKLAŞIM, MART 2018, KKTC.
III. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019 SÖZEL SUNUM: SARKOİDOZ TEDAVİSİNDE YENİ NE VAR?, MART 2019, ANTALYA.

4) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencilerinin Kas-İskelet Komitesindeki aşağıda belirtilmiş olan dersler (2018 GÜZ DÖNEMİ):
1)Romatolojik Anamnez
2)Romatolojik Muayene
3) Periferik eklem muayenesi
4)Eklem Dışı Bulgular
5)Romatizmal hastalıklarda epidemiyoloji ve sınıflandırma
6)Romatizmal hastalıklarda inflamasyon mekanizmaları
7)Romatizmal hastalıklarda semptomatoloji ve genel değerlendirme
8)Sistemik otoimmün hastalıklar
9)Vaskülitlli hastaya yaklaşım
10)Sarkopeni
11)Kalsiyum ve fosfor metabolizması
12)Sistemik bulguları olan romatizmal hastaya yaklaşım
13)Romatizmal hastalıklarda laboratuvar
14)Akut artritler ve erken artritler
15)Enfeksiyöz artritler
16)Kronik artritler
17)Romatolojide Herediter otoinflamatuvar hastalıklar
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.Sınıf öğrencilerine 2019-2020 güz döneminde aşağıda belirtilen dersler:
1)Romatolojik anamnez
2)Eklem muayenesi
3)Eklem dışı bulgular
4)Romatizmal hastalıklarda epidemiyoloji ve sınıflandırma
5)Romatizmal hastalıklarda laboratuvar
6)Romatizmal hastalıklarda semptomatoloji ve genel değerlendirme
7)Sistemik bulguları olan romatizmal hastaya yaklaşım
8)Akut artritler ve erken artrit
9)Kronik artritler
10)Vaskülitli hastaya yaklaşım
11)Romatolojide herediter inflamatuvar hastalıklar