Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), 1998-2005


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006-2011

Doçent, 2020


Mesleki Deneyim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 2006-2018

Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, 2018-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Jinekoloji

Laparoskopik Cerrahi

Robotik Cerrahi

Obstetri