Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2004


Mesleki Deneyim

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005-2008

Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi, 2008-2011

İzmir Özel Ekol KBB dal merkezi, 2011-2012

İzmir Medicalpark Hastanesi, Yard.Doç.Dr, 2012-2016

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr.Öğr.Üyesi, 2016-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Kardiovasküler anestezi

Rejyonel anestezi

Yoğun bakım


Kurs, Kongre ve Sempozyumlar

Transplant procurement management. Les Heures-Universitat de Barcelona 2004

Nenonatal ressütitasyon programı 2015