Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD.1986-1988
Mesleki Deneyim
Pratisyen Hekim Olarak Ağrı Taşlıçay Sağlık Ocağı
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar