Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
  Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi 1979
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
Mesleki Deneyim
Derince Askeri Hastanesi 1985
Ünye Devlet Hastanesi 1986
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1991
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 1996
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi 2009
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar