Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Meram  Tıp Fakültesi 2005 
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Dr. Zeki Tahir Budak Kadın Sağlığı E.A. Hastanesi 2012
Mesleki Deneyim

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2005 2006

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı E. A. H. 2007 2012

Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi  2012 2013

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı E. A. H. Perinatoloji Yan Dalı 2013 2016

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Perinatoloji Uzmanı 2016 2019

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (2019-2021)


Özellikli İşlem

Fetal anomalilerinin erken tanısı

Kromazol anomali taraması

Preeklampsinin öngörülmesi ve önlenmesi

Preterm doğumun öngörülmesi ve önlenmesi

Servikal yetmezliği yönetimi (servikal serklaj)

Fetal gelişme geriliğinin yönetimi

Gebelikte saptanan diyabetin yönetimi

Gebelikte anne hastalıklarının yönetimi

Çoğul gebeliklerin takibi

Ayrıntılı fetal ultrasonografi

4 Boyutlu ultrasonografi (4D USG)

Amniyosentez

Kordosentez

Koryon villus örneklemesi

İntrauterin Fetal Kan Transfüzyonu

Plasenta yapışma anomalileri yönetimi