Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

1990-1997: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), Ankara


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

1997-2002: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir (İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi)

2002-2005: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İzmir (Nefroloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi)


Mesleki Deneyim

2005-2006: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara (Yedek Subay, Askerlik Hizmeti Yükümlülüğü)

2006-2009: Devlet Hastanesi, Denizli (Zorunlu Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)

2009-2011: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Denizli

2011-2013: Özel Kent Hastanesi, Organ Nakli Merkezi, İzmir

2013-2021: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir


Tıbbi İlgi AlanlarıÖzellikli İşlemBilimsel Yayınlar

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLAR


Nefroloji Uzmanlık Tezi: Sıçanlarda Doksisiklinin Kimyasal Peritonite Bağlı Peritoneal Fibrozis Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2005 (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Taner Çamsarı)


İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Diyaliz Membranının Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, 2002  (Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Caner Çavdar)


Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Bilimsel Yayınlar:


Alpaydin AO, Oguz VA, Cakmakci S, Erguden C, Egeli T, Yildiz S, Derici S, Ozkoc S. Pneumocystis jirovecii Pneumonia in Solid-Organ Transplant Recipients: A National Center Experience. Exp Clin Transplant 2020 Nov 27.

Cavdar Z, Oktan MA, Ural C, Kocak A, Calisir M, Heybeli C, Yildiz S, Ozbal S, Arslan S, Ergur BU, Yilmaz O, Cavdar C. Alpha lipoic acid attenuates iron induced oxidative acute kidney injury in rats. Biotech Histochem 2020 Sep 14: 1-9.

Onur Cura D, Yildiz S, Ataman E, Ersan S, Tanrisev M, Ulgenalp A, Camsari T, Ercal D. Relationship between plasminogen activator inhibitor-1 gene alterations and fibrosis in peritoneal dialysis patients. Ther Apher Dial 2021; 25(1): 97-102.

Heybeli C, Canaslan K, Oktan MA, Yildiz S, Arda HU, Cavdar C, Celik A, Gokmen N, Comert B Acute kidney injury following colistin treatment in critically-ill patients: may glucocorticoids protect?. J Chemother 2021; 33(2): 85-94.

Cavdar Z, Oktan MA, Ural C, Calisir M, Kocak A, Heybeli C, Yildiz S, Arici A, Ellidokuz H, Celik A, Yilmaz O, Sarioglu S, Cavdar C. Renoprotective Effects of Alpha Lipoic Acid on Iron Overload-Induced Kidney Injury in Rats by Suppressing NADPH Oxidase 4 and p38 MAPK Signaling. Biol Trace Elem Res 2020; 193(2): 483-493.

Unlu M, Yildiz S, Ellidokuz H, Sarioglu S. Comparison of the renal cortex and the medulla for antibody mediated rejection. Nephrology (Carlton) 2020; 25(2): 179-186.

Heybeli C, Yildiz S, Oktan MA, Derici ZS, Unlu M, Cavdar C, Sifil A, Celik A, Sarioglu S, Camsari T. Long-Term Outcomes of Patients With Amyloidosis Following Kidney Transplant. Exp Clin Transplant 2019 Jul 2.

Heybeli C, Oktan MA, Arda HU, Yildiz S, Unlu M, Cavdar C, Sifil A, Celik A, Sarioglu S, Camsari T. Renal tubular P-glycoprotein expression is reduced in plasma cell disorders. Kidney Res Clin Pract 2019; 38(2): 186-195.

Heybeli C, Oktan MA, Arda HU, Yildiz S, Unlu M, Demir T, Cavdar C, Sifil A, Celik A, Sarioglu S, Camsari T. Predictors and histopathological characteristics of non-diabetic renal disorders in diabetes: a look from the tubulointerstitial point of view. Intern Med J 2019; 49(12): 1524-1533.

Heybeli C, Oktan MA, Yildiz S, Ünlü M, Celik A, Sarıoglu S. Mesangial C4d deposition is independently associated with poor renal survival in patients with primary focal segmental glomerulosclerosis. Clin Exp Nephrol 2019; 23(5): 650-660.

Clinical significance of mesangial IgM deposition in patients with IgA nephropathy. Heybeli C, Oktan MA, Yildiz S, Arda HU, Unlu M, Cavdar C, Sifil A, Celik A, Sarioglu S, Camsari T. Clin Exp Nephrol 2019; 23(3): 371-379.

Oktan MA, Heybeli C, Yildiz S, Cavdar C, Celik A. Should We Use Adenosine Deaminase Assay for the Differential Diagnosis of Tuberculous Peritonitis in CAPD Patients? Perit Dial Int2018; 38: 153.

Yıldız S, Demirkan F. What is the evidence for the role of therapeutic apheresis in the management of complement-associated thrombotic microangiopathies? Transfus Apher Sci 2018; 57: 31-34.

Cavdar Z, Ural C, Celik A, Arslan S, Terzioglu G, Ozbal S, Yildiz S, Ergur UB, Guneli E, Camsari T, Akdogan G. Protective effects of taurine against renal ischemia/reperfusion injury in rats by inhibition of gelatinases, MMP-2 and MMP-9, and p38 mitogen-activated protein kinase signaling. Biotech Histochem 2017 Sep 12: 1-12.

Yıldız S, Çelik A, Camsari T. Long-term Follow-up of a Reused Kidney Allograft. Am J Kidney Dis 2016 Jun; 67(6): 992.

Heybeli C, Unlu M, Yildiz S, Çavdar C, Sarioglu S, Camsari T. IgA nephropathy: association of C4d with clinical and histopathological findings and possible role of IgM. Ren Fail 2015 Sep 4: 1-6.

Alioglu E, Saygi S, Turk U, Kirilmaz B, Tuzun N, Duman C, Tengiz I, Yildiz S, Ercan E. N-acetylcysteine in preventing contrast-induced nephropathy assessed by cystatin C. Cardiovasc Ther 2013 Jun; 31(3): 168-73.

Sis B, Sarioglu S, Celik A, Kasap B, Yildiz S, Kavukcu S, Gulay H, Camsari T. Renal Medullary Changes in Renal Allograft Recipients With Raised Serum Creatinine. J Clin Pathol 2006 Apr; 59(4): 377-81.

Cimen S, Aslan G, Köseoğlu H, Göktay Y, Yildiz S, Esen A. A Rare Case of Acute Renal Infarction Due to Atrial Fibrillation Mimicking Renal Colic. Int Urol Nephrol 2005; 37(4): 791-2.

Cavdar C, Atay T, Zeybel M, Celik A, Ozder A, Yildiz S, Gulay Z, Camsari T. Emergence of Resistance in Staphylococci After Long-term Mupirocin Application in Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Adv Perit Dial 2004; 20: 67-70.

 Zeybel M, Ozder A, Sanlidag C, Yildiz S, Cavdar C, Ersoy R, Celik A, Camsari T. The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients. Adv Perit Dial 2003; 19: 198-201.


Ulusal Dergilerde Yayımlanmış Bilimsel Yayınlar


Oktan MA, Heybeli C, Arda HU, Yildiz S , Unlu M, Cavdar C, Sifil A, Celik A, Sarıoğlu S, Camsarı T. Kidney Biopsy in Older Individuals: Impact on Patient Management, Risks, and Consequences - Single Center Experience. Turk J Nephrol 2020; 29(2): 134-40.

Oktan MA, Heybeli C, Derici ZS, Unlu M, Arda HU, Uzun Ö, Yildiz S , Cavdar C, Sifil A, Celik A. Risk Factors of Delayed Graft Function in Transplantation of Mate Kidneys. Turk J Nephrol 2020; 29(2): 108-14.

Adalı E, Oktan MA, Heybeli C, Ünlü M, Yıldız S, Çelik A, Sarıoğlu S, Çavdar C. Nefroloji kliniğimizde takip edilen birincil membranöz glomerülonefritli hastalarda klasik prognoz kriterlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2019; 33 (3): 213-223.

Ordin YS, Karayurt O, Ertan N, Yıldız S. Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendirilmesi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2018; 27 (3): 254 -261.

Yıldız S, Çelik A. Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Renal Replasman Tedavileri. Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2018; 11(2): 111-8.

Yıldız S, Çavdar Z, Oktay G, Sarıoğlu S, Güneli E, Yılmaz O, Çamsarı T. Sıçanlarda Doksisiklinin Kimyasal Peritonite Bağlı Peritoneal Fibrozis Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2018; 27 (1): 49 -56.

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Özcan MA, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Monoklonal Gammopati İle Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017; 31 (3): 169-173.

Gökçe E, Ünlü M, Yıldız S, Çavdar C, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Birlikteliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2017; 26 (3): 290 -297.

Yıldız S, Ünlü M, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Nadir Bir akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2017; 26 (3): 338-341.

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Özcan MA, Çelik A, Sifil A, Çavdar C, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Plazma hücresi Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017; 31 (2): 117-120.

Yıldız S. Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünsüpresyon ve İmmünsüpresif Ajanlar. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2017; 10 (2): 173-179.

Çoban Ş, Yıldız S, Bozkaya E, Derici ZS, Ünlü M, Çelik A, Sifil A, Çavdar C, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2017; 26 (1): 41-47.

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Can G, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. İdiyopatik Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Olguda Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi. Turkiye Klinikleri J Intern Med 2016: 1 (3): 143-146.

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Derici ZS, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Sıfırıncı Saat Greft Biyopsisinde Mezangiyal IgA Birikimi: İki Olgu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2016; 25 (3): 313-316.

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpurası Nefriti ve p-Anca Pozitifliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2016; 25 (3): 324-328.

Yıldız S, Çelik A. Antiviral İlaç Nefrotoksisitesi. Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2016; 9 (2): 24-30.

Yıldız S, Yaylalı YT. Renovasküler Hipertansiyon. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci  2012; 24 (3): 206-212.

Yıldız S, Güçlü A, Değirmenci E, Kıroğlu Y, Yalçın N, Çobankara V, Topaloğlu M, Erürker T. Bir Lupus Nefriti Hastasında Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Posterior Lökoensefalopati Sendromu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2011; 20 (1):104 -107.

Yıldız S, Güçlü A, Yalçın N, Karkucak M, Yağcı AB, Çobankara V, Topaloğlu M, Erürker T. Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Hastalarında MEFV Gen Mutasyon Analizi Yapılmalı mıdır? Turkiye Klinikleri J Nephrol 2010; 5 (2): 60-63.

 Türkyılmaz M, Yıldız S. Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi,  Kasım 2005- Şubat 2006, 52-56.

Çamsarı T, Yıldız S. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005; 1 (21): 74-76.

Gün T, Çelik A, Yıldız S, Çavdar C, Çoker C, Göktay Y, Bekiş R, Sifil A, Çamsarı T. İntermitan Şilüri: Olgu Sunumu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2005;14(3):140-142.

Meral M, Çelik A, Güngör Ö, Yıldız S, Binicier Ö, Saklamaz A, Koçdor MA, Yeşil S, Çamsarı T. Normotansif Primer Aldosteronizm: Olgu Sunumu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2005;14(3):149-151.

Yıldız S, Çamsarı T. Hemodiyalizde E Vitamini ve E Vitamini ile Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımı. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2002;11(2):104-108.

Üstün H, Yıldız S, Yılmaz U, Barutça S. Bir İlaç Değerlendirmesi: Gemsitabin: Farmakolojik ve Klinik Özellikleri. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12 (4): 250-254.


Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş Bildiriler


Alpaydin AO, Oguz VA, Yildiz S, Egeli T. Tuberculosis prevalence and latent tuberculosis infection management in solid organ transplantation recipients: a part of national snapshot. 30th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 18-21 April 2020, Paris, France.

Sarıgöl Ordin Y, Karayurt, Ö, Ertan N, Durmaz Edeer A, Yıldız S. Böbrek Nakli Alıcılarında İmmunosupresif İlaç Uyumunu Etkiyen Faktörlerin İncelenmesi. 3. Uluslarası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2019, İzmir, Türkiye.

Özbey HN, Yıldırım M, Çelik A, Yıldız S. Böbrek Transplantasyonu Yapilan Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi: Pilot Çalişma. 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Burdur, Türkiye.

Ural C, Coban S, Yildiz S, Bozkaya E, Cavdar Z, Unlu M, Calisir M, Yilmaz O, Camsari T. The Investigation Of The Therapeutic Effect Of Pirfenidone On Peritoneal Fibrosis In Sclerosing Encapsulating Peritonitis Model In Rats. Extracellular Matrix: Cell Regulation, Epigenetics and Modeling, 27 September-2 October 2018, Patras, Greece.

Sarioglu S, Yildiz S, Ellidokuz H, Unlu SM. The comparison of the renal cortex and medulla for antibody mediated rejection. Virchow Archives, 30th European Congress of Pathology, 8-12 September 2018, Bilbao, Spain.

Cavdar Z, Yildiz S, Oktay G, Sarioglu S, Yilmaz O, Güneli E, Camsari T. The Effects of Doxycycline on Peritoneal Fibrosis Resulted by Chemical Peritonitis in Rats. 31st FEBS Congress, 24-29 June 2006, Istanbul, Turkey.

Sarioğlu S, Guray M, Celik A, Turkmen M, Yildiz S, Soylu A, Camsari T. The Relation of MMP-9 Expression With Acute and Chronic Lesions in Renal Biopsies. XLII Congress of the European Dialysis and Transplant Association, 4-7 June 2005, Istanbul, Turkey.

Cavdar C, Atay T, Zeybel M, Celik A, Ozder A, Gulay Z, Yildiz S, Camsari T. Emergence of Resistant Staphylococcal Strains After Long Term Mupirocin Application in CAPD Patients. 24th Annual Conference on Peritoneal Dialysis, 9-11 February 2004, San Antonio, Texas.

Cavdar C, Zeybel M, Atay T, Sifil A, Ozder A, Yildiz S, Gulay G, Camsari T. The Effects of Once or Three Times Weekly Mupirocin Application on Mupirocin Resistance in CAPD Patients: First Six Months Experience. 24th Annual Conference on Peritoneal Dialysis, 9-11 February 2004, San Antonio, Texas.

Turkyilmaz M, Yildiz S. Effects of Primary and Functional Nursing Methods on Patient Satisfaction in Hemodialysis Patients. 32nd International Conference of EDTNA/ERCA, 20-23 September 2003, Birmingham, United Kingdom.

Celik A, Zeybel M, Sifil A, Yildiz S, Yenicerioglu Y, Cavdar C, Gulay H, Camsari T. The Effects of Conversion From Azathioprine To Mycophenolate Mofetile And Cyclosporine A Dose Reduction on Renal function in Chronic allograft Nephropathy. Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society And Eurotransplant, 25-27 June 2003, Ankara, Turkey.

Celik A, Yildiz S, Ugur F, Zeybel M, Sifil A, Cavdar C, Bora S, Camsari T. Prevention of Bone Loss in Kidney Graft recipients With Pamidronate. Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society And Eurotransplant, 25-27 June 2003, Ankara, Turkey.

Yildiz S, Yener S, Celik A, Cavdar C, Lebe B, Bora S, Gulay H. Right Donor Nephrectomy And Adrenalectomy: Case Report. Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society And Eurotransplant, 25-27 June 2003, Ankara, Turkey.

Zeybel M, Özder A, Sanlidag C, Yildiz S, Cavdar C, Ersoy R, Celik A, Camsari T. The Effects of Weekly Mupirocin Application on Infections in CAPD Patients.  23rd Annual Conference on Peritoneal Dialysis, 2-4 March 2003, Seattle, Washington.

Yildiz S, Cavdar C, Coker C, Tuncel P, Camsari T. The Effects of Oral Vitamin E and Vitamin E Coated Membranes on Oxidant and Antioxidant Parameters in Hemodialysis Patients. 2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease, 8-12 May 2002, Istanbul, Turkey.


Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Bildiriler


Dülger F, Yıldız Kaya D, Arda HÖ, Uzun Ö, Yıldırım F, Yıldız S, Çavdar C, Çamsarı T. Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi Sonrası Methemoglobulinemi. 22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2020 (Poster Bildiri).

Bozkına AÇ, Yıldırım F, Şeyhanlı A, Akşit Z, Yıldız S, Demirkan F, Özsan GH, Alacacıoğlu İ. Solid Organ Transplantasyonu Yapılan ve İzleminde KML Saptanan Bir Olgu Sunumu.46. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2020 (Poster Bildiri).

Çavdar Z, Oktan MA, Ural Özkan C, Koçak A, Çalışır M, Heybeli C, Yıldız S, Özbal S, Arslan Ş, Ergür BU, Yılmaz O, Çavdar C. Alfa Lipoik Asit Sıçanlarda Demir Kaynaklı Oksidatif Akut Böbrek Hasarını Azaltmaktadır. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Sözel Bildiri).

Ertan N, Arda HÜ, Nasuhbeyoğlu G, Oktan MA, Uzun Ö, Heybeli C, Yıldırım F, Yıldız S, Çelik A, Sifil AA, Çavdar C, Çamsarı T. Polikistik Böbrek Hastalığı Tedavisinde Tolvaptan Kullanımı Tek Merkez Erken Dönem - Başlangıç - Hemşirelik Deneyimi. 29. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Özbey HN, Yıldırım M, Ertan N, Yıldız S, Çelik A. Böbrek Nakli Sonrası Periferik Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi ve Kas Kuvvetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Narlıoğlu A, Nasuhbeyoğlu G, Arda HÜ, Uzun Ö, Yıldız S, Derici ZS, Sifil AA, Çavdar C, Çelik A, Çamsarı T. Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Gelişimi İçin İki Önemli Risk Faktörü: Kolelitiazis ve Divetikülozis Koli. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Arda HÜ, Oktan MA, Heybeli C, Yıldız S, Derici ZS, Avkan Oğuz V, Sifil AA, Çavdar C, Çelik A, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcısında Mikotik Anevrizma: Olgu Sunumu. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Mutlu YG, Heybeli C, Oktan MA, Yıldız S, Gülcü A, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A, Çamsarı T. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının İzleminde İki Yeni Değişken: Ortalama Kan basıncı ve Ortalama Proteinüri. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Arda HÜ, Alataş Ö, Uzun Ö, Oktan MA, Heybeli C, Yıldırım F, Yıldız S, Çelik A, Sifil AA, Gülcü A, Çavdar C, Çamsarı T. Erişkin Tip Polikistik Böbrek Hastalarında Tolvaptan Başlamada Farklı Kılavuzların Hasta Seçimi Üzerine Etkisi. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Oktan MA, Heybeli C, Derici ZS, Arda HÜ, Uzun Ö, Yıldız S, Ünlü ŞM, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A. Aynı Kadaverik Donörden Yapılan Böbrek Nakillerinde Gecikmiş Greft Fonksiyonu İlişkili Risk Faktörleri. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Uzun Ö, Arda HÜ, Yıldırım F, Oktan MA, Yıldız S, Gülcü A, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A, Çamsarı T. İzole Mikroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Ovaryan Ven Sendromu. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Uzun Ö, Arda HÜ, Yıldız S, Derici ZS, Ünlü ŞM, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcısında Yeni Gelişen (De Novo) AA Tipi Amiloidoz: Olgu Sunumu. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Adalı E, Oktan MA, Heybeli C, Yıldız S, Ünlü ŞM, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Erişkin Birincil Membranöz Glomerülonefritli Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Arda HÜ, Gülcü A, Heybeli C, Alataş Ö, Öncel E, Oktan MA, Yıldırım F, Uzun Ö, Yıldız S, Çelik A, Sifil AA, Çavdar C, Çamsarı T. Aterosklerotik Renal Arter Darlığında Seçilmiş Hastalara Stent Uygulaması: Teknik ve Klinik Sağkalım Sonuçlarımız. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019 (Sözel Bildiri).

Sarıgöl Ordin Y, Karayurt Ö, Ertan N, Yıldız S. Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosüpresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler İle Değerlendirilmesi. 36. Ulusal Nefroloji Kongresi, 29. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Canaslan K, Uzun Ö, Bingöl A, Yıldız S, Çavdar C. Böbreka Nakli Alıcısında Pneumocystis Jirovecii Pnömonisi İlişkili Hiperkalsemi: Olgu Sunumu. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Dülger F, Arda HÜ, Soylu D, Yıldız S, Sifil AA, Çavdar C, Çelik A, Çamsarı T. Granülomatöz Polianjit ve Pulmoner Aspergillozise İkincil Spontan Pnömotoraks. 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2019 (Poster Bildiri).

Sarıgöl Ordin Y, Karayurt, Ö, Ertan N, Durmaz Edeer A, Yıldız S. Böbrek Nakli Alıcılarında İmmunosupresif İlaç Uyumunu Etkiyen Faktörlerin İncelenmesi. 3. Uluslarası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2019 (Sözel Bildiri).

Karacan D, Yıldız S, Şişman A. Glomerüler Proteinürilerin Değerlendirilmesinde 24 Saatlik İdrar ve Spot İdrar Tetkiklerinin Karşılaştırılması. Ulusal 2. Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı Sempozyumu, 2019 (Sözel Bildiri).

Erkmen PE, Yıldız S, Derici ZS, Avkan Oğuz V, Sayıner AA, Ellidokuz H, Çelik A, Çavdar C, Sifil AA, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcılarında Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Hastalığının Araştırılması: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, 2018 (Poster Bildiri).

Heybeli C, Yıldız S, Oktan MA, Arda HÜ, Derici ZS, Ünlü ŞM, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A, Çamsarı T. Amiloidozu Olan Böbrek Nakli Alıcılarında Greft ve Hasta Sağkalımlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, 2018 (Sözel Bildiri).

Yıldız S, Heybeli C, Oktan MA, Arda HÜ, Özkal S, Özcan MA, Sifil AA, Çavdar C, Çelik A, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcısında Nadir Bir Derin Ven Trombozu Nedeni: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, 2018 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Uysal H, Uğurlu E, Erdoğan N, Kocaağa Y. Böbrek Nakli Alıcılarında Hipertansiyon Sıklığının Araştırılması. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, 2018 (Poster Bildiri)

Arda HÜ, Ünlü ŞM, Heybeli C, Oktan MA, Çavdar C, Çelik A, Sifil AA, Yıldız S, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Membranöz Glomerülonefrit ve ANCA-MPO Pozitifliği ile Başvuran Akciğer Adenokanser Vakası. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2018 (Poster Bildiri).

Heybeli C, Oktan MA, Ünlü ŞM, Yıldız S, Arda HÜ, Küçükkaya O, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Fokal Segmental Glomerülosklerozda Glomerüler IgM Birikiminin Kompleman Sistemiyle İlişkisi. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2018 (Sözel Bildiri).

Oktan MA, Heybeli C, Arda HÜ, Yıldız S, Sifil AA, Çavdar C, Çamsarı T, Çelik A. 65 Yaş Üstünde Böbrek Biyopsisi: Hasta Yönetimine Etkisi, Riskleri ve Sonuçları-Tek Merkez Deneyimi. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2018 (Sözel Bildiri).

Çavdar Z, Oktan MA, Ural C, Çalışır M, Kocak A, Heybeli C, Yıldız S, Ellidokuz H, Çelik A, Yılmaz O, Sarıoğlu S, Çavdar C. Sıçanlarda Demir Sükroz ile Toksisite Modelinde Lipoik Asitin Böbrek Hasarı Üzerinde Koruyucu Etkisinin Araştırılması. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2018 (Sözel Bildiri).

Heybeli C, Oktan MA, Yıldız S, Arda HÜ, Ünlü ŞM, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. IgA Nefropatili Hastalarda Mezangiyal IgM Birikiminin Klinik Önemi. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2018 (Sözel Bildiri).

Heybeli C, Yıldız S, Ünlü ŞM, Arda HÜ, Oktan MA, Çavdar C, Sifil AA, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Primer Amiloidozlu Hastalarda Renal Tübüler P-Glikoprotein Ekspresyonunun Analizi. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2018 (Poster Bildiri).

Kılıç AO, Yıldız S, Heybeli C, Oktan MA, Can G, Altay C, Demir Ö, Önen F, Çelik A. Retroperitoneal Fibrozis Tanısıyla İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2018 (Poster Bildiri).

Erkoyun E, Karaman M, Ellidokuz H, Yılmaz Ö, Arıcı A, Güldaş N, Altungöz O, Baskın Y, Yıldız S, Yücesan D, Ünal B, Tunçok Y, Musal B. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma Modülleri. Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2018 (Poster Bildiri).

Erkoyun E, Karaman M, Ellidokuz H, Yılmaz Ö, Arıcı A, Güldaş N, Altungöz O, Baskın Y, Yıldız S, Yücesan D, Ünal B, Tunçok Y, Musal B. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları. Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2018 (Poster Bildiri).

Keskin Ü, Yıldız S, Heybeli C, Oktan MA, Derici ZS, Oğuz VA, Çelik A, Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcılarında Nakil Sonrası İlk Yıl İçinde Gelişen İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Ünlü M, Yıldız S, Ellidokuz H, Sarıoğlu S. Allograft Biyopsilerinde Akut Antikor Aracılı Rejeksiyon Tanı Parametrelerinin Korteks ve Medüllada Karşılaştırılması. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Heybeli C, Oktan MA, Sayıner AA, Çelik A, Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcısında Parvovirüs B19 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Nasuhbeyoğlu G, Yıldız S, Oktan MA, Heybeli C, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Çamsarı T. Periton Diyalizi Kateterinde Balonlaşma ve Renk Değişikliği: 3 Olgu. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Erkmen E, Yıldız S, Oktan MA, Heybeli C, Demirkan F, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Çamsarı T. Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Tedavisi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Oktan MA, Heybeli C, Ünlü M, Demirkan F, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Diyabetik Bir Hastada Plazma Hücresi Hastalığı ve Amiloidoza Bağlı Atipik Proteinüri Gelişimi: Olgu Sunumu. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Heybeli C, Oktan MA, Tuna EB, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Çelebi İ, Çamsarı T. Renal Onkositom ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Oktan MA, Heybeli C, Kaya M, Çelik A, Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. Oküler Değerlendirme Bulgularının Fabry Hastalığının Tanısındaki Önemi: Olgu Sunumu. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Heybeli C, Oktan MA, Yıldız S, Ünlü M, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Böbrek Biyopsisi Yapılan Diyabetik Hastalarda Diyabet Dışı Böbrek Hastalıklarının Klinik İpuçları. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Sözel Bildiri).

Çoban Ş, Yıldız S, Bozkaya E, Çavdar Z, Ünlü M, Ural C, Çalışır M, Yılmaz O, Çamsarı T.  Sıçanlarda Sklerozan Enkapsüle Peritonit Modelinde Pirfenidonun Periton Fibrozisini Tedavi Edici Etkisinin İncelenmesi. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017 (Sözel Bildiri).

Nasuhbeyoğlu G, Yıldız S, Oktan MA, Heybeli C, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Çamsarı T. Periton Diyalizi Hastalarında Geriye Kalan Böbrek İşlevlerinin Volüm Kontrolü Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2017 (Sözel Bildiri).

Altaş GF, Yıldız S, Keskinoğlu P, Şişman A. Glomerüler Filtrasyon Hızının Tahmininde Kullanılan İki Yöntem Arasındaki Uyumun Belirlenmesi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2017 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Heybeli C, Oktan MA, Ünlü M, Çelik A, Çavdar C, Sifil A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcısında De Novo Trombotik Mikroanjiyopati: Olgu Sunumu. 6. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, 2017 (Poster Bildiri).

Korkut G, Yıldız S, Akkale Ö, Ünlü M, Derici ZS, Çelik A, Sifil A, Çavdar C, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcılarında BK Virüs Nefropatisi: Tek Merkez Deneyimi. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Erkmen E, Yıldız S, Akkale Ö, Derici ZS, Çelik A, Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. Amiloidoza Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastalarda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Akkale Ö, Derici ZS, Çelik A, Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. Tüberoskleroz Kompleksi Öyküsü Olan Kadavra Vericiden Böbrek Nakli: 8 Yıllık İzlem. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Akkale Ö, Gülcü A, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Çamsarı T. Temel Kural: Kan Basıncı Her İki Koldan Ölçülmelidir. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Akkale Ö, Gülcü A, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Çamsarı T. İntratorasik Ektopik Böbrek ve Hipertansiyon Birlikteliği. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Akkale Ö, Çelik A, Göktay Y, Seçil M, Sifil A, Çavdar C, Çamsarı T. Nadir Görülen Bir Hipertansiyon Nedeni: Middle Aortik Sendrom. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Akkale Ö, Ünlü M, Can G, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Takayasu Arteriti ve AA Tipi Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Akkale Ö, Ünlü M, Doğan E, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Membranöz Glomerülonefrit ve Warthin Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Akkale Ö, Ünlü M, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. İmmünglobulin G4 İlişkili Tübülointerstisyel Nefrit: Olgu Sunumu. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Çavdar E, Bozkaya E, Ünlü M, Ural C, Aksuner N, Çavdar C, Yılmaz O, Çamsarı T. Damardan Demir Verilen Sıçanlarda Lipoik Asidin Oksidan-Antioksidan Sistem ve Böbrek Hasarı Üzerine Etkisinin Araştırılması. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Sözlü Bildiri).

Şahin Y, Yıldız S, Akkale Ö, Derici ZS, Çelik A, Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. Böbrek Nakli Alıcılarında Görülen Uzun Dönem Komplikasyonlar: Malignite Gelişimi. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016 (Sözlü Bildiri).

Yıldız S, Ertan N, Derici ZS, Çelik A, Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. Donör Nefrektomi Sonrası İzlemde Böbrek Vericilerinin Böbrek İşlevleri ve Metabolik Sendrom Bileşenleri Yönünden Değerlendirilmesi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, 2016 (Poster Bildiri)

Yıldız S, Ertan N, İstan P, Derici ZS, Çelik A, Sifil A, Çavdar C, Çamsarı T. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde Kadavradan Böbrek Nakli İçin Bekleme Listesine Kayıtlı Hastaların Değerlendirilmesi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, 2016 (Poster Bildiri)

Çalgın B, Çubuk U, Uysal S, Erkaçmaz Ö, Akkal Ş, Eren N, Yılmaz B, Erdoğan A, Yıldız S. DEÜTF Nefroloji Kliniğinde İzlenen Böbrek Nakli Hastalarının Karaciğer Fonksiyon Testlerindeki Bozulma Yönünden Değerlendirilmesi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, 2016 (Poster Bildiri)

Oğuz VA, Yılmaz N, Bilgin S, Yıldız S, Sayıner A. Solid Organ Transplantasyonu (SOT) Yapılan Hastalarda Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu Yönetimi. İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, 2016 (Poster Bildiri).

Heybeli C, Ünlü M, Yıldız S, Çavdar C, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Sözlü Bildiri).

Ural C, Çavdar Z, Çelik A, Arslan Ş, Terzioğlu G, Yıldız S, Özbal S, Ergür BU, Güneli E, Çamsarı T, Akdoğan G. Böbrek İskemi/Reperfüzyon Modelinde Taurinin Hücredışı ve İlişkili Yolaklar Üzerine Etkisinin Araştırılması. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Sözlü Bildiri).

Gökçe E, Ünlü M, Yıldız S, Çavdar C, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Özcan MA, Çelik A, Sifil A, Çavdar C, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Plazma Hücreli Neoplazi ile İlişkili Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Nadir Bir Kronik Böbrek Yetmezliği Etyolojisi: Kristal Nefropatisi. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Can G, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. ANCA İlişkili Vaskülit ve AA Amiloidoz Birlikteliği: Olgu Sunumu. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Çavdar C, Çelik A, Sifil A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpura Nefriti ve P-ANCA Pozitifliği. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Özcan MA, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Monoklonal Gammopati ile Birliktelik Gösteren Glomerülonefritler: İki Olgu. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Can G, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Kronik Periaortit Tanısı Olan Bir Hastada Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Gelişimi: Olgu Sunumu. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Çoban Ş, Yıldız S, Bozkaya E, Derici ZS, Ünlü M, Çelik A, Sifil A, Çavdar C, Çamsarı T. DEÜTF Hastanesinde İzlenen Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Bozkaya E, Ünlü M, Derici ZS, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Sıfırıncı Saat Greft Böbrek Biyopsisinde Mezangiyal İmmünglobulin A (IGA) Birikimi: İki Olgu. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldız S, Bozkaya E, Derici ZS, Çelik A, Sifil A, Çavdar C, Çamsarı T. Nakledilmiş Böbreğin Başka Bir Hastada Yeniden Kullanımı: 12 Yıllık İzlem. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Yıldırım TD, Soyaltın UE, Koç A, Tanrısev M, Yıldız S, Ekinci F, Akar H. Nefrotik ve Nefritik Sendromlu Hastalarda JAK-2 Gen Mutasyon Pozitifliğinin Araştırılması. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2015 (Poster Bildiri).

Seçil M, Altay C, Başara I, Yıldız S, Çamsarı T. Sklerozan Enkapsüle Peritonitte ÇKBT Görüntüleme Bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014 (Sözlü Bildiri).

Yıldız S, Dündar R, Erbay F, Kılıç F, Payır R. Üre Kinetik Modele Göre Diyaliz Yetersizliği Saptanan ve Saptanmayan Hemodiyaliz Hastalarında Resirkülasyon Oranlarının Karşılaştırılması. 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2011.

Yıldız S, Dündar R, Kılıç F, Erbay F, Payır R. Su Arıtma Sisteminde Çift Ters Ozmoz Modülü Kullanımının Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği İle İlişkili Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2011.

Yıldız S, Dündar R, Kılıç F, Erbay F, Payır R. İntradiyalitik Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumu İle İlişkili Parametrelerin Karşılaştırılması. 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2011.

Yıldız S, Güçlü A, Toraman A, Ay A, Aydın Ç, Akalın Ş, Tanrıverdi H. Periton Diyalizi Uygulanan Bir Hastada Tüberküloz Peritoniti: Olgu Sunumu. 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2011.

Yıldız S, Sağlam F, Nalbant M, Yılmaz Ö, Atalay S, Akyol E. Denizli İlindeki Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliğinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2011.

Yıldız S, Dündar R, Erbay F, Kılıç F, Payır R. Serum Sodyum Düzeyi Düşük ve Normal Olan Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumuyla İlişkili Parametrelerin Karşılaştırılması. 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2011.

Yıldız S, Toraman A, Güçlü A, Ay A, Temel Ş, Camuz G. Tüberküloz Lenfadenit Tanısı İle Takip Edilen Bir SAPD Hastasında Hiperkalsemi Gelişimi: Olgu Sunumu. 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2011.

Yıldız S, Kurt Ö, Tokgöz Ö, Timuçin A. Hemodiyaliz Hastalarında İnflamasyon İle İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi.12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2010.

Yıldız S, Dündar R, Erbay F, Kılıç F. Hemodiyaliz Hastalarında Farklı Tipte Diyalizör (Membran) Kullanımın Diyaliz Yeterliliği Üzerine Etkisi, 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2010.

Yıldız S, Dündar R, Kuru Ö, Erbay F, Kılıç F, Ateş A, Gönüllü A, Şeran F, Supçin A. Hemodiyaliz Hastalarında Volüm Durumunun Vücut Kompozisyon Monitörü İle Değerlendirilmesi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2010.

Yıldız S, Güçlü A, Yalçın N, Yağcı AB, Çobankara V, Yakut T, Topaloğlu M, Erüreker T. Ailesel Akdeniz Ateşi Öyküsü Olmayan Sekonder Amiloidoz Olgularında MEFV Gen Mutasyon Analizi Yapılmalı mı?: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2010.

Yıldız S, Güçlü A, Değirmenci E, Kıroğlu Y, Yalçın N, Çobankara V,  Topaloğlu M, Erürker T. Lupus Nefriti Tanılı Hastada Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Reversibl Posterior Lökoensefalopati Sendromu (RPLES) Gelişimi: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2010.

Yıldız S, Sağlam F, Nalbant M, Yılmaz Ö, Atalay S. Denizli İlinde Hemodiyaliz Tedavisi: Genel Değerlendirme. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2010.

Yıldız S, Toraman A, Güçlü A, Yalçın N, Tanrıverdi H, İşler K. Diyabetik Hastada Atipik Proteinüri Gelişimi: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2010.

Yıldız S, Toraman A, Güçlü A, Yalçın N, Çobankara V, Tanrıverdi H, İşler K. Primer Sjögren Sendromunda Böbrek Tutulumu: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2010.

Özer S, Eren H, Sağlam, F, Yıldız S. Yeni Bir Periton Diyalizi Merkezinin İki Yıllık Deneyimi. 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2009.

Şengül CB, Şengül C, Yıldız S, Kaya Ö, Döndüoğlu S. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Anksiyete ve Depresyon. 5. Ulusal Anksiyete Kongresi, 2008.

Güngör Ö, Çavdar Ç, Sifil A, Çelik A, Atay A, Temizkan A, Sağlam F, Yıldız S, Özder A, Sanlidag C, Gulay Z, Camsari T. SAPD Hastalarında Çıkış Yerine Mupirosin Uygulaması: 5 yıllık Sonuçlarımız. 22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2005.

Sağlam F, Çelik A, Güngör Ö, Yıldız S, Çavdar C, Soylu A, Bora S, Çamsarı T. Böbrek Nakli Hastalarında Tüberküloz. 22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2005.

Güngör Ö, Çavdar C, Celik A, Sifil A, Sağlam F, Meral M, Temizkan A, Yıldız S, Sarioglu S, Bora S, Gülay H, Çamsarı T. Böbrek Nakli Hastalarında CMV Gastriti: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2005.

Meral M, Çelik A, Güngör Ö, Tekiş D, Yıldız S, Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar. Nefroloji ve Transplantasyonda Enfeksiyon Kongresi, 2005.

Zeybel M, Çelik A, Berdeli A, Yıldız S, Çavdar C, Sifil A, Mir S, Gülay H, Çamsarı T. Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft Nefropatisi Gelişimi Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2004.

Hayretdağ A, İtil O, Özfatura İ, İkiz A, Yıldız S, Göldeli Ö, Baklan B, Çamsarı T. Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı. 21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2004.

Yıldız S, Tüzel T, Özcan MA, Çavdar C, Çelik A, Sifil A, Temizkan A, Çamsarı T. G6PD Enzim Eksikliği Sonucu İntravasküler Hemoliz ve Hemoglobinüriye Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği. 21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2004.

Çelik A, Güngör Ö, Yıldız S, Çavdar Ç, Sifil A, Temzikan A, Bora S, Gülay H, Çamsarı T. Böbrek Transplantasyonu Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine Dönüşüm: Kısa Dönem Sonuçlar. 21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2004.

Yener Ş, Danış Ü, Yıldız S, Çelik A, Çiçek S, Sifil A, Çavdar C, Temizkan A, Çamsarı T. Hemodiyalizde Ultrafiltasyon Miktarını Sınırlamak Diyalize Bağlı Komplikasyonların Gelişimini Azaltır mı? 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2004.

Özder A, Şanlıdağ C, Yıldız S, Temzikan A, Çelik A, Sifil A, Çavdar C, Çamsarı T. SAPD Peritoniti Gelişiminde Hastaya Ait Etkenler. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2004.

Zeybel M, Çelik A, Berdeli A, Yıldız S, Çavdar C, Sifil A, Mir S, Gülay H, Çamsarı T. Böbrek Transplantasyon Hastalarında Renin Angiotensin Sistemi Gen Polimorfizminin Kronik Allograft Nefropatisi Gelişimi Üzerine Etkisi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Transplantasyon 2004.

Çelik A, Güngör Ö, Yıldız S, Çavdar Ç, Sifil A, Temzikan A, Bora S, Gülay H, Çamsarı T. Böbrek Transplantasyonu Hastalarında Kalsinörin İnhibitörü Tedavisinden Sirolimus Tedavisine Dönüşüm: Kısa Dönem Sonuçlar. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, Transplantasyon 2004.

Güngör Ö, Yıldız S, Temizkan A, Meral M, Çavdar C, Sifil A, Çelik A, Sarıoğlu S, Çamsarı T. Otoimmün Tiroidit ve Primer Biliyer Siroz ile Birlikte Fokal Segmental Glomerüloskleroz. VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2004.

Hayretdağ A, İtil O, Özfatura İ, İkiz A, Yıldız S, Göldeli Ö, Baklan B, Çamsarı T. Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 2004.

Çelik A, Yıldız S, Uğur F, Zeybel M, Sifil A, Çavdar C, Çamsarı T. Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Hastalarda Kemik Kaybının Aralıklı İntravenöz Pamidronat Tedavisi ile Önlenmesi. 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2003.

Gün T, Yıldız S, Çelik A, Çavdar C, Coker C, Göktay Y, Bekis R, Sifil A, Çamsarı T. İntermittant Şilüri: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2003.

Çavdar C, Atay T, Zeybel M, Çelik A, Özder A, Yıldız S, Gülay Z, Çamsarı T. SAPD Hastalarında Mupirosinin Dirençli Stafilokok Suşları Gelişimi Üzerine Etkisi. 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2003.

Çelik A, Yıldız S, Sifil A, Çavdar C, Öktem MA, Bora S, Gülay H, Çamsarı T. Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu. 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2003.

Yeşil L, Çavdar C, Sifil A, Yıldız S, Çelik A, Çiçek S, Çamsarı T. Optimum Koşullarda Kullanılan Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinde Resirkülasyon Oranı. 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2003.

Özdemir F, Sifil A, Yıldız S, Çavdar C, Çelik A, Çiçek S, Çamsarı T. Kalıcı Tünelli-Keçeli Hemodiyaliz Kateterleri İçin Yeni ve Zorunlu Yol: Femoral Ven. 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2003.

Özdemir F, Sifil A, Çavdar C, Çelik A, Yıldız S, Çiçek S, Çamsarı T. Geçici Hemodiyaliz Kateterleri Femoral Vende Ne Kadar Tutulmalıdır? 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2003.

Çelik A, Zeybel M, Çavdar C, Yıldız S, Ersoy R, Yeniçerioğlu Y, Çamsarı T. Kronik Allogreft Nefropatisinde Azotioprinden Mikofenolat Mofetile Geçişin Renal Fonksiyon Üzerine Etkisi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III. Transplantasyon Kongresi, 2002.

Yıldız S, Çavdar C, Çoker C, Tuncel P, Çamsarı T. Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ile E Vitamini Kaplı Membranın Oksidan-Antioksidan Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2002.

Zeybel M, Özder A, Şanlıdağ C, Yıldız S, Çavdar C, Ersoy R, Çelik A, Çamsarı T. SAPD Hastalarında Haftada Bir Mupirosin Kullanımının Enfeksiyonlara Etkisi. 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2002.

Çiçek S, Yılmaz M, Yıldız S, Çelik A, Çavdar C, Çamsarı T. Farklı Merkezlerde Fosfor İçin Nasıl Kan Alınıyor. 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2002.

Çiçek S, Şişman A, Yıldız S, Gürpınar E, Yeşil L, Çelik A, Çavdar C, Çamsarı T. Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi. 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2002.

Ertürk N, Yıldız S, Gürpınar E, Çiçek S, Çamsarı T. Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ve E Vitamini Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımının İnflamasyon ve Anemi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2002.

Özgül A, Yıldız S, Çiçek S, Zeybel M, Çelik A, Çavdar C, Çamsarı T. Hemodiyaliz Hastalarında Serum C-Reaktif Protein İzleminin Önemi. 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2002.

Türkyılmaz M, Çiçek S, Karadeniz D, Özdemir F, Gülistan L, Gürpınar E, Yıldız S, Kocaman G, Çamsarı T. Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi. 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2002.

Çiçek S, Şişman S, Yıldız S, Yılmaz M, Gürpınar E, Ersoy R, Çelik A, Çavdar C, Çamsarı T. Kanın Laboratuara Ulaşma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler Mi? 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2002.

Hafızoğlu Z, Çavdar C, Karademir S, Ersoy R, Yıldız S, Yeniçerioğlu Y, Çamsarı T. Arteriovenöz Fistüllerde Komplikasyonlar. 11. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2001.

Ertürk N, Yıldız S, Çavdar C, Çiçek S, Çamsarı T. Lokalizasyonlarına Göre Geçici Hemodiyaliz Kateterlerinin Karşılaştırılması. 11. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2001.

Türkyılmaz M, Çiçek S, Yeniçerioğlu Y, Çavdar C, Yıldız S, İnan S, Göktay Y, Çamsarı T. Arteriovenöz Fistüllerin Değerlendirmesinde Anjiyografi. 11. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2001.


Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı


Transplantasyon Nefrolojisi: Pratik Uygulama Önerileri. Türk Nefroloji Derneği adına

Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., 2016

Editör: Prof. Dr. Aydın Türkmen.

Bölüm 19: Postransplant Maligniteler

Bölüm Yazarları: Ali Çelik, Serkan Yıldız


Karaciğer Transplantasyonu

Ven Kitap Kafe Gıda San. Ve Tic. Ltd. Sti., 2016

Editör: Prof. Dr. Sevda Özkardeşler

Editör Yardımcıları: Prof. Dr. İdil Tekin, Doç. Dr. Tarkan Ünek

Bölüm 15: Hepatorenal Sendrom

Bölüm Yazarları: Serkan Yıldız, Ali Çelik


Türkçe Çevirisine Katkıda Bulunduğu Yabancı Kitaplar


Harrison İç Hastalıkları Prensipleri, Nobel Tıp Kitabevi, 2013

Editörler: Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo

Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kadir Biberoğlu

Bölüm 7/46: Sıvı Elektrolit Bozuklukları

Bölüm 7/47: Hiperkalsemi ve Hipokalsemi


Güncel Konular: Hipertansiyon, Güneş Tıp Kitabevi, 2007

Editörler: Brent M. Egan, Jan N. Basile, Daniel T. Lackland

Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Doç. Dr. Caner Çavdar

Bölüm 6: Hipertansiyonda Böbrek Arterinin Tıkayıcı Hastalığı

Bölüm 8: Renovasküler Hipertansiyonun Tedavisi


3. Lange Fizyoloji Serisi: Vander’in Böbrek Fizyolojisi, Palme Yayıncılık, 2005

Editörler: Douglas C. Eaton, John P. Pooler

Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Doç. Dr. Aykut Sifil

Bölüm 1: Böbrek İşlevleri, Anatomisi ve Temel İşlemler


Katıldığı Kongre, Toplantı, Sempozyum ve Kurslar


34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 16-20 Ekim 2019, Antalya.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi. 18-20 Ekim 2018, Trabzon.

7. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi. 4-7 Nisan 2019, Muğla.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 18-22 Ekim 2017, Antalya.

2. Aydın İç Hastalıkları Günleri. 14-16 Nisan 2017, Aydın.

6. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi. 6-9 Nisan 2017, Antalya.

Hemodiyalizde Damara Ulaşım Çalıştayı. 24 Şubat 2017, İzmir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Araştırma Planlama ve Analiz Kursu. 16-18 Ocak 2017, İzmir.

İzmir Tabip Odası Tıbbi İstatistik Kursu. 3-4 Aralık 2016, İzmir.

11. Ulusal Aferez Kongresi. 3-6 Kasım 2016, İstanbul.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 19-23 Ekim 2017, Antalya.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi. 13-15 Ekim 2016, Konya.

Renal Transplantasyon Patoloji Kursu. 13-15 Ekim 2016, Konya.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Probleme Dayalı Öğrenim Kursu. 3-7 Ekim 2016, İzmir.

2. Adnan Menderes Üniversitesi Diyaliz Toplantıları. 24 Nisan 2017, Aydın.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 21-25 Ekim 2015, Antalya.

ERA-EDTA CME Course "Glomerulonephritis and Novel Biomarkers". 6-7 Mart 2015, İstanbul.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bilgiye Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Kursu. 15 Ocak 2015, İzmir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Taska Dayalı Öğrenim Kursu. 7 Kasım 2014, İzmir.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi. 15-18 Ekim 2014, Muğla

TONKKD-TİGED Ortak İmmünoloji Kursu. 15-18 Ekim 2014, Muğla.

Ege Patoloji Derneği Nefropatoloji Kursu. 27-28 Eylül 2014, İzmir.

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 13-17 Kasım 2013, Antalya.

4. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi. 18-21 Nisan 2013, İzmir.

Transplantasyon İmmünolojisi Kursu. 18-21 Nisan 2013, İzmir.

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 14-18 Kasım 2012, Antalya.

Eureca-m CME Course, Cardiovascular Problems and Solutions in Chronic Kidney Disease. 7-8 Eylül 2012, Ankara.

Türk Nefroloji Derneği, Transplantasyon Çalışma Grubu Yan Dal Okulu, Transplantasyon Nefrolojisi Eğitim Programı. 24-25 Şubat 2012, İstanbul.

13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

Türk Nefroloji Derneği, 4. Polikistik Böbrek Hastalığı Çalışma Grubu Toplantısı. 29 Nisan-1 Mayıs 2011, İzmir.

Türk Nefroloji Derneği, Nefroloji Kış Okulu. 31 Mart-3 Nisan 2011, Antalya.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Dahili Tıp Bilimleri İçin Klinikte Eğitim Kursu. 4 Nisan-13 Aralık 2010, Denizli.

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Eylül 2010, Antalya.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Ölçme Değerlendirme Komitesi, Ölçme Değerlendirme Kursu. 26-28 Mayıs 2010, Denizli.

12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. 19-23 Mayıs 2010, Antalya.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Eğiticilerin Eğitimi Komitesi, Probleme Dayalı Öğrenme Kursu. 26 Şubat-5 Mart 2010, Denizli.

18th International Vicenza Course on Peritoneal Dialysis. 23-26 Haziran 2009, Vicenza, İtalya.

World Congress of Nephrology. 22-26 Mayıs 2009, Milano, İtalya.

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya.

XLIV ERA-EDTA Congress. 21-24 Haziran 2007, Barcelona, İspanya.

3rd Peritoneal Dialysis University Advanced Course. 7-9 Mayıs 2007, Amsterdam, Hollanda.

Türk Nefroloji Derneği, Nefroloji Kış Okulu. 29 Mart-1 Nisan 2007, Girne, K.K.T.C.

Türkiye’de Yoğun Bakım ve Nefroloji Sempozyumu. 7-9 Eylül 2006, Konya.

Akdeniz Organ Nakli ve Renal Tedavi Seçenekleri Günleri II, Transplant Koordinatörleri Derneği 1. Kongresi. 6-10 Nisan 2005, Antalya.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Hastane Yönetimi Kursu. 18-19 Kasım 2004, İzmir.

The ASN 36th Annual Meeting and Scientific Exposition. 14-17 Kasım 2003, San Diego, A.B.D.

20. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 12-16 Eylül 2003, Antalya.

Thirteenth European Meeting On Hypertension. 13-17 Haziran 2003, Milano, İtalya.

Turkish-Italian-Spanish Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis. 11-16 Haziran 2002, Antalya.

5th European Peritoneal Dialysis Meeting. 4-7 Mayıs 2002, Brüksel, Belçika.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Deneysel Araştırma Kursu, 22 Kasım 2001, İzmir.

Mİ Kulübü, Akut Koroner Sendromlar Eğitim Kursu. 19 Mayıs 2001, İzmir.

17. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 5-8 Haziran 2000, İstanbul.

The European School of Oncology, Update In Lymphomas Course. İzmir, 2000.

16. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 5-8 Haziran 2000, İstanbul.