Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2011
Mesleki Deneyim
2011-2012 75.Yıl Devlet Hastanesi/Boyabat/Sinop
2012-2019 Atatürk Devlet Hastanesi/Sinop
2019-2020 Tepecik Eğitim AraştırmaHastanesi/İzmir
2020-2021 Büyük Anadolu Hastanesi/Samsun
Tıbbi İlgi Alanları

Besin allerjisi, Astım tanı ve tedavisi

Sağlıklı Bebek,Çocuk Beslenme ve Gelişim Takibi

Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tedavisi

Çocukluk Çağı Enfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi

Emzirme ve Beslenme Danışmanlığı

Çocuklarda Uyku Danışmanlığı