Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniveristesi Tıp Fakültesi, 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010- 2015
Mesleki Deneyim
2019-2020 -- Dr. Öğr. Üyesi -- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi
2018- 2019-- Dr. Öğr. Üyesi -- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2017-2018 -- Uzman Doktor -- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2015-2017 -- Uzman Doktor -- TC. SBÜ. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010-2015 -- Araştırma Görevlisi -- S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

1- Kalp Kapak Hastalıkları
2- Girişimsel ekokardiyografi
(Perkütan mitral kapak tamiri, MitraClip (mandallama), TAVİ (ameliyatsız aort kapak değişimi), perkütan sol atriyal apendiks kapatılması, perkütan yolla kalp deliklerinin (ASD-PFO-VSD) kapatılması)
3- Transtorasik ekokardiyografi (Üç ve dört boyutlu)
4- Transözefageal ekokardiyografi (Üç ve dört boyutlu)
5- Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
6- Strain ekokardiyografi
7- Kardiyo-onkoloji
8- Koroner Arter Hastalığı
9- Stres Ekokardiyografi

Özellikli İşlem

1- Girişimsel Ekokardiyografi
(Perkütan mitral kapak tamiri, MitraClip (mandallama), TAVİ (ameliyatsız aort kapak değişimi), perkütan sol atriyal apendiks kapatılması, perkütan yolla kalp deliklerinin (ASD-PFO-VSD) kapatılması işlemlerinde kardiyak görüntüleme)
2- Kalp kapak hastalıklarının ileri ekokardiyografik teknikler ile değerlendirilmesi ve takibi
3- Onkolojik hastaların ileri ekokardiyografik teknikler ile değerlendirilmesi ve takibi

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli AHCI, SSCI, SCI, ESCI veya SCI-Expanded dergilerinde yayımlanan tam makale 

A1. Association between admission mean platelet volume and ST segment resolution after thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. Kırbaş O, Kurmuş O, Köseoğlu C, Duran Karaduman B, Saatçi Yaşar A, Alemdar R, Ali S, Bilge M. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Apr 2. doi: 10.5152/akd.2014.5078.
A2. Is there a relationship between serum paraoxonase level and epicardial fat tissue thickness? Ertem AG, Erayman A, Efe TH, Duran Karaduman B, Aydın HI, Bilge M. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Mar;14(2):115-20. doi: 10.5152/akd.2014.4742. 2014 Jan 14.
A3. Short Term Effect of Transcatheter Aortic Valve Implantation on QT Dispersion. Haci Ahmet Kasapkara, Hüseyin Ayhan, Tahir Durmaz, Telat Keleş, Cenk Sari, Serdal Baştuğ, Cemal Köseoğlu, Bilge Duran Karaduman, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Engin Bozkurt. Turkish Journal of Medical Sciences 14 November 2014, DOI: 10.3906/sag-1402-49.
A4. Transcatheter aortic valve implantation in the presence of hematologic malignancies. Sarı C, Ayhan H, Baştuğ S, Kasapkara HA, Karaduman BD, Aslan AN, Özen MB, Bilen E, Bayram NA, Keleş T, Durmaz T, Bozkurt E. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Sep;43(6):529-35. doi: 10.5543/tkda.2015.99442.
A5. The usefulness of left atrial volume index and left ventricular mass index in determining subclinical cardiac involvement in patients with early-stage sarcoidosis. Kasapkara HA, Şentürk A, Bilen E, Duran Karaduman B, Ayhan H, Özen MB, Durmaz T, Keleş T, Bozkurt E. Ir J Med Sci. 2016 Aug;185(3):617-21. doi: 10.1007/s11845-015-1318-1. Epub 2015 May 29.
A6. Comparison between fractional flow reserve and visual assessment for moderate coronary artery stenosis. Duran Karaduman B, Akçay M, Ayhan H, Kasapkara HA, Güney MC, Durmaz T, Keleş T, Akar Bayram N, Bilen E, Bozkurt E. Kardiol Pol. 2017;75(6):545-553. doi: 10.5603/KP.a2017.0037. Epub 2017 Mar 10.
A7. The effect of transcatheter aortic valve implantation on mean platelet volume. Özen MB, Ayhan H, Kasapkara HA, Keleş T, Durmaz T, Erdoğan KE, Duran Karaduman B, Baştuğ S, Sari C, Aslan AN, Bozkurt E. Turk J Med Sci. 2017 Apr 18;47(2):385-390. doi: 10.3906/sag-1510-139.
A8. Evaluation of QT dispersion and T-peak to T-end interval in patients with early-stage sarcoidosis. Kasapkara HA, Şentürk A, Bilen E, Ayhan H, Karaduman BD, Turinay ZŞ, Güney MC, Durmaz T, Keleş T, Bozkurt E. Rev Port Cardiol. 2017 Dec;36(12):919-924. doi: 10.1016/j.repc.2017.05.011. Epub 2017 Dec 7.
A9. Left Atrial Function Is Improved in Short-Term Follow-Up after Catheter Ablation of Outflow Tract Premature Ventricular Complexes. Kanat S, Mutluer FO, Tütüncü A, Karaduman BD, Bozkaya VO, Keskin M, Uslu A, Çay S, Tenekecioglu E. Medicina (Kaunas). 2019 Jun 3;55(6). pii: E241. doi: 10.3390/medicina55060241.
A10. Effect of Echocardiographic Epicardial Adipose Tissue Thickness on Success Rates of Premature Ventricular Contraction Ablation. Kanat S, Duran Karaduman B, Tütüncü A, Tenekecioğlu E, Mutluer FO, Akar Bayram N. Balkan Med J. 2019 Oct 28;36(6):324-330. doi: 10.4274/balkanmedj.galenos.2019.2019.4.88. Epub 2019 Jul 26.
B. AHCI, SSCI, SCI, ESCI veya SCI-Expanded indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
B1. Long-term survival in a case of unoperated single ventricle. Duran Karaduman B, Bayram H, Kasapkara HA, Keleş T, Durmaz T. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016 Jun;44(4):338-41. doi: 10.5543/tkda.2015.90195.
B2. Prosthetic valve endocarditis 7 months after transcatheter aortic valve implantation diagnosed with 3D TEE. Sarı C, Durmaz T, Karaduman BD, Keleş T, Bayram H, Baştuğ S, Özen MB, Bayram NA, Bilen E, Ayhan H, Kasapkara HA, Bozkurt E. Hellenic J Cardiol. 2016 Mar-Apr;57(2):119-23. doi: 10.1016/j.hjc.2015.03.001. Epub 2016 Apr 9.
C. Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
C1. Tolunay H, Yaşar AS, Kurmuş Ö, Köseoğlu C, Duran B, Bilge M. Akut inferolateral miyokard enfarktüsü ile başvuran sol ana koroner arteri içeren çok damar koroner trombüs: Bir olgu sunumu. MN Kardiyoloji 2012; 19: 154-1581.
C2. Large Coronary Thrombus As a Possible Cause of Periprocedural Transient Ischemic Attack During Percutaneous Coronary Intervention: Case Report. Alpaydın MS, Karaduman BD, Koca H, Büyükterzi Z, Karaarslan Ş, Öztürk S. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2016;28(2):73-6. doi: 10.5336/cardiosci.2016-50096.
C3. Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin İpuçları. Bilge DURAN KARADUMAN, Engin BOZKURT. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2017;10(6):414-24.
C4. An update of dual antiplatelet therapy. Ayhan H, Karaduman BD, Durmaz T, Keleş T, Bozkurt E. 2017; 24(1):105-16. Doi: 10.5455/jtomc.2016.02.028
D. Ulusal kongrelerde sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
D1. Association between mean platelet volume and ST segment resolution after thrombolytic theraphy for acute myocardial infarction. Kırbaş Ö, Kurmuş Ö, Köseoğlu C, Ali S, Alemdar R, Duran B, Bilge M. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
D2. Efficacy and safety of renal denervation: Outcomes of the largest series of renal denervation in Turkey. Bilge M, Ali S, Alemdar R, Yaşar AS, Kırbaş Ö,Kurmuş Ö,Aslan T, Köseoğlu C, Karaduman BD, Erdoğan M, Sivri S, Duran M, Süygün H. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
D3. Outcomes of the largest series of transcatheter aortic valve implantation with the CoreValve in Turkey: First experiences in High implantation strategy. Bilge M, Alemdar R, Ali S, Yaşar AS, Kırbaş Ö ,Aslan T, Köseoğlu C, Karaduman BD, Kurmuş Ö, Erdoğan M, Duran M, Sivri S, Turinay ZŞ. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
D4. Percutaneous mitral valve repair with the MitraClip System for severe mitral regurgitation: First experiences in Turkey. Bilge M, Ali S, Yaşar AS, Alemdar R, Kırbaş Ö , Kurmuş Ö, Aslan T, Köseoğlu C, Karaduman BD, Erdoğan M, Duran M, Sivri S, Turinay ZŞ. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
D5. Inverted T-stenting and small protrusion (TAP stenting) technique for coronary bifurcation lesions: A new technique. Bilge M, Yaşar AS, Ali S, Alemdar R, Kırbaş Ö , Kurmuş Ö, Aslan T, Karaduman BD, Köseoğlu C, Erdoğan M, Duran M, Sivri S, Özçelik F. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
D6. Carotid artery back pressure and cerebral intolerance during the occlusion in carotid stenting with the Mo.Ma proximal embolic protection device. Bilge M, Alemdar R, Ali S, AS Yaşar, Kırbaş Ö, Akdi A, Kurmuş Ö, Aslan T, Köseoğlu C, Karaduman BD, Erdoğan M, Sivri S, Süygün H. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
D7. Efficacy and safety of percutaneous suture-mediated closure devices in interventional cardiology: Outcomes of the largest series of percutaneous vacular closure in Turkey.Bilge M, Alemdar R, Ali S, AS Yaşar, Kırbaş Ö, Aslan T, Karaduman BD, Köseoğlu C, Kurmuş Ö, Erdoğan M, Duran M, Sivri S, Özçelik F. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
D8. Transfemoral balloon expanding aortic valve implantation in patients with previous mitral valve prosthesis . Cenk Sarı, Serdal Baştuğ, Hüseyin Ayhan, Hacı Ahmet Kasapkara, Tahir Durmaz, Telat Keleş, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Abdullah Nabi Aslan, Bilge Duran, Mehmet Burak Özen, Engin Bozkurt. XXX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi ,23-26 Ekim 2014, Antalya. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165.
D9. In patients with chronic pulmonary disease the relation between forced expiration volume at 1. second, and SYNTAX score. Büşra Çolak, Cemal Köseoğlu, Ahmet Göktuğ Ertem, Mehmet Erdoğan, Bilge Duran Karaduman, Serkan Sivri, Mustafa Duran, Serdal Baştuğ, Hacı Ahmet Kasapkara, Engin Bozkurt. XXX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi ,23-26 Ekim 2014, Antalya. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165.
D10. Short term evaluation of edwards sapien XT, sapien 3 and lotus valve:Our experience at tertiary care hospital. Hüseyin Ayhan, Tahir Durmaz, Bilge Duran Karaduman, Hakan Süygün, Telat Keleş, Hacı Ahmet Kasapkara, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Engin Bozkurt. OP-134. 32th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 20-23 October 2016, Antalya, Turkey. Anatol J Cardiol 2016; 16 (Suppl 1): 43.
D11. Incidence and predictors of permanent pacemaker after transcathater aortic valve implantion (TAVI) with Edwards Sapien XT device in patients with severe aortic stenosis due to bicuspid aortic valve. Hakan Süygün, Hacı Ahmet Kasapkara, Hüseyin Ayhan, Serdal Baştuğ, Abdullah Nabi Aslan, Mehmet Erdoğan, Bilge Duran Karaduman, Hafize Corut Güzel, Muhammet Cihat Çelik, Engin Bozkurt. 34th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 20-23 October 2018, Antalya, Turkey. Anatol J Cardiol 2018; 20 (Suppl 1): 19.
D12. Transcatheter valve-in-valve implantation with Edwards Sapien valve. Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Yunus Emre Özbebek, Muhammed Yunus Çalapkulu, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Engin Bozkurt . 35th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 3-6 October 2019, Antalya, Turkey. Anatol J Cardiol 2019; 22 (Suppl 1): 1-120.
D13. Feasibility and safety of balloon-expandable transcatheter aortic valve implantation without predilatation. Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Yunus Emre Özbebek, Telat Keleş, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt. 35th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 3-6 October 2019, Antalya, Turkey. Anatol J Cardiol 2019; 22 (Suppl 1): 1-120.
D14. Factors that increases in total ischemic time in patients with ST-elevation myocardial infarction in Turkey: Analysis of TURKMI registry. Can Baba Arın, İbrahim Aktaş, Sinan İnci, Fatih Paşa Tatar, Emine Gazi, Çağrı Yayla, Bilge Duran Karaduman, Yakup Alsancak, Mustafa Kürşat Tigen, Mustafa Kılıçkap, Meral Kayıkçıoğlu, Mustafa Kemal Erol. 35th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 3-6 October 2019, Antalya, Turkey. Anatol J Cardiol 2019; 22 (Suppl 1): 1-120.
D15. Bilge Duran Karaduman. Çok Nadir Koroner Arter Anomalisi: Arka inen arterin sol ön inen arterden köken alması. AYBÜ Ankara Aile Hekimliği Günleri, 21 Eylül 2019, Ankara.
D16. Bilge Duran Karaduman. Kan Sayımı Parametreleri ile Fontaine Evreleri Arasındaki İlişki. TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı, 28-29 Şubat 2020, İstanbul.
E. Ulusal kongrelerde poster olarak sergilenen tebliğ
E1. QT dispersion in the severe aortic stenosis, before and after Transaortic Valva Implantation. Bayram NA, Ayhan H, Durmaz T, Keleş T, Köseoğlu C, Karaduman BD, Sarı C, Kasapkara HA, Baştuğ S, Bilen E, Akçay M, Bozkurt E. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
E2. Transcathater aortic valve implantation in the presence of hematological malignancies. Cenk Sarı, Hüseyin Ayhan, Serdal Baştuğ, Hacı Ahmet Kasapkara, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Bilge Duran, Mehmet Burak Özen, Abdullah Nabi Aslan, Serkan Sivri, Engin Bozkurt. XXX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi ,23-26 Ekim 2014, Antalya. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165.
E3. Transcatheter implantation of an aortic valve on mean platelet volume. Mehmet Burak Özen , Hüseyin Ayhan, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Bilge Duran Karaduman, Hacı Ahmet Kasapkara, Serdal Baştuğ, Cenk Sarı, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Murat Akçay, Engin Bozkurt. XXX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi ,23-26 Ekim 2014, Antalya. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165.
E4. The association between carotid intima-media thickness, and coronary artery disease in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cemal Köseoğlu, Ahmet Göktuğ Ertem, Büşra Çolak, Turgay Aslan, Bilge Duran Karaduman, Mehmet Erdoğan, Mustafa Duran, Hakan Süygün, Emine Bilen, Tahir Durmaz. XXX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi ,23-26 Ekim 2014, Antalya. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165.
E5. Haematological parameters and coronary collateral development in patients with st elevation myocardial infarction. Özge Kurmuş, Özgür Kırbaş, Göktürk İpek, Cemal Köseoğlu, Bilge Duran Karaduman, Sina Ali, Ayşe Saatçi Yaşar, Mehmet Bilge. XXX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi ,23-26 Ekim 2014, Antalya. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165.
E6. Comparison between fractional flow reserve and visual assesment by multipl observers in patients with angiographically moderate coronary artery lesions. Bilge Duran Karaduman, Murat Akçay, Hüseyin Ayhan, Hacı Ahmet Kasapkara, Mehmet Burak Özen, Murat Can Güney, Serdal Baştuğ, Cenk Sarı, Tahir Durmaz, Telat Keleş, Nihal Akar Bayram, Emine Bilen, Engin Bozkurt. 31st Turkish Cardiology Congress with International Participation. Anatol J Cardiol 2015; 15 (Suppl 1): 1-104.
E7. Safety of transesophageal echocardiography-guided atrial septostomy: Outcomes of the largest series of TEE-guided atrial septostomy in Turkey. Bilge M, Karaduman BD, Alemdar R, AS Yaşar, Ali S, Kırbaş Ö, Köseoğlu C, Erdoğan M, Kurmuş Ö, Aslan T, Duran M, Sivri S, Özçelik F. XXIX. Uluslararası katılımlı Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya. JACC 2013, Vol 62/18/Suppl
E8. Successful transfemoral aortic valve implantation in a patient with congenital interventricular septal pouch. Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Yunus Emre Özbebek, Muhammed Yunus Çalapkulu, Hatice Vargeloğlu, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Tahir Durmaz, Telat Keleş, Engin Bozkurt. 35th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 3-6 October 2019, Antalya, Turkey. Anatol J Cardiol 2019; 22 (Suppl 1): 1-120.
E9. Transcatheter aortic valve implantation in a patient with severe aortic stenosis and femur shaft fracture. Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Murat Akçay, Nihal Akar Bayram, Engin Bozkurt. 35th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 3-6 October 2019, Antalya, Turkey. Anatol J Cardiol 2019; 22 (Suppl 1): 1-120.
F. Uluslararası kongrelerde poster olarak sergilenen tebliğ
F1. Evaluation of qt dispersion and t peak to t end interval in patients with sarcoidosis. HA Kasapkara, H Ayhan, E Bilen, B Duran Karaduman, A Senturk, ZS Turinay, MC Guney, T Durmaz, T Keles, E Bozkurt. ESC Congress 2015, 29 August - 02 September 2015. London, UK. European Heart Journal ( 2015 ) 36 ( Abstract Supplement ), 50
F2. The usefulness of left atrial volume index and left ventricular mass index in determining subclinical cardiac involvement in patients with early-stage sarcoidosis. H Ayhan, HA Kasapkara, E Bilen, B Duran Karaduman, A Senturk, MB Ozen, T Durmaz, T Keles, E Bozkurt. ESC Congress 2015, 29 August - 02 September 2015. London, UK. European Heart Journal ( 2015 ) 36 ( Abstract Supplement ), 941.
G. Yayımlanmış kitap bölümü çevirisi
1- Grossman & Baim Kalp Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim. Sekizinci baskı. Güneş Tıp Kitabevleri. 33. bölüm- Kalp kapak Hastalıklarında Perkütan Tedaviler (İngilizceden Türkçeye çeviri)
Dr. Bilge Duran Karaduman, Dr. Engin Bozkurt
H. Ulusal yayımlanan kitap bölümü
1- İlaç Kaplı Stent Teknolojisi. 2014. Yayın hakları: Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı.
II. bölüm: İlaç salan stentler, geç stent malapozisyonu
Bilge Duran Karaduman, Telat Keleş