Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

1984 - Tıp Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

1991 - Tıpta Uzmanlık: Kadın Hastalıkları ve Doğum - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

2011 - Tıpta Yandal Uzmanlık: Perinatoloji

Mesleki Deneyim

1984 - 1986 - Sağlık Bakanlığı Gercüş/Mardin Sağlık Ocağı Tabipliği

1987 - 2016 - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi (Uzmanlık Öğrenciliği, Uzmanlık, Doçentlik ve Profesörlük)

2016 - 2017 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Profesörlük, Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve İdari Sorumluluğu


Tıbbi İlgi Alanları ve Özellikli İşlemler

Prenatal Tanı ve Tedavi

Fetal Doppler

Fetal Terapi ve Prenatal İnvaziv Girişimler: İntrauterin Kan Transfüzyonu, Amniyosentez, CVS (Koryon Villus Örneklemesi), Kordosentez