Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanlığı, 1992-1998

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi (post doktora) 2014 -2018

Mesleki Deneyim
Atatürk Devlet Hastanesi, 2018- Mayıs 2021
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014-2018
Burdur Devlet Hastanesi, 2012-2013
Özel Medical Park Hastanesi Organ Nakli (Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Nakli), 2009-2012
Gazipaşa Devlet Hastanesi, 1998-2009

Tıbbi İlgi Alanları

Genel Cerrahi
Organ Nakli Cerrahisi
Endoskopik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar


A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A.1. YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS (2017). What Kind of Incision Should Be Made to Reduce the Risk of Incisional Hernia in Kidney Transplantation?. Annals of Transplantation, 22, 689-693., Doi: 10.12659/AOT.907305, (Kontrol No: 3653684)
A.2. YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, BÜLBÜL MUSTAFA TEVFIK, musri özgür cem (2017). Emergency Endoscopy and the Importance of Endoscopy Training in General Surgery Residency: A Survey-Based Study. Medical Science Monitor, 23, 5184-5188., Doi: 10.12659/MSM.907130, (Kontrol No: 3627843)
A.3. YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS (2017). A new approach to umbilical hernia repair: the circular suture technique for defects less than 2 cm.. Annali Italiani di Chirurgia, 88(5), 449-453., Doi: S0003469X17027312, (Kontrol No: 3596833)
A.4. YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS (2016). Is There An Ideal Stump Closure Technique In Laparoscopic Appendectomy. SURGICAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 28(XXVIII), 117-120., (Kontrol No: 2865882)
A.5 YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, KANTAR SEZAI An Extremely Rare Bile Leakage: Aberrant Bile Duct in LeftTriangular Ligament (Appendix Fibrosa Hepatis). Case Reports in Surgery, (Kontrol No: 3765053)
A.6. Koca YS, Yıldız I, Ugur M, Barut I. . The V-Y flap technique in complicated and recurrent pilonidal sinus disease. Ann Ital Chir. 2018; 89: 66-69
A.7. Koca YS, Yildiz I, Okur SK, Saricik B, Uğur M, Bulbul MT, Uslusoy F, Barut İ. Comparison of Unilateral Fasciocutaneous V-Y Flap Technique with Cleft Lift Procedure in the Treatment of Recurrent Pilonidal Sinus Disease: A Retrospective Clinical Study. Med Sci Monit. 2018 Feb 4;24:711-717.
A.8. YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, BARUT IBRAHIM (2015). A Swallowed Metal Nail Entrapped in the Right Psoas Muscle. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 22, 399-401., Doi:10.5505/tjtes.2015.66814, (Kontrol No: 2291003)


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler:

B.1.YILDIZ IHSAN, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER, KOCA YAVUZ SAVAS (2017). Liver Tx Results In Our Center Newly Established. ILTS 2017 PRAG (Özet bildiri), (Kontrol No: 3471416)
B.2.YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER (2017). Urgent Organ Retrieval from Non-Heart-Beating Donor with Declared Brain Death. ISODP 2017, 101, 23, Doi: 10.1097/01.tp.0000525005.20743.b3 (Özet bildiri), (Kontrol No: 3528087)
B.3.YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER (2017). URGENT ORGAN RETRIEVAL FROM NON-HEART-BEATING DONOR WITH DECLARED BRAIN DEATH. ESOT 2017, 30, 570 (Özet bildiri), (Kontrol No: 3552066)
B.4.YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER (2017). LIVER TRANSPLANTATION RESULTS IN OUR CENTER NEWLY ESTABLISHED. ESOT 2017, 30, 546 (Özet bildiri), (Kontrol No: 3552063)
B.5.YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER (2017). DOES THE ESTABLISHMENT OF ORGAN TRANSPLANT CENTER EFFECT ON THE ORGAN DONATION IN THE REGION? ESOT 2017, 30, 575 (Özet bildiri), (Kontrol No: 3552065)
B.6. YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER, ALKAYA SOLMAZ FILIZ (2017). THE FIRST YEAR EXPERIENCE ABOUT KIDNEY TRANSPLANTATION IN UNIVERSITY OF SULEYMAN DEMIREL. ESOT 2017 (Özet bildiri), (Kontrol No: 3552067)
B.7 YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER (2017). Does the establishment of organ transplant center effect on the organ donation in the region. ISODP 2017, 101, 138, Doi: 10.1097/01.tp.0000525198.04877.11 (Özet bildiri), (Kontrol No: 3528096)


D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

D.1.YILDIZ IHSAN, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER, KOCA YAVUZ SAVAS, ALKAYA SOLMAZ FILIZ,SENOL ALTUG Yeni Kurulan Organ Nakli Merkezimizde Yapılan Karaciger Nakli Sonuçlarımız / Liver Transplantation Results In Our Center Newly Established. SDÜ Saglık Bilimleri Dergisi, 8(2), 18-20., Doi: 10.22312/sdusbed.297098, (Kontrol No: 3479934)
D.2.YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS Endoskopik Uygulamalarında Sonuçlarımız ve Endoskopide Genel Cerrahi Uzmanının Rolü / Our Endoscopic Results and The Role Of The General Surgeon In This Subject. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Doi: 10.17343/sdutfd.341514, (Kontrol No: 3620902)
D.3.KOCA YAVUZ SAVAS, YILDIZ IHSAN, BÜLBÜL MUSTAFA TEVFIK Anal Fissür Tedavisinde Düsük Doz Botulinum Uygulaması ile Yüksek Doz Botulinum Uygulamasının Karsılastırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Doi: 10.17343/sdutfd.332862(Kontrol No: 3630821)
D.4.YILDIZ IHSAN, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER, KOCA YAVUZ SAVAS (2017). Organ nakli merkezi kurulmasıbölgede organ bagısını etkiler mi?Does the establishment of organ transplant centereffect the organ donation in the region?. Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg, 24(1), 8-11.,(Kontrol No: 3469948)
D.5.YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS (2016). Genel Cerrah Tarafından Yapılan Üst Gastroinstestinal SistemEndoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi Tek Hekim Deneyimi. SDU. SAGLIK BILIMLERI, 7(3), 15-17., (Kontrol No: 3235334)
D.6.YILDIZ IHSAN, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER, KOCA YAVUZ SAVAS, ALKAYA SOLMAZ FILIZ, INAL SALIH, ERDOGAN AYSEN (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi böbrek nakli:birinci yıl sonuçlarımızThe first year experience about kidney transplantation inUniversity of Suleyman Demirel. Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg 2016:23(4):112-116, 23(4), 112-116., (Kontrol No:3455630)
D.7.KOCA YAVUZ SAVAS, UGUR MUSTAFA, YILDIZ IHSAN (2015). Single Port Laparoscopic Cholecystectomy VersusMultiple Port Laparoscopic Cholecystectomy. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(3), 291-294., Doi: 10.4328/JCAM.2928, (Kontrol No: 2291818)
D.8.ÖGÜS MEHMET KEMAL, EMEK KEMAL, YILDIZ IHSAN, OYGÜR AHMET NEZIHI, ÖNGÜÇ GÜLGÜN, AKAYDIN MUSTAFA (1996). Vücut Kitle EndeksiYüksek Olgularda Laparoskopik Cerrahi Uygulanmalı mı. Turkısh journal of surgery, 12(5), 373-377., (Kontrol No: 2293286)
D.9.ÖGÜNÇ GÜNER, EMEK KEMAL, YILDIZ IHSAN, AKTAN SÜKRÜ (1994). MIDE MUKOZA BARIYERI VE AMELIYAT STRESININ BU BARIYERE ETKISI. GASTROENTEROLOJI, 5(3), 381-385., (Kontrol No:258564)
D.10.ÖGÜS MEHMET KEMAL, YILDIZ IHSAN, AKTAN SÜKRÜ, OYGÜR AHMET NEZIHI (1994). Rektal Prolapsus Olguları Cerrahi Tedavi Sonuçları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 4(13), 136-138., (Kontrol No: 2303327)
D.11.YILDIZ IHSAN, SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER, ALKAYA SOLMAZ FILIZ, KOCA YAVUZ SAVAS, BÜLBÜL MAHMUT Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Doi:10.17343/sdutfd.341878, (Kontrol No: 3620911)

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E.1.YILDIZ IHSAN, ögüs mehmet (1997). Fazla kilolu ve obez olgularda videoendoskopik cerrahi tercih edilmeli mi. Ulusal cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2294735)
E.2.ÖGÜNÇ GÜNER, YILDIZ IHSAN, sait yıldız, mustafa akaydın (1997). Iatrojenik dalak rüptürlü olgularımız. 2. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1997, (Kontrol No: 2294294)
E.3.YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, BÜLBÜL MUSTAFA TEVFIK (2017). Genel Cerrahi Egitiminde Acil Damar Yaralanmalarına Yaklasım /Approach To The Vascular Injury In General Surgery Training. 11. UTAC KONGRESI, (Kontrol No: 3469973)
E.4.KOCA YAVUZ SAVAS, USLUSOY FUAT, UGUR MUSTAFA, YILDIZ IHSAN,BARUT IBRAHIM (2016). Büyük defektli ve nüks pilonidal sinüs olgularında v y ilertme flebi. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi,
(Kontrol No: 2909154)
E.5.YILDIZ IHSAN, KOCA YAVUZ SAVAS, BÜLBÜL MUSTAFA TEVFIK (2017). Yabanı Cisim Yutulması ve Acil Endoskopi / Ingested Foreign Body And Urgent Endoscopic Interventions. 11. UTAC KONGRESI, (Kontrol No: 3469963)F. Sanat Ve Tasarım Etkinlikleri:

F.1.Ulusal, Böbrek NAKLI, MEDYADA HABER, 01.09.2017-02.09.2017, Böbrek NAKLI, MEDYADA HABER, Ulusal, 02 Eylül 2017, MEDYADA HABER, Ulusal, (Kontrol No: 150469)
F.2.Ulusal, ORGAN NAKLI, MEDYADA HABER, Ulusal, 02 Kasım 2016., 02.11.2016-02.11.2016, ORGAN NAKLI, MEDYADA HABER, Ulusal, 02 Kasım 2016., ORGAN NAKLI, MEDYADA HABER, Ulusal, 02 Kasım 2016., (Kontrol No: 150470)

G. Diğer Yayınlar:

G.1.EDITÖRLÜK: YILDIZ IHSAN (2017). Journal of Emergency Medicine and Intensive Care. Elyns Group LLC, (Kontrol No: 3625146))
G.2.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2015). JCAMHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 2294551)
G.3.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2016). Medical JournalsHakemlik Sayısı:2, (Kontrol No: 2912038)
G.4.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2016). JCTIHakemlik Sayısı:2, (Kontrol No: 2865904)
G.5.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2016). JCGTHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 2865905)
G.6.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2016). BRITISH JOURNAL MEDICINE AND MEDICAL RESEARHHakemlik Sayısı:2, (Kontrol No: 3247073)
G.7.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2016). JCAMHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3191125)
G.8.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2016). SDU Tıp Fak. DergiHakemlik Sayısı:2, (Kontrol No: 2865900)
G.9.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2016). IJHPDHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 2865906)
G.10.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2016). European journal of medicinal plants. Hakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 2909128)
G.11.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2016). BJMMRHakemlik Sayısı:3, (Kontrol No: 2865902)
G.12.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). Medical Journals-17-517 for Medical Journals. Hakemlik Sayısı:1,(Kontrol No: 3552072)
G.13.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports Hakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3445130)
G.14.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). Journal of Cancer and Tumor International Hakemlik Sayısı:1,(Kontrol No: 3552069)
G.15.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). International Journal of TROPICAL DISEASE & HealthHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3552070)
G.16.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). International Journal of TROPICAL DISEASE & HealtHakemlik Sayısı:2, (Kontrol No: 3307516)
G.17.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). Medical science monitorHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3645350)
G.18.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). International Journal of TROPICAL DISEASE & HealthHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3445127)
G.19.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). SDÜ Saglık Bilimleri Dergisi Hakemlik Sayısı:1, (Kontrol No:3486487)
G.20.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). Medical JournalsHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3455632)
G.21.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). British Journal of Medicine and Medical Research Hakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3480533)
G.22.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports Hakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3630816)
G.23.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). International Journal of TROPICAL DISEASE & HealthHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3480526)
G.24.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). Open Journal of Trauma Hakemlik Sayısı:1, (Kontrol No:3445125)
G.25.HAKEMLIK : YILDIZ IHSAN (2017). British Journal of Medicine & Medical ResearchHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3552068)
G.26.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2017). Cardiology and Angiology: An International JournalHakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3307459)
G.27.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2017). British Journal of Medicine and Medical Research Hakemlik Sayısı:2, (Kontrol No: 3307339)
G.28.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2017). Journal of Advances in Medicine and Medical Research Hakemlik, Sayısı:1, (Kontrol No: 3552071)
G.29.HAKEMLIK: YILDIZ IHSAN (2017). Journal of Advances in Medicine and Medical Research Hakemlik Sayısı:1, (Kontrol No: 3604770)
G.30.BILDIRI: KOCA YAVUZ SAVAS,OKUR SELAHITTIN KORAY,YILDIZ IHSAN travma hikayesinin maskeledigi çekum tümörü. 10. travma ve acil cerrahi kong, (Kontrol No: 2296407)
G.31.BILDIRI: KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,BARUT IBRAHIM Intraabdominal Apseye Neden Olan Meckel Divertikülü Aksial Torsiyonu. 20.UCK kongresi, (Kontrol No: 3486430)
G.32.BILDIRI: KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,OKUR NAZAN,BARUT IBRAHIM Sag üst kadran ağrısına neden olan falciform ligament nekrozu. 13. Ulusal Endoskopik Cerrahi Kongresi, (Kontrol No:3528077)
G.33.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,BARUT IBRAHIM Squamous hücreli safra kesesi karsinomu. 12. Türtk hepatobiliyer cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2296018)
G.34.BILDIRI: BARUT IBRAHIM,KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN Hepatobiliyer cerrahi birimi kurulması klinikteki olgu sayılarını artırır. 12. Türk hepatobiliyer cerrahi kong, (Kontrol No: 2295959)
G.35.BILDIRI: UGUR MUSTAFA,KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN perine yaralanması hasar kontrol cerrahisi. 10. travma ve acil cerrahi kong, (Kontrol No: 2296289)
G.36.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS KOLSISININ SEROZAL VE PERITONEAL HASAR SONRASI OLUSAN ADEZYONLARI ÖNLEMEDEKI ETKINLIGININ ARASTIRILMASI DENEYSEL ÇALISMA. 19. Ulusal cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2295890)
G.37.BILDIRI: UGUR MUSTAFA,KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN nekrotizan fassit olgunsunun seyri. 10. travma ve acil cerrahi kong, (Kontrol No: 2296341)
G.38.BILDIRI: KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN 39 GEBELIK HAFTASINDA AKUT BATIN SAG ADNEKS TORSIYONU OLGU SUNUMU. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 2295824)
G.39.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER BÖBREK NAKLI SONRASI BIR KOMPLIKASYON INSIZYONEL HERNI. Tx 2016, (Kontrol No: 2880984)
G.40.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER,KOCA YAVUZ SAVAS S D Ü Organ Nakli Merkezinde ve Bölgede Yapılan Çoklu Organ Çıkarımları. 20.Ulusal cerrahi kongresi, (Kontrol No:2881001)
G.41.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS Umblikal Herni Onarımına Yeni Bir Yaklasım Sirküler Sütür Teknigi. 20. Ulusal cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2866660)
G.42.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER,KOCA YAVUZ SAVAS,SENOL ALTUG Liver Transplantation Results In Our Center Newly Established. 14.Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongres, (Kontrol No: 3471393)
G.43.MAKALE Vaka Takdimi : KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,GÖZEL SEDAT,UGUR MUSTAFA,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER (2014). Splenosis Causing ITP Relapse Case Report. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(3), 345-347., Doi: 10.4328/JCAM.3224(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2291539)
G.44.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SARICIK BEKIR,OKUR SELAHITTIN KORAY Sag Psoas Kasına Saplanan Yutulmus Çivi. 10. travma ve acil cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2296657)
G.45.MAKALE Vaka Takdimi : YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,AVSAR GÖKHAN,BARUT IBRAHIM (2016). Tendency to Ingest Foreign Bodies in Mentally Retarded Patients A Case with Ileal Perforation Caused by the Ingestion of a Teaspoon. Case Reports in Surgery, 2016, 1-3., Doi: 10.1155/2016/8075432(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2865890)
G.46.MAKALE Vaka Takdimi : YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,BARUT IBRAHIM (2015). Overlap of Acute Cholecystitis with Gallstones and Squamous Cell Carcinoma of the Gallbladder in an Elderly Patient. Case Reports in Surgery, 2015, 1-4., Doi: 10.1155/2015/767196(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2290725)
G.47.MAKALE Vaka Takdimi : KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,UGUR MUSTAFA (2014). Nadir Bir Sol Üst Kadran Agrısı Situs Inversus Totalis Olgusunda AkutKolesistit. causa pedia, 3(903), 1-4.(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2291899)
G.48.MAKALE Vaka Takdimi : YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,OKUR SELAHITTIN KORAY,SARICIK BEKIR (2015). Pain in the Right Lower Quadrant Without Appendix. J Clin Anal Med, 6(5), 710-711., Doi: 10.4328/JCAM.3874(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2291242)
G.49.MAKALE Vaka Takdimi : OKUR SELAHITTIN KORAY,KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,SARICIK BEKIR,UGUR MUSTAFA (2015). Meme Dokusu Destrüksiyonu Ile Basvuran Lokal Ileri Evre MemeKanseri. causa pedia, 4(1168), 1-5.(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2303400)
G.50.MAKALE Vaka Takdimi : AYDIN BÜNYAMIN,KOCA TUGBA,KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,GEREK CELIKDEN SEVDA,ÇIRIS IBRAHIM METIN (2016). Amyloid Goiter Secondary to Ulcerative Colitis. Case Reports in Endocrinology, 2016, 1-3., Doi: 10.1155/2016/3240585(Vaka Takdimi), (Kontrol No:)
G.51.MAKALE Vaka Takdimi : KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,UGUR MUSTAFA,KOCA TUGBA (2017). An Epidermal Cyst Mimicking a Pilonidal Cyst Case ReportPilonidal Kist Apsesini Taklit Eden Epidermoid Kist. AEMED, 5(1), 30-32., Doi: 10.4328/AEMED.103(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2924822)
G.52.MAKALE Vaka Takdimi : KOCA YAVUZ SAVAS,BARUT IBRAHIM,YILDIZ IHSAN,YAZKAN RASIH (2016). The Cause of Unexpected Acute Abdomen and Intra Abdominal Hemorrhage in 24 Week Pregnant Woman Bochdalek Hernia. Case Reports in Surgery, 2016, 1-3., Doi: 10.1155/2016/6591714(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2912003)
G.53.BILDIRI: OKUR SELAHITTIN KORAY,YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SARICIK BEKIR hidronefroza neden olan bir akut apendisit. 10. travma ve acil cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2296080)
G.54.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,OKUR SELAHITTIN KORAY,SARICIK BEKIR Laparoskopik Apendektomide Stump Kapatma Teknikleri. 10. travma ve acil cerrahi kongresi, (Kontrol No:2296626)G.55 BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER BÖBREK NAKLI OLGUSUNDA ASSITLE BIRLIKTE DIRENÇLI HIPERTANSIYONUN ENDOVASKÜLER BALON DILATASYONU ILE TEDAVISI. Tx 2016, (Kontrol No: 2880982)
G.55.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER BÖBREK NAKLI OLGUSUNDA ASSITLE BIRLIKTE DIRENÇLI HIPERTANSIYONUN ENDOVASKÜLER BALON DILATASYONU ILE TEDAVISI. Tx 2016, (Kontrol No: 2880982)
G.56.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER BEYIN ÖLÜMÜ DEKLARE EDILMIS NON HEART BEATING DONÖRDEN ACIL ORGAN ÇIKARIMI ARRESTTE HARVEST. Tx 2016, (Kontrol No: 2880986)
G.57.MAKALE Vaka Takdimi : OKUR SELAHITTIN KORAY,KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,BARUT IBRAHIM (2016). Right Hydronephrosis as a Complication of Acute Appendicitis. Case Reports in Emergency Medicine, 2016, 1-3., Doi: 10.1155/2016/3231862(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2865898)
G.58.MAKALE Vaka Takdimi : YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,OKUR SELAHITTIN KORAY,BARUT IBRAHIM (2016). A tumoral mass (local recurrence of renal cell carcinoma) causing massive intraabdominal bleeding after blunt abdominal trauma. International Journal of Surgery Case Reports, 20, 57-59., Doi: 10.1016/j.ijscr.2016.01.001(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2503843)
G.59.MAKALE Vaka Takdimi : KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,YILMAZ ERTUGRUL (2015). A Rare Cause of Acute Abdomen Intrauterine Device IUD. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(3), 339-341., Doi: 10.4328/JCAM.3164(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2291649)
G.60.BILDIRI: KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,BARUT IBRAHIM gebe bir hastada akut karın Bochdalec hernisi. 10.travma ve acil kongresi, (Kontrol No: 2296194)
G.61.BILDIRI: BARUT IBRAHIM, KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN Kolesistektomi Sonrası Geç ve Nadir Gelisen Bir Komplikasyon Biliyer sinüs. 20. Ulusal cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2880995)
G.62.MAKALE Vaka Takdimi : YILDIZ IHSAN,AKTAS AYKUT RECEP,INAL SALIH (2016). Successful Treatment of Resistant Hypertension Associated Ascıtes in a Renal Transplant Patient. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 7(Suppl 3), 268-270., Doi: 10.4328/JCAM.4787(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2865874)
G.63.BILDIRI: KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,çelik girayhan,BARUT IBRAHIM Kist Hidatigi Taklit Eden Metastatik Kolon Kanseri Olgusu. 20.UCK kongresi, (Kontrol No: 3486427)
G.64.KITAP: YILDIZ IHSAN,levent yücetin (2010). Böbrek Nakli Hemsireligi El Kitabı. Basak Matba, (Kontrol No: 2294920)
G.65.BILDIRI: KOCA YAVUZ SAVAS,UGUR MUSTAFA,YILDIZ IHSAN Sag Alt Kadran Agrısı ve Apendiks Agenezisi. 10. travma ve acil cerrahi kong, (Kontrol No: 2296589)
G.66.BILDIRI: KOCA YAVUZ SAVAS,UGUR MUSTAFA,YILDIZ IHSAN pilonidal kist absesini taklid eden epidermoid kist olgusu. 10. travma ve acil cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2296554)
G.67.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER,INAL SALIH SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI BÖBREK NAKLI BIRINCI YIL DENEYIMLERIMIZ. Tx 2016, (Kontrol No: 2880983)
G.68.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER,KOCA YAVUZ SAVAS,INAL SALIH ORGAN NAKLI MERKEZI KURULMASI O BÖLGEDE ORGAN BAGISINI VE ÇOKLU ORGAN ÇIKARIMLARINI NASIL ETKILER. Tx 2016, (Kontrol No: 2880985)
G.69.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,OKUR SELAHITTIN KORAY,BARUT IBRAHIM Travmaya Baglı Intraabdominal Kanama Nedeni Sag Renal Hücreli Kanserin Rekürrensi. 20.Ulusal cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2880991)
G.70.MAKALE Vaka Takdimi : YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,BARUT IBRAHIM (2016). An unusual case of intraabdominal abscess and acute abdomen caused by axial torsion of a Meckel s diverticulum. Annals of Medicine and Surgery, 6, 74-76., Doi: 10.1016/j.amsu.2016.01.082(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2865889)
G.71.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,SABUNCUOGLU MEHMET ZAFER,KOCA YAVUZ SAVAS,BARUT IBRAHIM Süleyman Demirel Üniversitesinde Organ Nakli Merkezi Kurulması. 20. Ulusal cerrahi kongresi, (Kontrol No: 2880998)
G.72.BILDIRI: YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,BARUT IBRAHIM Mental Retarde Hastanın Yabancı Cisim Yutma Alıskanlıgı Çay Kasıgına Baglı Ileum Perforasyonu. 20.Ulusal cerrahi kongresi, (Kontrol No:2880993)
G.73.BILDIRI : OKUR SELAHITTIN KORAY,KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,SARICIK BEKIR karın ağrısına neden olan ciltaltı endometriozis olgusu. 10. travmatoloji ve acil cerrahi kong, (Kontrol No: 2296245)
G.74.MAKALE Vaka Takdimi : KOCA YAVUZ SAVAS,YILDIZ IHSAN,YILMAZ ERTUGRUL (2014). Miad Gebelikte Nadir Bir Akut Karın Nedeni Adneksiyal Torsiyon. causa pedia, 3(914), 1-4.(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2292000)
G.75.BILDIRI: OKUR SELAHITTIN KORAY,YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SARICIK BEKIR Farklı bir spontan ventral fıtık olgusu. 20.UCK Kongresi, (Kontrol No: 3486434)
G.76.MAKALE Vaka Takdimi : OKUR SELAHITTIN KORAY,YILDIZ IHSAN,SARICIK BEKIR,BÜLBÜL MUSTAFA TEVFIK,KOCA YAVUZ SAVAS (2016). Karın Agrısına Neden Olan Cilt Altı Yerlesimli Eksternal Endometriozis OlgusuA Case of Subdermal Localized External Endometriosis Caused to Abnominal Pain.SDUSAGLIK BILIMLERI, 7(3),55-57.(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 3235703)
G.77.MAKALE Vaka Takdimi : YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,BARUT IBRAHIM (2016). The Biliary Sinus A Rare Late Stage Complication of Cholecystectomy. Clin Med Rev Case Rep, 3(5), 1-3.(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2865878)
G.78.BILDIRI : OKUR SELAHITTIN KORAY, YILDIZ IHSAN,KOCA YAVUZ SAVAS,SARICIK BEKIR spontan meme hematomu. 10. travma ve acil cerahi kong, (Kontrol No: 2296453)
G.79.BILDIRI: SARICIK BEKIR, KOCA YAVUZ SAVAS, YILDIZ IHSAN, OKUR SELAHITTIN KORAY apendektomi yapılan olguların yapılan teknige göre hastane yatıs sürelerinin degerlendirilmesi. 10. Travmatoloji kongresi, (Kontrol No: 2296138)
G.80.MAKALE Vaka Takdimi: KOCA YAVUZ SAVAS, UGUR MUSTAFA, YILDIZ IHSAN Damage control surgery and the injury FairyAnd Negative Pressure Wound Therapy: A Case Report/ Perine Yaralanmasında Hasar Kontrol Cerrahisi veNegatif Basınçlı Pansumanla Tedavi: Olgu Sunumu. Turkish Journal of Surgery, Doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3257(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 3754539)

Editörlük

Journal of Emergency Medicine and Intensive Care (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Elyns Group LLC

Üyelikler

1. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dernegi, 2014
2. Türk Cerrahi Dernegi, 2000