Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2011

İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2008


Mesleki Deneyim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı (Doçent), 2012

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı (Öğretim Üyesi), 2013-2021

Şişli Florence Nightingale Karaciğer Transplantasyon Birimi, 2014

Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, ERCP ve Endoskopik Ultrasonografi, 2016

Cleveland Clinic Florida, İleri Endoskopik Uygulamalar Departmanı (Amerika Birleşik Devletleri), 2015-2016

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Koordinatörlüğü, 2016-2019

Gastroenteroloji Profesörlük Ünvanı, 2018

Cleveland Clinic Florida, İleri Endoskopik Uygulamalar Departmanı, Davetli Öğretim Üyesi (Amerika Birleşik Devletleri), 2019-2020


Tıbbi İlgi Alanları

İleri Endoskopik Uygulamalar

ERCP

Endoskopik Ultrasonografi

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon

Endoskopik Submukozal Diseksiyon

Kistogastrostomi

Endosonografik Organ Biyopsileri

Endoskopi

Kolonoskopi

Endoskopik Obezite Uygulamaları

Endoskopik Mide Küçültme (Sleeve Gastroplasti)

Mide Botoxu

Mide Balonu

Karaciğer Yağlanması

Karaciğer Hastalıkları (Hepatit B, Hepatit C, Siroz)

Safra Yolu Hastalıkları (Safra Taşları, Biliyer Kolanjit, Biliyer Siroz)

Mide ve Bağırsak Hastalıkları

Reflü Hastalığı

Ülser

Gastrit

H. Pylori Gastriti

Kanser

Polip

İrritabl Barsak Sendromu

İltihabi Bağırsak Hastalıkları

Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı

Kolon Hastalıkları

Kolon Polipleri

Kanser

Divertikül

Vasküler Hastalıklar