Uzmanlık Eğitimi ve Mesleki Deneyimler

İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2002-2008
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2008-2011
Gastroenteroloji Doçentlik Ünvanı, 2012
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 2013-2021
Florence Nightingale Şişli, Karaciğer Transplantasyon Birimi, 2014
Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, ERCP ve Endoskopik Ultrasonografi, 2016
Cleveland Clinic Florida, İleri Endoskopik Uygulamalar Departmanı, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-2016
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Koordinatörlüğü, 2016-2019
Gastroenteroloji Profesörlük Ünvanı, 2018
Cleveland Clinic Florida, İleri Endoskopik Uygulamalar Departmanı, Davetli Öğretim Üyesi, Amerika Birleşik Devletleri 2019-2020

Tıbbi İlgi Alanları

İleri Endoskopik Uygulamalar (ERCP, Endoskopik Ultrasonografi, Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Endoskopik Submukozal Diseksiyon, Kistogastrostomi, Endosonografik Organ Biyopsileri, Endoskopi, Kolonoskopi)
Endoskopik Obesite Uygulamaları (Endoskopik Mide Küçültme (Sleeve Gastroplasti), Mide Botoxu, Mide Balonu)
Karaciğer Yağlanması
Karaciğer Hastalıkları (Hepatit B, Hepatit C, Siroz)
Safra Yolu Hastalıkları (Safra Taşları, Biliyer Kolanjit, Biliyer Siroz)
Reflü Hastalığı
Mide ve Bağırsak Hastalıkları (Ülser, Gastrit, H. Pylori Gastriti, Kanser, Polip, İrritabl Barsak Sendromu)
İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı)
Kolon Hastalıkları (Kolon Polipleri, Kanser, Divertikül, Vasküler Hastalıklar)

Üyelikler

American Gastroenterology Association (AGA)

European Association for the Study of the Liver (EASL)

The European Association for Gastroenterology, Endoscopy, and Nutrition (EAGEN)

Türk Gastroenteroloji Derneği

Karaciğer Araştırmaları Derneği