Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İç Hastalıkları – İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakaltesi 1992-1996

Endokri̇noloji̇ – Ege Üni̇versitesi Tıp Fakültesi̇ 1997-2001


Mesleki Deneyim

General Practioner, 1990-1991 in Tuberculosis outpatient Clinic, Karabük, Turkey.

Research Assistant of Internal medicine, 1991-1996 Cerrahpasa Medical Faculty, İstanbul University

Research Assistant of Endocrinology, 1997-2001, Ege University, Faculty of Medicine, Division of Endocrinology

Assistant professor, 2001-2005, Selcuk University Faculty of Medicine, Division of Endocrinology

Associate professor at Acibadem Private Hospital and Medical Faculty of Acibadem University, Bursa, 2005-2013

Clinical Chief of Internal Medicine in Health Sciences University, Research and Training Hospital, Bursa 2013-2021

Professor since 2016


Tıbbi İlgi Alanları

DİYABET, OBEZİTE, TİROİD HASTALIKLARI, ADRENAL VE HİPOFİZ BEZ HASTALIKLARI

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1)  Guney, E., AG. Ozgen, G. Kisakol. Impact of new diagnostic criteria on the frequency of diabetes mellitus and prediabetic conditions. International Journal of Diabetes and  Metabolism. 10:22-23, 2002
A2) Guney, E., G. Kisakol, A. Oge, C. Yilmaz, T Kabalak. Effects of insulin and sulphonylureas on insulin-like growth factor-I levels in streptozotocin-induced diabetic rats. Neuroendocrinology Letters. 2002;23(5-6):437-9.
A3) Kisakol, G., E. Guney, F. Bayraktar, C. Yilmaz, T. Kabalak, D. Ozmen. Effect of surgical weight loss on free radical and antioxidant balance: a preliminary report. Obesity Surgery. 2002;12(6):795-800.
A4) Kayacetin, E., G. Kisakol, A. Kaya, Z. Akpinar. Real-time sonography for screening of gallbladder motility in diabetic patients: relation to autonomic and peripheral neuropathy. Neuroendocrinology Letters. 2003; 24(1-2):73-6.

A5) Kisakol, G., R. Tunc, A. Kaya. Rhabdomyolysis in a patient with hypothyroidism. Endocrine Journal. 2003;50(2):221-3.
A6) Kayacetin, E., G. Kisakol, A. Kaya. Low serum total thyroxine and free triiodothyronine in patients with hepatic encephalopathy due to non-alcoholic cirrhosis. Swiss Medical Weekly. 2003;133(13-14):210-3.
A7) Guney, E., G. Kisakol, G. Ozgen, C. Yilmaz, R. Yilmaz, T. Kabalak. Effect of weight loss on bone metabolism: comparison of vertical banded gastroplasty and medical intervention. Obesity Surgery. 2003;13(3):383-8.
A8) Kisakol, G., E. Kayacetin, O. Sari, A. Kaya. Gastric emptying in subclinical hyperthyroidism. Neuroendocrinology Letters 2003; 24(3-4):255-8.
A9) Kurtoglu, E., A. Ugur, M.S Gonen, G. Kisakol. Effect of lipoprotein apheresis on oxidative stress and antioxidant status in familial hypercholesterolemic patients. International Journal of Artificial Organs. 2003; 26(11):1039-43.
A10) Kisakol, G., A. Kaya, S. Gonen, R. Tunc. Bone and calcium metabolism in subclinical autoimmune hyperthyroidism and hypothyroidism. Endocrine Journal. 2003; 50(6):657-61.
A11) Gonen, MS, Kisakol, G., Cilli AS., O Dikbas., Gungor K., Inal A., Kaya A.. Assessment of anxiety in subclinical thyroid disorders. Endocrine Journal. 2004; 51(3):311-5.

A12) Kisakol, Gonen GS., Kaya A., Dikbas O., Sari O., Kiresi D., K Gungor., Karakurt F. Dual ectopic thyroid gland with Graves’ disease and unilateral ophtalmopathy: A case report and review of the literature. Journal of
Endocrinological Investigation. 2004, 27:874-877.
A13) Kayacetin, E., Kisakol, G., Gonen, S., Dikbas, O., Gungor, K., Kayacetin, S., Topcu, C., Kaya, A. Alterations of Serum Leptin Levels in Patients With Nonalcoholic Liver Cirrhosis. Endocrinologist. 2006, 16(2):61-63.
A14) Sari, O., Tunc, R., Kisakol, G., Dostbil, Z., Serdengecti, M. Acute-phase Response After Radioiodine Treatment in Hyperthyroidism. Endocrinologist. 2007,17(2):89-91.
A15) Gungor K, Gonen S, Kisakol G, Dikbas O, Kaya A. ANCA positive propylthiouracil induced pyoderma gangrenosum. Journal of Endocrinological Investigation. 2006; 29(6):575-6.
A16) Tunc R, Caglayan-Tunc A, Kisakol G, Unler GK, Hidayetoglu T, Yazici H. Intraobserver and interobserver agreements of leg circumference measurements by tape measure based on 3 reference points. Angiology. 2007;58(5):593-6.
A17) Guney E, Kisakol G, Ozgen AG, Yilmaz C, Kabalak T. Effects of bisphosphonates on
lipid metabolism. Neuro Endocrinology Letters. 2008; 29(2):252-5.

A18) Kisakol G. Dental amalgam implantation and thyroid autoimmunity. Bratisl Lek Listy. 2014;115(1):22-4.

A19) Serum macroprolactin levels in pregnancy and association with thyroid autoimmunity. Guclu M, Cander S,


Kiyici S, Vatansever E, Hacihasanoğlu AB, Kisakol G. BMC Endocr Disord. 2015 Jun 20;15:31.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1) A. Kaya, A. Temizhan, G. Kısakol. Diastolic functions in patients with subclinical hypothyroidism and effect of levothyroxine treatment on diastolic functions. 6th European Congress of Endocrinology, P0905, Lyon/Fransa, Nisan 2003
B2) Kısakol, G., A. Kaya, G. Kanat. A case of pseudopseudohypoparathyroidism associating growth hormone deficiency. 6th European Congress of Endocrinology, P0375, Lyon/Fransa, Nisan 2003
B3) Guney, E., G. Kısakol, AG. Ozgen, C. Yılmaz, R. Yılmaz, T. Kabalak. Effect of weight loss on bone metabolism: Comparison of Vertical banded gastroplasty and medical interventions. 6th European Congress of Endocrinology, P0535, Lyon/Fransa, Nisan 2003
B4) Kısakol, G., A. Kaya, R. Tunc. Rhabdomyolysis in a patient with hypothyroidism. 6th European Congress of Endocrinology, P0199, Lyon/Fransa, Nisan 2003
B5) Kısakol, G., E. Güney, T. Kabalak. Follicular thyroid carcinoma with late choroidal metastases. 6th European Congress of Endocrinology  P0603, Lyon/Fransa, Nisan 2003
B6) Kisakol, G., E. Kayacetin, O. Sari, A. Kaya. Gastric emptying in subclinical hyperthyroidism. 12th Balkan Congress of Endocrinology, P-67:78, Mayıs 2003, Selanik, Yunanistan

B7) Kaya, A., G. Kisakol. Lipoprotein (a) and chronic complications of diabetes mellitus in type 2 diabetic patients. 12th Balkan Congress of Endocrinology, P-95:91, Mayıs 2003, Selanik, Yunanistan
B8) Kaya, A., G. Kisakol. Alteration of hypothalamo-pituitary-thyroidal axis in streptozotocin induced diabetic rats. 12th Balkan Congress of Endocrinology,P96:92, Mayıs 2003, Selanik, Yunanistan

B9) The effect of exenatide treatment on serum ghrelin levels in patients with type 2 diabetes  Figen Topyildiz,

Sinem Kiyici, Zulfiye Gul, Deniz Sigirli, Metin Guclu, Gurcan Kisakol & Sinan Cavun. 17th European Congres

of endocrinology.  Endocrine Abstracts (2015) 37 EP452 Ireland, Dublin 16 May -20 May 2015

B10 Serum prolactin and macroprolactin levels in pregnancy and association with thyroid dysfunction and thyroid

autoimmunity Metin Guclu1, Soner Cander1, Sinem Kiyici1,3, Ebru Vatansever2, Arif Bayram Hacihasanoglu1 &

Gürcan Kisakol. 17th European Congres of endocrinology.  Endocrine Abstracts (2015) 37 EP1062 Ireland,

Dublin 16 May -20 May 2015C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1) Kısakol, G., AG. Özgen, E. Guney, T. Kabalak. HLA typing in Turkish Patients with Paget’s disease of bone. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 4(4):1-4, 2000
C2) Ulusoy, S., B. Arda, F. Bayraktar , E. Sesli, MA. Özinel, T. Yamazhan, I. Ünal, G. Kısakol, M. Tüzün. Diyabetik ayak infeksiyonları: 179 olgunun değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi , 5(4):220-228, 2000
C3) Kabalak, T., G. Kısakol. İdiopatik ödem. Aktüel Tıp, 5(1):5-9, 2000
C4) Kısakol, G., G. Özgen, C. Yılmaz. Idiopathic male osteoporosis and Growth hormone deficiency. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 5(1):21-24, 2001
C5) Kısakol, G. Karaciğer sirozunda endokrin status. Endokrinolojide Yönelişler, 10(2):53-57,2001
C6) Yılmaz, C., G. Kısakol. Erkeklerde kemik dönüşüm göstergelerinin kemik yoğunluğu ile ilişkisi. Endokrinolojide Yönelişler, 10(2):64-67, 2001
C7) Kayaçetin, E., G. Kısakol, Ünler GK. Diabetik hastalarda karaciğer fonksiyon testleri ve ultrasonografik değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler, 11(4):157-159, 2002
C8) Aksu K., G. Kısakol, V. İnal, U. Ateş, F. Oksel, G. Keser, G. Öztürk, M. Tüzün, E. Doğanavşargil. Coexistence of polymyositis with epidermolysis bullosa simplex (Weber-Cockayne variant) : Case report. Ege Tıp Dergisi,41(1):43-45, 2002.
C9) Kısakol, G., E. Guney, T. Kabalak. Follicular thyroid carcinoma with late choroidal metastases. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism,6(4): 155-157,2002.
C10) Kısakol, G., O. Sarı, E. Kayaçetin, A. Kaya. Subklinik hipotiroidide mide boşalma zamanı. Endokrinolojide Yönelişler, 12(2):45-7, 2003
C11) Akpınar, Z., A. Kaya, G. Kısakol. Tip 1 Diabetes Mellitusta subklinik vestibüler disfonksiyon. Diyabet Bilimi, 1(2):52-56, 2003.
C12) Kaya, A., G. Kısakol, B. Uluer. Klinik ve subklinik hipertiroidide tedavi öncesi ve sonu Kan lipid düzeyleri. Endokrinolojide Yönelişler, 12(3): 82-5, 2003.
C13) Kaya, A., G. Kısakol, B. Uluer. Klinik ve subklinik hipotiroidide tedavi öncesi ve sonu Kan lipid düzeyleri. Endokrinolojide Yönelişler, 13(1):6-10, 2004.
C14) Yurdakul, T., G. Gökçe, G. Kısakol, M. Kılınç. İnfertil erkeklerde yüksek inguinal ve mikrocerrahi ile subinguinal varisektominin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56 (2): 91-96, 2003.
C15) Gönen, MS., M. Anıl, G. Kısakol, A. Kaya. Vücut yağ dağılımı ve kemik mineral yoğunluğu
arasındaki ilişki. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(3): 160-164, 2003

C16) Kayaçetin, E., G. Kısakol. İnflamatuar barsak hastalarında kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi. Endoskopi, 14 (4):123-128, 2003
C17) Gönen, M.S., G. Kısakol, O. Dikbaş, K. Güngör, İ. Koruk, T. Hidayetoğlu, E. Poçan, A. Tolu, F. Küçükkartallar, A. Kaya, “Konya Metropolünde’ki Alışveriş Merkezlerinde Diabet ve İlgili Risk Faktörlerinin Toplum Tabanlı Taranması,” Endokrinolojide Yönelişler, 13 (3): 93-97, 2004
C18) Kayaçetin E., Kısakol G. Posthepatitik karaciğer sirozlu hastalarda osteoporoz ve kemik metabolizması. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 3(3):134-138, 2004.
C19) Gönen MS, Kısakol G, Güngör K, Dikbaş O, Kaya A. The effect of L-Carnitine treatment on lactic Acid levels in normal sujects and patients with IGT. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 9(1):13-16, 2005
C20) Kısakol G, Çakır M, Güngör K, Gönen MS. Two cases of Graves' disease presenting with unilateral involvement of the thyroid gland. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 11(2):64-66, 2007
C21) Gönen S, Güngör K, Çilli AS, Kamış Ü, Akpınar Z, Kısakol G, Dikbaş O, Türk S, Hidayetoğlu T, Akça A, Kılınç AC, Kaya A. Comprehensive analysis of health related quality of life in patients with diabetes: A study from Konya Turkey. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 11(3):181-88, 2007

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1) Özgen, G., F. Hamulu, G. Kısakol, F. Bayraktar, Ş. Çetinkalp, T. Kabalak, Yılmaz C, M. Tüzün. Rastlantısal adrenal kitlelerde uyarılmış 17 OH progesteron düzeyi ölçümünün önemi. 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-102:224, İstanbul, 1998
D2) Bayraktar, F., F. Hamulu, AG. Özgen, G. Kısakol, Ş. Çetinkalp, C. Yılmaz, T. Kabalak, M. Tüzün. Osteoporozda DHEAS düzeyleri. 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-39:168, İstanbul, 1998.
D3) Bayraktar, F., F. Hamulu, AG. Özgen, G. Kısakol, Ş. Çetinkalp, C. Yılmaz, T. Kabalak, M. Tüzün. Osteoporotik hastalarda alendronat tedavisi kemik kaybını durduruyor mu?. 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-37:166, İstanbul , 1998.
D4) Kısakol, G., F. Hamulu, A. Özgen, F. Bayraktar, Ş. Çetinkalp, T. Kabalak, C. Yılmaz, M. Tüzün. Erkek osteoporozunda Gonad fonksiyonları. 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-38:167, İstanbul, 1998.
D5) Bayraktar, F., F. Hamulu, AG. Özgen, Ş. Çetinkalp, G. Kısakol, C. Yılmaz, T. Kabalak, M. Tüzün. Osteoporotik hastalarda alendronat tedavisinin etkinliğinin izlenmesinde kemik yapım ve yıkım göstergelerinin kullanılması. 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P- 34:163, İstanbul, 1998.
D6) Kısakol, G., F. Hamulu, AG. Özgen, F. Bayraktar , Ş. Çetinkalp, C. Yılmaz, T. Kabalak, M. Tüzün. İdiopatik erkek osteoporozunda kemik yapım ve yıkım göstergeleri. 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-35:164, İstanbul, 1998.
D7) Bayraktar, F., AG. Özgen, F. Hamulu, Ş. Çetinkalp, G. Kısakol, C. Yılmaz, M. Tüzün, T. Kabalak. Hipotiroidili hastalarda aralıklı yüksek doz levotiroksin tedavisinin etkileri. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-33:88, Antalya, 1999.

D8) Kısakol, G., MF. Akyıldız. F. Hamulu, G. Özgen, F. Bayraktar, T. Kabalak, C. Yılmaz, M. Tüzün. Paratiroid hastalıklarının takip sonuçları. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-63:101, Antalya, 1999.
D9) Çetinkalp, Ş, AG. Özgen, F. Bayraktar, G. Kısakol, F. Hamulu, C. Yılmaz, T. Kabalak, M. Tüzün. Glimeperid ile glipizid-GITS in Tip 2 diyabetiklerde etkilerinin karşılaştırılması. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-79:109, Antalya, 1999.
D10) Aksu, K., G. Kısakol, G. Keser, Ü. Ateş, G. Öztürk, M. Tüzün, E. Doğanavşargil. Polimiyozit ve epidermolizis bulloza simpleks (Weber-Cockayne variantı) birlikteliği. Ulusal Romatoloji Kongresi, P-51:59, Antalya, 2000.

D11) Türk, M., G. Kısakol, S. Bayram, S. Budak. Tip 2 diyabetli hastalarda hastalarda intestinal parazit sıklığı ve Toxoplasma seropozitifliğinin araştırılması. II. Ulusal Tropikal Hastalıkları Kongresi, P-73:275, Şanlı Urfa, 2000.
D12) Kayaçetin, E., G. Kısakol, R. Tunç. Alkole bağlı olmayan sirotik hastalarda hepatik ensefalopatili hastalarda tiroid fonksiyon testleri. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P- 21:56, Antalya, 2002.
D13) Kayaçetin, E., G. Kısakol, GK. Ünler. Diabetes Mellituslu hastalarda karaciğer fonksiyon testleri ve ultrasonografik değerlendirilmesi. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, P-22:56, Antalya, 2002.
D14) Güney, E., G. Özgen, G. Kısakol. Yeni tanı kriterlerinin Diabetes Mellitus ve Prediyabetik durumların sıklığı üzerine etkisi. 38. Ulusal Diabet Kongresi, P-67:28, Antalya, 2002.
D15) Güney, E., G. Kısakol, A. Öge, C. Yılmaz, T. Kabalak. İnsülin ve sulfonilürelerin diyabetik ratlarda serum IGF-1 düzeyleri üzerine etkileri. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P016:23, Erzurum, 2002.
D16) Güney, E., G. Kısakol, AG. Özgen, C.Yılmaz, T. Kabalak. Bifosfonatların lipid metabolizması üzerine etkileri. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P071:53, Erzurum, 2002.
D17) Guney, E., G. Kısakol, AG. Özgen, C. Yılmaz, T. Kabalak. Obez Hastalarda Medikal ve cerrahi tedavilerin kemik metabolizması üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P072:53, Erzurum, 2002.
D18) Kısakol, G., E. Guney, F. Bayraktar , C. Yılmaz, T. Kabalak, D. Özmen. Kilo kaybının serbest radikal ve antioksidan vitamin dengesine etkileri. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-90:63, Erzurum, 2002.
D19) Kısakol, G., O. Sarı, A. Kaya, E. Kayaçetin. Subklinik tiroid hastalıklarında mide boşalma zamanı. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P-120:79, Erzurum,2002.
D20) Sarı, O., M. Serdengeçti, G. Taştekin, G. Kısakol. Radyoiyot ile tedavi edilen Graves’ Hastalığı ve Toksik Nodüler/Multinodüler Guatrlı hastaların kısa dönem takip sonuçları. 16.Ulusal Nükleer tıp Kongresi, P-043:57,Samsun, 2003.
D21) Kısakol, G. Obezite ve Kanser ilişkisi. Batı Anadolu Obezite sempozyumu, 21-23 Mart 2003, Pamukkale, Denizli.
D22) Gönen, M. S., G. Kısakol, AS. Çilli, K. Güngör, O. Dikbaş, F. Çetinkaya, A. Kaya. HbA1C düzeylerinin yaşam Kalitesi üzerine etkisi. 26.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P050:133, Adana, 2003
D23) Gönen, M. S., A. S. Çilli, G. Kısakol, K. Güngör, O. Dikbaş, T. Hidayetoğlu, A. Kaya. Diyabetik Nefropatinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 26.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P051:134, Adana, 2003
D24) Gönen, M. S., A. S. Çilli, G. Kısakol, O. Dikbaş, K. Güngör, M. Maden, A. Kaya. Diyabetik Nöropatinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 26.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P052:134, Adana, 2003
D25) Gönen, M. S., G. Kısakol, A. S. Çilli, O. Dikbaş, K. Güngör, A. Kaya. Diyabetik Retinopatinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 26.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P053:134, Adana, 2003
D26) Kaya, A., S. Gönen, G. Kısakol, K. Güngör, O. Dikbaş. Diabetik Dislipidemide Mikronize Fenofibratın Etkinliği ve Güvenilirliği. 26.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P086:145, Adana, 2003
E. Diğer yayınlar :
Kitap Bölümü
E1) Kabalak, T., G. Kısakol. Primer hiperkolesterolemiler. Lipidler, Ateroskleroz ve Hiperlipidemilerdeki Tedavi Yaklaşımları, Ayın Kitabı. (Ed: Prof.Dr. Candeğer Yılmaz) 94: 62-82, 2002.
E2) Kısakol G. Otoimmün tiroiditis ve gebelik kayıpları. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. (Eds: M. Nedim Çiçek, Cemalettin Akyürek, Çetin Çelik, Ali Haberal) 132: 1611-1616, 2006.
E3) Kısakol G. Püberte dönemi endokrinolojisi. Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji (Eds: Nedim Çiçek, Tamer Mungan) 49: 513-521, 2007.
İDARİ GÖREVLER
2001-2002 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Endokrinoloji BD Başkanlığı

2013-2014 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç hastalıkları Eğitim sorumlusu

2015-2016 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Eğitim sorumlusu
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER :
1- TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ