Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1991-1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1998-2003
Romatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı 2004-2007 resmi, 2007-2009 gönüllü çalışan olarak
Mesleki Deneyim
1997-1998 SSK Bakırköy Kadın Hastalıkları ve Doğum/ Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanı olarak çalıştı.
1998-2003 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı (İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi)
2004-2009 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bili Dalı. Romatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi (2004-2007 resmi, 2007-2009 gönüllü çalışan olarak)
2009-2011 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji yan dal mecburi hizmeti
2011-2013 T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
2013-2014 Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014-2015 Özel İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
2015-2016 Özel muayenehane hekimliği ( Ortopedist Muayenehane Grubu, Maçka-Harbiye- İstanbul)
2016-2020 Özel İstanbul Florence Nightingale Hastanesi (Eylül-Aralık 2020 Özel Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi)
Tıbbi İlgi Alanları

Romatoid Artrit
Ankilozan Spondilit
Psöriatik Artrit- Psöriatik Spondilit (Sedef Hastalığı ilişkili iltihabik romatizmal hastalıklar)
İnflamatuar Barsak Hastalıkları (Chron, Ülseratif Kolit) ilişkili iltihabik romatizmal hastalıklar
Sistemik Lupus Eritematozus
Sjögren Sendromu
Dermatomiyozit
Polimiyozit
Mikst Bağ Dokusu Hastalığı
Tekrarlayan Polikondrit
Behçet Hastalığı
Polimiyalji Romatika
Vaskülitler (Temporal Arterit, Takayasu Arteriti, Poliarteritis Nodosa, Granülomatöz Polianjiitis, Mikroskopik Polianjiitis, Churg Strauss Vaküliti, Lökositoklastik Vaskülit)
Antifosfolipid Sendromu
FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi)
Gut Hastalığı
Osteoartroz (kireçlenme)
Fibromiyalji

Özellikli İşlem

Eklem içi injeksiyon