Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982 - 1988


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Tıpta Uzmanlık Eğitimi, 1989-1993


Mesleki Deneyim

Şişli Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü (2017-2021)

Emsey Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü (2016-2017)

Medeniyet Üniversitesi Kadın Hast. Doğum ABD Başkanı (2012-2016)

Ümraniye EAH Kadın Hast. Doğum Kliniği Klinik Şefi (2005-2016)

Sağlık Bakanlığı Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanlığı (2011)

Mayo Clınıc Arizona ABD, Jinekolojik Onkoloji, Robotic Cerrahi Misafir Öğretim Üyesi (2010)

Ircad Strasburg Fransa Robotic Cerrahi Eğitimi (2008)

Ircad Strasburg Fransa İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi Eğitimi (2007)

Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Sertifikasyon Eğitimi (2006)

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör (2002-2005)

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı (2002-2005)

Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesi Baş Hekimi (2003-2005)

Kayseri Doğumevi Baş Hekimi (1999-2002)

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yard. Doç. Dr. (1993-1997)

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. (1997-1999)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi Tüp Bebek Eğitimi (1996)

Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Tüp Bebek Eğitimi (1996)

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopik Cerrahi Ve İnfertilite Sorumlu Öğretim Üyesi (1995-1999)

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji Öğretim Üyesi (1993-1994)


Tıbbi İlgi Alanları

Jinekolojik Onkolojik Cerrahi (Açık-Robotik-Laparoskopik)

Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi (Myom, Endometriozis, Tüp Açma, Rahim Sarkmasının Düzeltilmesi, Histerektomi, Yumurtalık Kisti)

Histeroskopik Cerrahi (Septum Rezeksiyonu, Miyomektomi, Yapışıklıkların Açılması)

İnfertilite Tedavisi (Tüp Bebek Uzmanı)

Ürojinekoloji (İdrar Kaçırma, Genital Estetik Ve Prolapsus Cerrahisi)


Üyelikler

Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği

Minimal İnvazif Jinekolojik Onkoloji Derneği ( Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi)

Minimal İnvazif Jinekoloji Derneği

Robotik Cerrahi Derneği (Kurucu Üye)

Jinekolojik Robotik Cerrahi Derneği (Kurucu Üye)

Avrupa Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği (SERGS)

Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO)

Türkiye Üreme Sağlığı Ve İnfertilite Derneği (TSRM), (Eski Yönetim Kurulu Üyesi)

Türk Perinatoloji Derneği