Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

1997-2004 Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiUzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

2006-2013 İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve  Sinir  Cerrahisi Araştırma Görevlisi

1.7.2011-29.7.2011 Cleveland Clinic Department of Neurological Surgery Observership Program, USA


Mesleki Deneyim

2004-2006  Özel Mersin Tanrıöver-Doğuş Hastanesi Pratisyen Doktor

2006-2013  İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir  Cerrahisi Araştırma Görevlisi

2013-2015  Gümüşhane Devlet Hastanesi Beyin  ve Sinir  Cerrahisi Uzman Doktor

2015-2016  Özel Sada Hastanesi

2016-2017  Özel Medigün Hastanesi

2017-2019  Ödemiş Devlet Hastanesi

2019-2020  Özel Sarıkız Hastanesi

2020-2021  Özel Medigüneş HastanesiTıbbi İlgi Alanları
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

1-Journal of Experimental and Clinical Medicine 2012, Cilt: 29,Sayı: 1, Case Report, Primary hydatid disease of the occipital bone presenting as space occupying cystic mass of the posterior  fossa ,Ondokuz Mayıs University ,Samsun

2-Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 2013 Sözlü Sunum,Sponan Serebellar Hematomlar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim

3-Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi 2012 Olgu Sunumu,EPS Fraktür  Olmaksızın Travmatik  C1-C2 Dislokasyon