Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı


Mesleki Deneyim


Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar