Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Azerbaycan Tıp Üniversitesi
Oklahoma Üniversitesi Tıp Fakultesi / ABD 2013
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi / Türkiye – Genel Cerrahi Uzmanı 2020
Mesleki Deneyim
Alsancak Devlet Hastanesi İzmir/ Turkiye —Genel Cerrahi
Marmara Universite Hastanesi İstanbul/ Turkiye - Endoskopi (girişim)
Buffalo Merkezi Hastanesi /ABD – Robotik Cerrahi
Tıbbi İlgi Alanları

Laparoskopik Onkolojik (Kanser) Cerrahi
Laparoskopik Meme ve Tiroid Cerrahisi
Laparoskopik Organ nakli
Laparoskopik Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi
Laparoskopik, ‘İzsiz’ Obezite Cerrahisi
Laparoskopik Fıtık Cerrahisi

Özellikli İşlem

Robotik Cerrahi
Organ Nakli

Bilimsel Yayınlar