Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1986


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, 1990-1994


Mesleki Deneyim

Yardımcı Doçent: Süleyman Demirel Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D, 1998

Doçent: Süleyman Demirel Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D, 2001

Profesör: Kırıkkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D, 2006-2011

Profesör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D, 2011-2020


Tıbbi İlgi Alanları

İleri Yaşta Hastalarda Enfeksiyon

Diyabetik Ayak ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

Cerrahi Alan Enfeksiyonları

Yabancı Cisim Enfeksiyonları

Viral Hepatitler (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C)

Granülomatöz Mastit

Erişkin Bağışıklama

Seyahat Sağlığı


Üyelikler

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı