Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011


Mesleki Deneyim

Harvard Tıp Fakültesi Beth Israel Deaconess Medical Center, Nörooftalmoloji Departmanı Boston, ABD- Klinik Gözlemci Doktor (2010-2011)

Harvard Tıp Fakültesi Brigham and Women’s Hospital, Nörooftalmoloji Departmanı, Boston, ABD- Klinik Gözlemci Doktor (2010-2011)

Bayburt Devlet Hastanesi, Bayburt- Uzman Doktor (2011-2013)

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Klinik Elektrofizyoloji Birimi, Ankara- Davetli Öğretim Üyesi (2015-2016)

USC Roski Eye Institute & Children’s Hospital Los Angeles, Oküler Onkoloji Departmanı, Los Angeles, ABD- Klinik Gözlemci Doktor (2017)

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kars- Doktor Öğretim Görevlisi (2013-2019)


Tıbbi İlgi Alanları

Katarakt Cerrahisi

Akıllı Mercek

Refraktif Cerrahi

Glokom ve Cerrahisi

Kornea Hastalıkları

Keratokonus

Çocuklarda Göz Hastalıkları

Şaşılık Tedavisi

Göz Kapağı Düşüklüğü (Pitozis)

Gözyaşı Kanalı Tıkanıklıkları

Göz Çevresi Estetiği

Retina Hastalıkları

Diabetik Retinopati

Göz Tümörleri

Uveitler