Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Marmara   Üniversitesi i 2020


Mesleki Deneyim: Medicana Kadıköy      -  2021- Halen

                                Özel Ersoy Hastanesi - 2020- 2021

Tıbbi İlgi Alanları

Kuru İğneleme, Nörolojik Rehabilitasyon, Ortpedik Rehabilitasyon, Kinesiotape (bantlama)Göğüs Hastalıkları Rehabilitasyon ( Koah,Astım, Akciğerrehabilitasyon)

Ortopedi Hastalıkları

Kinozyoteyp (bantlama)