Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstinye Üniversitesi 2019
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Medicana Kadıköy Hastanesi - 2020 - Halen
Tıbbi İlgi Alanları

Elektroterapi