Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2004
Mesleki Deneyim
Özel Okmeydanı Hastanesi Başhekimliği Üroloji Uzmanlığı / 2019-2021
Türk Diyabet Cemiyeti Yönetim Kurulu Danışmanlığı / 2018-2020
Diyabet Cemiyeti NB Kadıköy Hastanesi Başhekim Vekilliği, İcra Kurulu Üyeliği / 2018-2019
İstanbul İlke Hastanesi Üroloji Uzmanı / 2013-2018
İstanbul Nisa Hastanesi Üroloji Uzmanlığı / 2010-2013
İstanbul Batı Bahat Üroloji Uzmanlığı / 2005-2010
Tıbbi İlgi Alanları
Çocuk Ürolojisi ( Sünnet, İnmemiş testis, Doğumsal Ürolojik Hastalıklar)
Kadın Ürolojisi (İdrar Kaçırma, Sık Üriner Enfeksiyon)
Androloji (Erkek İnfertilitesi, Testis Biyopsisi(TESE, Ereksiyon Zorlukları, Erken Boşalma)
Üroonkoloji(Mesane kanseri (Tur-T), Prostat Kanseri (Prostat Biyopsisi, Prostat Kanseri Cerrahisi), Testis Kanseri Cerrahisi, Böbrek Hücreli Kanseri Cerrahisi, Onkolojik Tedavi sonrası Takipler)
Endoskopik Ürolojik Cerrahi( Ürolojik Taş Hastalıkları ; Üreter Taşı ( Flexible Urs) Böbrek Taşı (Perkutan Taş Cerrahisi) Mesane Taşı ( Endoskopik Cerrahi), Prostat Hastalıkları (TUR-P)
Ürolojik Enfeksiyon hastalıkları ( Kronik Sistit, Kronik Prostatit, Piyelonefrit, Orşit-Epididimit)
Ozonterapi
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Sağlık Yönetimi İle İlgili Makale Ve Sunular
Acil 112 Sistemi Kötü, Aşırı Kullanımı Sorunları ve Çözüm Yolları
Defansif ( Çekinik ) Tıp
Defansif Tıp, ( Özel Hastaneler Bakışı İle ) OHSAD- İstanbul Barosu Ortak Toplantısı
Dijital Hastane II. Tıbbi Tedarik Kongresi
Sağlık Sektöründe Farmakoekonomi
Hatalı Tıbbi Müdahalelerde İdarenin Sorumluluğu
İşletmelerde Karar süreci ve Süreçte Karşılaşılan Hatalar
Kamu Sağlık Sektöründe AR-GE Çalışmalarının Dünü Bugünü
Hasta-Hekim İlişkisi ve Kurumlarda İletişimi Güçlendirme Çalışmaları
Hekimin Hukuki Sorumlulukları
Hastanelerde Hatasızlaştırma ( Poke- Yoke, Yalın Hastane )
Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizleri
Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Özellikleri
Sağlıkta Desantralizasyon
Türkiye'de Sağlıkta Dijital Hastane Düşüncesi ve Dönüşümü
İstanbul'da Özel Hastanelerde Hasta-Hekim Güven Anketi Analizi ( Proje Çalışması )