Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/ 2019

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

AĞRI TUTAK DEVLET HASTANESİ 2019-2021

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar