Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2000
Mesleki Deneyim
Malatya Pütürge Bakımlı Sağlık ocağı Pratisyen Doktor göreve başlama tarihi 23-09-1994.
İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi asistanlığı başlama tarihi 21-04-1995
Genel Cerrahi uzmanlık 28-02-2000
İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi Öğretim Görevlisi 07-09-2000.Aynı Üniversitede 12-06-2001 tarihinde Yardımcı Doçent,
19-06-2006 da Doçent , 19-08 -2011 de Profesör ünvanını aldım.
Tıbbi İlgi Alanları


1-Karaciğer Transplantasyonu (canlıdan -canlıya ya da kadaverik karaciğer nakli ).
2-Karaciğerin benin ya da malign tümörleri için, sağ hepatektomi, sol hepatektomi ve metastazektomi.
3- Karaciğer kisti ameliyatı
4- Safra kanalının benin hastalıklarında (taş, darlık, parazit)
a-Koledokoduodenostomi
b—Koledokojejunostomi
c-Safra kanalına T tüp yerleştirilmesi
c – Safra kesesi taşı (Akut Kolesistit ya da Akalküloz Kolesistit) için
laparoskopik kolesistektomi
5-Malign safra yolu tümörlerinin tedavisi için, tümörün tutulumuna göre; sağ hepatektomi, sol hepatectomi, safra yolu rezeksiyonu +hepatikojejunostomi .
6- Safra kesesi kanserleri için, Safra kesesi ile birlikte karaciğer segment V. yatak rezeksiyonu ve bölgesel periduktal, periportal lenfadenektomi (radikal kolesistektomi).
7-Periampuller bölge tümörleri (pankreas başı, distal koledok, oddi ve duodenum 2. kıta ) için; Whipple prosedürü.
Pankreasın distal (kuyruk ) bölgesini tutan tümörler için distal pankreatektomi,
Total pankreatektomi
8-Özofagus kanseri için, Ivor Lewis özofajectomi, total özofajectomi,
9-Mide kanseri için, subtotal gastrektomi, total gastrektomi, laparaskopik subtotal gastrektomi.
10-Kolorektal kanseler için hem açık hem de laparoskopik sağ hemikolektomi, sol hemikolektomi, low anterior rezeksiyon, abdominoperineal rezeksiyon ameliyatları.
11-Anorektal bölge hastalıkları için,
Hemoroid için, hemoroidektomi,
Anal fissür için, lateral internal sfinkterotomi,
Perianal fistül için, fistülektomi ve seton uygulanması
Perianal apse için, apse drenajı
12-Gastroözefageal reflü için, Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon ameliyatı.
13-Acil olmayan dalak ameliyatları için, laparoskopik splenektomi
14-Böbrek üstü bezi için, laparoskopik surrelanektomi
15- Apendiksin iltihabi hastalığı için, laparoskopik apendektomi
16—Kasık fıtıkları için, laparoskopik fıtık onarımı , açık fıtık onarımı
17-Ameliyat sonrası oluşan kesi fıtıklarının onarımı
18- Memenin benin ve maling hastalıklarının cerrahi tedavisi,
a-Benin tümörlerin eksizyonu
b- Malign hastalıklar için Modifiye Radikal Mastektomi+ sentinal lenf nodu disseksiyonu ya da aksiller lenf nodu disseksiyonu
c-Meme Koruyucu cerrahi +sentinal lenf nodu disseksiyonu ya da aksiller lenf nodu disseksiyonu.
19-Tiroid cerrahisi, total tiroidektomi
20-Paratiroid bezi cerrahisi
21- Morbid obezite için Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ( Tüp Mide Ameliyatı)

Özellikli İşlem

Karaciğer Transplantasyonu, karaciğer, pankreas, safra yolu, safra kesesinin iyi ya da kötü huylu hastalıklarının cerrahi tedavisi (Hepatopankreatobilier cerrahi)

Meme kanseri cerrahisi

Kalın bağırsak kanserinin (kolorektal kanser ) kapalı yöntemle (laparoskopik) cerrahi tedavisi.

Mide kanseri cerrahisi

Tiroid ve paratiroid cerrahisi

Morbid obezite için laparoskopik tüp mide ameliyatı (laparoskopik sleeve gastrektomi).

Sirotik karaciğerin çıkarılması (resipient hepatektomi ) işleminde kanamayı azaltmaya yönelik CARA yöntemini literatüre sundum.

Pankreas kanseri ameliyatlarında tam kat sütürler (dikiş) ile pankreasın mideye anastomozu ( pankreatikogastrostomi) ile ilgili 39 vakada sıfır mortalite ve sıfır pankreas kaçağı başarısı ile literatüre modifiye yeni bir cerrahi teknik sundum.Bilimsel YayınlarToplamda 82 makale mevcut olup, bunların 58 uluslararası, 24 ulusal hakemli dergilerde yayımlanmıştır. Uluslararası (16) ve ulusal kongrelerde (13) toplam 29 adet sözel ve yazılı poster
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI ( Bilimsel Yayınlarının Listesi )

A-Yurtdışı Hakemli Diğer Dergideki Yayınları

A1-Hasanoglu A, Ara Cengiz, Ozen S, Kali K, Senol M, Ertas E. Efficacy of Micronized Flavonoid Fraction in Healing of Clean and Infected Wounds. Int. J. Angiol, 10, 41-44 (2001).
A2-Yilmaz S, Kirimlioglu V, Katz D, Caglikulekci M, Ara Cengiz, Hilmioglu F. Bilhaemia: an unexpected complication of liver trauma. Eur J Surg, 167, 542–5 (2001).
A3-Yilmaz S, Kirimlioglu V, Katz D, Kayaalp C, Caglikulekci M, Ara Cengiz. Randomised clinical trial of two bypass operations for unresectable cancer of the pancreatic head.Eur J Surg, 167, 770–6 (2001).
A4-Ara Cengiz, Sogutlu G, Yildiz R, Kocak O, Isik B, Yilmaz S, Kirimlioglu V. Spontaneous small bowel perforations due to intestinal tuberculosis should not be repaired by simple closure.J Gastrointest Surg, 9, 514-7 (2005).
A5-Ara Cengiz, Kirimlioglu H, Karabulut AB, Coban S, Hascalık S, Celık O, Yılmaz S, Kirimlioglu V. Protective effect of melatonin against oxidative stress on adhesion formation in the rat cecum and uterine horn model. Life Science, 77, 1341-50 (2005).
A6-Ara Cengiz, Kirimlioglu H, Karabulut AB, Coban S, Ay S, Harputluoglu M, Kırımlıoglu V, Yılmaz S. Protective Effect of Resveratrol against Oxidative Stress in Cholestasis .Journal of Surgical Research, 127,112-7 (2005).
A7-Ara Cengiz, Bay Karabulut A, Kırımlıoglu H, Coban S, Ugras M, Kırımlıglu V, Yılmaz S. Protective effect of resveratrol against renal oxidative stress in cholestasis, Renal Failure, 27, 435-40 (2005).
A8-Isik B, Ara Cengiz, Kirimlioglu H, Sogutlu G, Yilmaz M,Yilmaz S, Kirimlioglu V. Single or multiple perforations with varying locations as a complication of intestinal Behcet’s disease: Report of three cases. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 40, 599-603 (2005).
A9-Yilmaz S, Kirimlioglu V, Isik B, Yilmaz M, Kirimlioglu H, Ara Cengiz, Sogutlu G, Battaloglu B, Katz D. Urgent Revascularization of a Liver Allograft with a Saphenous Vein Interposition Graft between the Hepatic Artery and the Recipient Splenic Artery after Late Hepatic Artery Thrombosis,” Digestive Diseases and Sciences, 50, 1177-80 (2005).
A10- Isik B, Aydın Engin, Sogutlu G, Ara Cengiz, Yilmaz S, Kirimlioglu V. Abdominal Actinomycosis Simulating Malignancy of The Right Colon, Digestive Diseases and Sciences, 50, 1312-4 (2005).
A11-Yilmaz M. Isik B, Ara Cengiz , Yilmaz S, Kutlu R, Kocak O, Ugras M, Kirimlioglu V. Gastric perforation during chest tube placement for acute diaphragmatic rupture and review of the literature. Injury Extra, 37, 71—75 , (2006).
A12-Hascalik S, Celik O, Erdem G, Ara Cengiz, Kirimlioglu H. ProtonMagneticResonance Spectroscopy Findings of a Sacrococcygeal Schwannoma, International Journal of Gynecol Cancer, 15, 1–5 (2006).
A13-Kirimlioglu V, Ara Cengiz, Yilmaz M, Ozgur D, Isik, B, Sogutlu G, Kirimlioglu H, Bay Karabulut A, Yilmaz S, Kayaalp C, Yologlu S. Resveratrol, a Red Wine Constituent Polyphenol, Protects Gastric Tissue Against The Oxidative Stress in Cholestatic Rats. Digestive Diseases and Sciences, 51, 298–302 ( 2006).
A14-Yilmaz S, Kirimlioglu H, Kirimlioglu V, Isik B, Coban S, Yildirim B, Ara Cengiz, Sogutlu G, Yilmaz M. Partial hepatectomy is curative for the localized type of Caroli's disease: a case report and review of the literature. Surgeon, 4, 101-5 (2006).
A15- Kirimlioglu H, Kirimlioglu V, Yilmaz S, Coban S, Turkmen E, Ara Cengiz. Liver pathology and cell proliferation after calcineurin inhibitors and antiproliferative drugs following partial hepatectomy in rats. Transplantation Proceedings,  38,  622-626 (2006).
A16- Harputluoglu MM, Demirel U, Yücel N, Karadağ N, Temel I, Firat S, Ara Cengiz, Aladağ M, Karincaoğlu M, Hilmioğlu F. The effects of Gingko biloba extract on acetic acid-induced colitis in rats. Turk J Gastroenterol. 17(3):177-82, (2006 ).
A17- Ara Cengiz, Esrefoglu M, Polat A, Isik B, Aladag M, Gul M, Ay S, Tekerleklioglu MS, Yilmaz S. The effect of caffeic acid phenethyl ester on bacterial translocation and intestinal damage in cholestatic rats.Dig Dis Sci. 51(10):1754-60,(2006).
A18- Harputluoglu MM, Demirel U, Ciralik H, Temel I, Firat S, Ara Cengiz, Aladag M, Karincaoglu M, Hilmioglu F. Protective effects of Gingko biloba on thioacetamide-induced fulminant hepatic failure in rats. Hum Exp Toxicol.25(12):705-13,(2006).
A19- Yilmaz M, Ara Cengiz, Isik B, Karadag N, Yilmaz S, Polat A, Coban S, Duzova H. The effect of aminoguanidine against cholestatic liver injury in rats.Cell Biochem Funct. 25(6):625-32, (2007).
A20- Yilmaz M, Işik B, Uğraş M, Söğütlü G, Ara Cengiz, Yilmaz S. Abdominal compartment syndrome due to distended rectal stump.Turk J Gastroenterol. 18(3):192-4,( 2007).
A21- Ara Cengiz, Coban S, Kayaalp C, Yilmaz S, Kirimlioglu V. Spontaneous intestinal perforation due to non-Hodgkin's lymphoma: evaluation of eight cases. Dig Dis Sci. 52(8):1752-6, (2007).
A22- Yilmaz M, Isik B, Coban S, Sogutlu G, Ara Cengiz, Kirimlioglu V, Yilmaz S, Kayaalp C. Transabdominal approach in the surgical management of Morgagni hernia. Surg Today. 37(1):9-13, (2007).
A23- Cenesiz S, Yârim GF, Karabulut AB, Ara Cengiz. Changing of antioxidant enzyme activity on the biliary obstructed rats treated with resveratrol Dtsch Tierarztl Wochenschr. 114(9):345-8,( 2007).
A24- Kutlu R, Ara Cengiz, Sarac K. Bare stent implantation in iatrogenic dissecting pseudoaneurysm of the superior mesenteric artery Cardiovasc Intervent Radiology.30(1):121-3,(2007).
A25- Sogutlu G, Karabulut AB, Ara Cengiz, Cinpolat O, Isik B, Piskin T, Celik O. The effect of resveratrol on surgery-induced peritoneal adhesions in an experimental model. Cell Biochem Funct.25(2):217-20, (2007).
A26- Isik B, Yilmaz S, Kirimlioglu V, Kirimlioglu H, Yilmaz M, Sogutlu G, Ara Cengiz, Katz D. Kaposi's sarcoma after liver transplantation from a donor with a history of ventriculoperitoneal shunt and craniotomy for primary central nervous system lymphoma: report of a case. Surg Today. 38(1):90-4 (2008).
A27- Yilmaz M, Isik B, Sogutlu G, Ara Cengiz, Yilmaz S, Kirimlioğlu V. Duodeno-sigmoid fistula due to ingested metallic wire. J Emerg Med34(1):83-4,(2008).
A28-Coban S, Yilmaz M, Terzi A, Yildiz F, Ozgor D, Ara Cengiz, Yologlu S, Kirimlioglu V. Resection and primary anastomosis with or without modified blow-hole colostomy for sigmoid volvulusWorldJGastroenterol.14 (36):5590-4; (2008).
A29- Karabulut AB, Ara Cengiz. Melatonin ameliorates tacrolimus (FK-506)'s induced immunosupressive effect in rat liver. Transplant Proc. 41(5):1875-7, (2009).
A30- Ara Cengiz, Dirican A, Ozgör D, Pişkin T. A case of acute small bowel obstruction due to metastasis of undiagnosed primary carcinoma of the lung Turk J Gastroenterol. 20(4):302-3,(2009).
A31- Dirican A, Burak I, Ara Cengiz , Unal B, Ozgor D, Meydanli MM. Torsion of wandering spleen. Bratisl Lek Listy.110(11):723-5, (2009).
A32- Ara Cengiz, Coban S, Işik B, Ozcan CC, Yilmaz S. Small bowel perforation after drawing a blood sample in the femoral artery: a case report Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 16(3):275-6, (2010).
A33- Coban S, Yildiz F, Terzi A, Al B, Ozgor D, Ara Cengiz, Polat A, Esrefoglu M.The effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) against cholestatic liver injury in rats. M. J Surg Res. 159(2):674-9,(2010).
A34- Ara Cengiz, Dirican Abuzer, Erdoğan Selim, Ateş Burhan, Özgör Dinçer, Tatlı Faik, M.Sait Tekerekoğlu, Kırımlıoğlu Vedat. The effect of caffeic acid phenethyl ester on bacterial translocation and intestinal damage after intestinal obstruction. Turk J Med Sci. 40(6) :897-903, (2010).
A35-Ara Cengiz, Dirican A, Unal B, Karabulut AB, Piskin T. The Effect of Melatonin Against FK506-Induced Renal Oxidative Stress in Rats. Surg Innov. 18(1):34-8,( 2011).
A36-Kırımlıoğlu V, Tatlı F, İnce V, Aydın C, Ersan V, Ara Cengiz, AladağM, Kutlu R, Kırımlıoğlu H, Yılmaz S. Biliary Complications in 106 Consecutive Duct-to-Duct BiliaryReconstruction in Right-Lobe Living Donor Liver TransplantationPerformed in 1 Year in a Single Center: A New Surgical Technique. Transplantation Proceedings, 43, 917–920, (2011).
A37- Ates M, Dirican A, Ozgor D, Aydın C, Işık B, Ara Cengiz, Yılmaz M, Selimoğlu M.A, Kayaalp C, Yilmaz S . Living donor liver transplantation for acute liver failure in pediatric patients caused by the ingestion of fireworks containing yellow phosphorus. Liver Transpl, 2011.
A38-Yilmaz M, Akbulut S, Isik B, Ara Cengiz, Ozdemir F, Aydin C, Kayaalp C, Yilmaz S. Chylous ascites after liver transplantation: incidence and risk factors.Liver Transp. l18 (9):1046-52,(2012).
A39- Ates M, Dirican A, Ince V, Ara Cengiz, Isik B, Yilmaz S. Comparison of intracorporeal knot-tying suture (polyglactin) and titanium endoclips in laparoscopic appendiceal stump closure: a prospective randomized study.Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 22(3):226-31(2012).
A40- Ozgor D, Dirican A, Ates M, Gönültas F, Ara Cengiz , Yilmaz S. Donor complications among 500 living donor liver transplantations at a single center.Transplant Proc.44(6):1604-7(2012)
A41- Yilmaz M, Akbulut S, Kutluturk K, Sahin N, Arabaci E, Ara Cengiz, Yilmaz S. Unusual histopathological findings in appendectomy specimens from patients with suspected acute appendicitis.World J Gastroenterol.19(25):4015-22, (2013).
A42-Eris C, Akbulut S, Sakcak I, Kayaalp C, Ara Cengiz, Yilmaz S. Liver transplant with a marginal donor graft containing a hydatid cyst--a case report.Transplant Proc. 45(2):828-30, (2013).
A43- Yilmaz S, Kayaalp C, Ara Cengiz, Yilmaz M, Isik B, Aydin C, Ozgor D, Dirican A, Barut B, Unal B, Piskin T, Ates M, Kutlu R, Toprak HI, Bayindir Y, Kirimlioglu H, Aladag M, Harputluoglu M, Selimoglu A, Karabiber H, Yalcin K, Kirimlioglu V. Single-center analysis of the first 304 living-donor liver transplantations in 3 years.Hepatogastroenterology. 60(125):1105-9, (2013).
A44- Ates M, Hatipoglu S, Dirican A, Isik B, Ince V, Yilmaz M, Aydin C, Ara Cengiz, Kayaalp C, Yilmaz S. Right-lobe living-donor liver transplantation in adult patients with acute liver failure.. Transplant Proc.45 (5):1948-52, (2013).
A45- Yilmaz S, Aydin C, Isik B, Kayaalp C, Yilmaz M, Ara Cengiz, Kutlu R, Bayindir Y, Ersan V. ABO-incompatible liver transplantation in acute and acute-on-chronic liver failure.Hepatogastroenterology. 60(125):1189-93,(2013).
A46-Ara Cengiz, Ozdemir F, Ateş M, Ozgör D, Kutlutürk K. Partial cholecystectomy: a technique that makes hilar dissection easier in recipient hepatectomyTransplant Proc. 46(1):216-8, (2014).
A47-İnce V, Otan E,Karakas S, Barut B, Ersan V, Ara Cengiz ,Yılmaz S.Living Donor Liver Transplantation for Hepatic Epithelioid Hemangio Endothelioma:Two Case Reports.Eur J Surg Sci, 5(1);43-46,(2014).
A48- Tuğrul C, Ara Cengiz, Soyer V, Koç S. Successful living donor liver transplantation of fulminant liver failure due to isoniazid prophylaxis.BMJ Case Rep. 23;bcr2015209448, (2015).
A49- Karagul S, Yagci MA, Ara Cengiz, Tardu A, Ertugrul I, Kirmizi S, Sumer F.Small bowel perforation due to a migrated esophageal stent: Report of a rare case and review of the literature. Int J Surg Case Rep. 11:113-6, (2015).
A50- Ara Cengiz, Akbulut S, Ince V, Aydin C, Gonultas F, Kayaalp C, Unal B, Yilmaz S. Circumferential Fence With the Use of Polyethylene Terephthalate (Dacron) Vascular Graft for All-in-One Hepatic Venous Reconstruction in Right-Lobe Living-Donor Liver Transplantation.Transplant Proc. 47(5):1458-61,(2015).
A51- Ozdemir F, Baskiran A, Ara Cengiz, Sagir KA,Maras OZ, Yilmaz S.No mortality or pancreatic fistula after full-thickness suture pancreaticogastrostomy in 39 patients who underwent pancreaticoduodenectomy. Int Surg. 100(2):275-80,(2015).
A52- Dirican A, Ara Cengiz, Kutluturk K, Ozsoy M, Ates M, Baskiran A, Isik B, Yilmaz S. Donor Postoperative Biliary Complications After Living-Donor Liver Transplant.Exp Clin Transplant. 13(6):516-23(2015).
A53- Soyer V, Ara Cengiz, Yaylak F, Sarici B,Ozsoy M, Koc O, Yilmaz S. Advanced alveolar echinococcosis disease associated with Budd-Chiari syndrome. Int J Surg Case Rep. 7C:154-6,(2015).
A54- Ara Cengiz, Akbulut S, Ince V, Karakas S, Baskiran A, Yilmaz S. Living donorliver transplantation for Budd-Chiari syndrome: Overcoming a troublesomesituation.Medicine,95 (43):e5136, (2016).
A55-Yilmaz S, Kayaalp C, Isik B, Ersan V, Otan E, Akbulut S, Dirican A, Kutlu R, Kahraman AS, Ara Cengiz, Yilmaz M, Unal B, Aydin C, Piskin T, Ozgor D, Ates M, Ozdemir F, Ince V, Koc C, Baskiran A, Dogan SM, Barut B, Sumer F, Karakas S, Kutluturk K, Yologlu S, Gozukara H. Reconstruction of Anomalous Portal Venous Branching in Right Lobe Living Donor Liver Transplantation:Malatya Approach. Liver Transpl. 23(6):751-761(,2017)
A56- Ince V, Isik B, Ozdemir F, Ozgor D, Ara Cengiz, Yilmaz S. Living-Donor Liver Transplant for Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma With Hilar Lymph Node Metastasis: A Case Report. Exp Clin Transplant.  doi: 10.6002/ect.2017.0040.(2018).
A57-Ince V, Akbulut S, Otan E, Ersan V, Karakas S, Sahin TT, Carr BI, Baskiran A, Samdanci E, Bag HG, Koc C, Usta S, Ozdemir F, Barut B, Gonultas F, Sarici B, Kutluturk K, Dogan MS, Ozgor D, Dikilitas M, Harputluoglu M, Aladag M, Kutlu R, Varol I, Dirican A, Aydin C, Isik B, Ara Cengiz, Kayaalp C, Emre S, Yılmaz S. Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma: Malatya Experience and Proposals.Expanded Criteria. J Gastrointestinal Cancer. 51(3):1006. doi: 10.1007/s12029-020-00451-7, (2020).
A58-Ince V, Ara Cengiz, Yılmaz S. Malatya and Other Criteria for Liver Transplantation in Hepatocellular Carcinoma. Jornal of Gastrointestinal Cancer, 51(4):1118-1121, (2020).


B-Yurtdışı Bildiriler Kitabında Yayımlanan bildiriler ya da posterler
B1-Işık B, Özgör D, Ara Cengiz, Kayaalp C, Kırımlıoğlu V, Yılmaz S. Candidial Translocation in the patients with intestinal obstruction. 19 th European Congress.Surgical Infection Society Europe Abstracts. May 25-28,2006 , Athens, Greece.
B2-Harputolu M.M.M, Yucel N, Karadag N, Temel I, Firat S, Demirel U, Bayraktar M.N, Ara Cengiz, Hilmioglu F. The effect of Gingko biloba extract (EGb 761) on the acetic acid –induced colitis in rats, Colitis: Diagnosis and Therapeutic Strategies, 33, Birmingham, 2005
B3- Sogutlu G, Cinpolat O, Işık B, Çıkım A, Ara Cengiz , Yılmaz M, Pişkin T, Kırımlıoğlu V.Complication of Total Thyroidectomy: Incidence and predictive Factors. European Congress of Endocrinology 3-7 September 2005, Göteborg Sweden.P3-50
B4- Ateş M, Yilmaz M, Ozgor D, Işık B, Ara Cengiz. Conversion to modified stoppa procedure during laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair.Hernia 14: S13-S46. October 6-9,2010, İstanbul, Turkey.
B5-Yılmaz S, Işık B, Kayaalp C, Ara Cengiz, Yılmaz M, Kutlu R, Bayındır Y, Toprak H, Kırımlıooglu V. Single Center Analysis of the first 304 living donor liver transplantation in 3 years. XIII. National surgical congress. S224. 7-10 october Sofia , Bulgaia.
B6- Yılmaz S, Aydın C, Işık B, Kayaalp C, Yılmaz M,Ara Cengiz, Kutlu R. ABO incompatible liver transplantation. XIII. National surgical congress. 2010. S231. 7-10 October Sofia , Bulgaria.
B7- Ates M, Dirican A, Ozgor D, Aydın C, Işık B, Ara Cengiz, Yılmaz M, Selimoğlu M.A, Kayaalp C, Yilmaz S. Living donor liver transplantation for acute liver failure in pediatric patients caused by the ingestion of fireworks containing yellow phosphorus. The 2011 Joint International Congress of ILTS, ELİTA and LİCAGE, Valencia Spain.
B8- Ates M, Dirican A, Işık B, Ara Cengiz, İnce V, Selimoğlu A, Kayaalp C, Yılmaz S.The Role of Living Donor Liver Transplantation for Acute Liver Failure. The 2011 Joint International Congress of ILTS, ELİTA and LİCAGE, Valencia Spain.
B9-Yılmaz S, Kayaalp C, Ara Cengiz, Yılmaz M, Işık B, Aydın C, Dirican A, , Ozgor D, Ersan V.Heterotopic Partial Liver Transplantation in Pediatric Patients. The 2011 Joint International Congress of ILTS, ELİTA and LİCAGE, Valencia Spain.
B10- Dirican A, Ates M, Ersan V, Gönültaş F, Işık B, Ara Cengiz, Yılmaz S.Safety of Donors with Extended Criteria in Living Donor Liver Transplantation. The 2011 Joint International Congress of ILTS, ELİTA and LİCAGE, Valencia Spain.
B11- Yılmaz S, Işık B,Kutlu R, Ozgor D, Yılmaz M, Ara Cengiz, Dirican A, Ersan V, Kayaalp C,Tokat Y. Circumferencial Fence of an Autologues Saphenous Vein Graft after Unification of Right portal Vein Branches in Right Lobe with Anomalous Portal Venous Branching, Living Donor Liver Transplantation. The 2011 Joint International Congress of ILTS, ELİTA and LİCAGE, Valencia Spain.
B12- Ince V, Isık B, Ozdemir F,Ozgor D, Ara Cengiz, Yılmaz S.Living Donor Liver Transplantation for Fibrolameller Hepatocellular Carcinoma with Hilar Lymph Node Metastasis. The International Liver Transplantation Society 19 th Annual International Congress. June 12-15, 2013. Sydney, Australia.
B13- Yılmaz M, Ozdemir F, Koc S, Kutlu R,Ince V, Isık B, Ara Cengiz, Yılmaz S. Management of Hepatic Venous obstruction after Pediatric Living Donor Liver Transplantation at Liver Transplantation Institute of Inonu University.The 2014 Joint International Congress of ILTS, ELİTA-LİCAGE.June 4-7.2014.London, United Kingdom.P35
B14- Ara Cengiz, Ozdemir F,Baskıran A, İnce V, Yılmaz S.History of Major Abdominal Surgery After Affects Patients Mortality after Liver Transplantation. The 2014 Joint International Congress of ILTS, ELİTA-LİCAGE. June 4-7.2014.London, United Kingdom.P156
B15- Ince V, Kayaalp C,Otan E,Ozdemir F, Dirican A, Toprak HI, Aydın C,Ara Cengiz, Yılmaz S. Living donor re-transplantation for repeat acute liver failure. The 2018 Joint International Congress of ILTS, ELİTA-LİCAGE. May 23-26-2018.Lisbon/Portugal.
B16-Ince V, Sahin T,Ersan V, Ara Cengiz, Yılmaz S. Living Donor Liver Transplantation for Giant Hemangioma.PO263- ESOT Congress 2019.15-18 September 2019, Copenhagen, Denmark.


C-Yurtiçi Dergilerde Yayımlanan Yayınlar
C1-Şahin M, Erebilen M, Hasanoğlu A, Bülbüloğlu, E, Ara Cengiz, Ertaş E. Safra yolu anomalileri: bir vaka nedeniyle. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 3, 242-246 (1996).
C2-Kırımlıoğlu V, Yılmaz S, Çağlıkülekçi M, Yıldırım B, Ara Cengiz, Ertaş E, Akoğlu M. Mide kanserlerinde hastalığın evresi ile fibrinojen ve platelet sayısı arasındaki ilişki. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 6, 281-285 (1999).
C3- Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Ara Cengiz, Ertaş E, Balcı M, Akoğlu M. Gastrointestinal Cerrahı Sonrası Şistemik Sitokin-Akut Faz Protein Yanıtı Üzerinde Siklooksijenaz İnhibisyonunun Etkisi.  Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 7, 24-9 (2000).
C4-Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Yıldırım B, Ara Cengiz, Hilmioğlu F. Menetrier Hastalığı ve Sınırlı Cerrahi Yaklaşım. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 7, 270-73 (2000).
C5-Söğütlü G, Ara Cengiz, Karadağ N, Demirbilek O, Gencal E, Yılmaz S. Erişkin İntususepsiyon Olgularında Düşünülmesi Gereken Bir Patoloji: Meckel Divertikülü Vaka Sunumu. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,7, 282-84 (2000).
C6- Ara Cengiz, Karıncaoğlu M, Mızrak B, Aladağ M, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Yıldırım B. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Nadir Sebep: Dieulafoy Vasküler Malformasyonu. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,7, 363-65 (2000).
C7- Söğütlü G, Ara Cengiz, Yılmaz S, Kırımlıoğlu H, Karadağ N, Keskin L. Akut Kolesistitlerde Laparoskopik Kolesistektominin Yeri. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8, 84-87 (2001).
C8- Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Ara Cengiz, Deniz S. Devine Kolostomi: Terminolojik olarak sık fakat gerçekte artık kullanılmayan bir prosedür. Ostomi Dergisi, 3, 19 (2001).
C9-Söğütlü G. Ara Cengiz, Arıcı O, Terzi A, Yılmaz S. İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Bir Sebebi: Fitobezoar Olgu Sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9, 65-66 (2002).
C10- Demirbilek O, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Ara Cengiz, Söğütlü G, Yılmaz M, Kalı K, Deniz S. İnguinal Hernilerde Klasik Herni Onarım Yöntemleri İle Lichtenstein (Tension –Free) Herni Onarım Yönteminin Karşılaştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 16, 97–102 (2002).
C11- Söğütlü G, Yılmaz S, Ara Cengiz, Keskin L, Demirbilek O. Marginal Ülser Kanamasına Cerrahi Yaklaşım: Üç Olgunun Klinik Analizi. Ankara Cerrahi Dergisi, 4, 186-188 (2002).
C12- Sögütlü G, Cinpolat Ö, Ara Cengiz, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Canpolat M, Deniz S. Hiler Kolanjiokarsinomlarda Cerrahi Tedavi (Sekiz olgunun Sonuçları). Ulusal Cerrahi dergisi, 19, 90-94 (2003).
C13- Sögütlü G, Ara Cengiz, Cinpolat Ö, Çoban S, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V.
Retroperitoneal Ekstraadrenal Paraganglioma: Olgu Sunumu.10, 41-42 (2003).
C14- Bulut T, Ara Cengiz, Yılmaz M. Gastrik Schwannoma: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,10, 211-12 (2003).
C15-Yılmaz M, Terzi A, Ozgör D, Ara Cengiz, Sögütlü G, Işık B, Yılmaz S. Primer Rektal ve Renal malignensilerin Seyrek Birlikteliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,10, 159-161 (2003).
C16. Erguvan Önal R, Alkan Alpay, Ara Cengiz, Edalı N, Mızrak B, Aydoğdu İ. İnce Barsağın Anaplastik Sarkomatoid Karsinomu: Nadir bir Olgu ve Adlandırmadaki Sorunlar. Çukurova Tıp Fakültesi Dergisi, 29, 20-25 (2004).
C17. Ara Cengiz, Çoban S, Mecit E, Özgör D, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V.
Nadir Bir Retrorektal Kist Sebebi: Endometrial Doku İçeren Teratom. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 55-57 (2005).
C18-Ara Cengiz, Özgör D, Kahraman L, Işık B, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V. Rektovaginal Fistül’ün Nadir Bir Nedeni: Vaginal Punc Biyopsi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 15:131,132 (2008).
C19- Dirican A, Ara Cengiz, Ünal B, Özgör D. Intestinal Perforation In The Hernia Sac Due To A Blunt Trauma: A Case Report. Travma Yüzünden Fıtık Kesesi içinde intestinal perforasyn: Olgu sunumu. Gaziantep Tıp Dergisi; 15: 38-40, (2009 ).
D20- Pişkin T, Ara Cengiz, Dirican A, Özgör D, Ünal B, Yılmaz S. Perforated hydatid cyst into peritoneum presented with urticaria: A case report
Ürtkerle belirti veren periton içine rupture kis hidatik olgusu. Dicle Tıp Dergisi; 37: 71-74, (2009).
C21- Ateş M, Dirican A, Ara Cengiz, Yılmaz S.Safra Kesesi Üzerinde Ektopik Karaciğer Dokusu: İki olgu sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi;17.127–132, (2010).
C22- Karabulut AB, Özgör D, Ara Cengiz, Dirican A, Kahraman L, Yaman H. The Protective Effect of Vitamin C on Azoxymethane-induced Oxidative Stress in Colon of Mice. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medikal Journal) ;31(4):305-309, (2009).
C23- İnce V, Ara Cengiz, Koç C, Ersan V, Barut B. Karaciğer ve Kolon Malignitesini Taklit Eden Fasiyoliyaz: Üç Olgu Sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 17 (3) :207-210 ,(2010)
C24-Koç C,İnce V, Barut B, Ara Cengiz. Mideye Bası Yapan Dev Hemanjiom.Cause Pedia 2014;3:308


D-Yurtiçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan bildiriler ya da posterler
D1. Alat İ, Gürses İ, Ara Cengiz, Söğütlü G. KOAH ve Aort Avevrizmalarının Birlikteliği. Toraks Dergisi 6. Yıllık Kongresi, 157, Antalya, (2003).
D2. Ara Cengiz, Işık B, Söğütlü G, Yılmaz M, Özgör D, Kırımlıoğlu V. İntestinal Behçet Hastalığı’nın Komplikasyonu Olarak Perforasyon: 3 Olgunun Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi ,6, Antalya , (2004).
D3. Ara Cengiz, Söğütlü G, Işık B, Yılmaz M, Coban Sacit, Yılmaz S. Tüberküloza Bağlı İnce barsak Perforasyonlarında Primer Onarım Yapılmamalıdır. Ulusal Cerrahi Kongresi, 92, Antalya , (2004).
D4-Gencal Eralp, Işık B, Ara Cengiz, Söğütlü G, Yılmaz M, Kırımlıoğlu V, Yılmaz S. Benign Nedenlerle Yapılan Koledokokoledostomi ve Roux- En Y Hepatikojejunostominin Uzun Dönemde Fonksiyonel Olarak Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, 118, Antalya, (2004).
D5-Cinpolat Ö, Ara Cengiz, Işık B, Yılmaz M, Söğütlü G, Özgör D, Kırımlıoğlu V, Yılmaz S. Ortotopik Karaciğer Nakli Sonrası Hepatik Arter Trombozisinde Acil Revaskülarizasyonun Safen Ven Grafti İle Sağlanması. Ulusal Cerrahi Kongresi, 254, 255, Antalya, Poster 61 (2004).
D6- Özgör D, Söğütlü G,Yılmaz M, Ara Cengiz, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V. Primer Beyin Lenfomalı Bir Donörden Alınan Karaciğerin Transplantasyonu ve 2 Yıllık Tümörsüz İzlem. Ulusal Cerrahi Kongresi, 255, Antalya, 2004.Poster 62.
D7-Yılmaz M, Söğütlü G, Işık B, Ara Cengiz, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V. Musinöz Kolorektal Kanserlerin Prognostik Önemi Lynch Sendromu İle Benzerliği. Ulusal Cerrahi Kongresi, 304, Antalya, Poster 158 (2004).
D8-Işık B, Gürses İ, Kırımlıoğlu V, Söğütlü G, Ara Cengiz, Yılmaz M. Paratiroid Bezinin Tüberküloz İle Nekrotizan Granulomatöz İnflamasyonuna Bağlı Hiperplazisi: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 392, Antalya, Poster 335 (2004).
D9-Ara Cengiz, Işık B, Söğütlü G, Yılmaz M, Coban Sacit, Yılmaz S. Akciğer Kanserinin İlk Bulgusu: İnce Barsak Obstrüksiyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 405, Antalya, Poster 364 (2004).
D10- Söğütlü G, Ara Cengiz, Işık B, Cinpolat Ö, Pişkin T, Yılmaz S. İntestinal Obstrüksiyonunun Nadir Bir Sebebi: Fitobezoar 3 Olgunun Klinik Analizi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 407, Antalya, Poster367 (2004)
D11- Bay Karabulut A, Ara Cengiz, Çenesiz S, Yılmaz Sezai. Deneysel Bilier Obstrüksiyon Yapılan Ve Resveratrol Verilen Ratlarda Antioksidan Enzim Aktivitesindeki Değişiklikler. II. Ulusal Veteriner Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı).133, Elazığ, P73(2004).
D12-Kırımlıoğlı V, Yılmaz S,Kırımlıoğlu H,Işık B,Ara Cengiz, Yılmaz M,Tokat Y, Yüzer Yıldıray. Karaciğer Nakli: İnönü Üniversitesi Deneyimi.8.Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi 3-6 Mayıs Mersin.P26 (2007).
D13- Yılmaz S, Kırımlıoğlı V,Kayaalp C,Işık B, Aydın Cemalettin, Ara Cengiz,Yıldıray Y. Split Karaciğer Nakli:Olgu Sunumu. 8.Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi 3-6 Mayıs Mersin.S12,(2007)E.Uzmanlık Tezi: Enfekte ve Temiz Yanık Yaralarında Mikronize Flavonoid Fraksiyonunun Etkinliği.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2000/Malatya