Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi-2012
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2015-2019
Mesleki Deneyim
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi – Tabip - 2012 - 2013
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi Uzman Tabip - 2019 - 2021
Tıbbi İlgi Alanları

Ön Segment
Oküloplasti
Tıbbi Retina
Glokom

Özellikli İşlem

Katarakt Cerrahisi
Pterjium Cerrahisi
Göz Kapak Cerrahileri(Blefaroplasti,Entropiyon/Ektropiyon Cerrahisi,Trikiyazis/Distikiyazis...)
Göz Yaşı Kanalı Cerrahisi

Bilimsel Yayınlar

*18.07.2016-(PS-0163)- Katarakt Cerrahisi Planlanan Kuru Göz Varlığının Keratometrik Değerler Ve İOL Ölçümü Üzerine Etkisi( Poster ,50. TOD Ulusal Kongre)

*03.07.2017-(PS-1022)-Epiretinal Membran Nedeniyle Pars Plana Vitrektomi Uygulanan Gözlerde Görsel Fonksiyonlar Ve Maküla Morfolojisinin Değerlendirilmesi
(Poster, 51. TOD Ulusal Kongre)
*07.07.2018-(PS-231)-Case Report-Myastenia Gravis Tanılı Olguda Katarakt Cerrahisi Planlanması (Poster,52. TOD Ulusal Kongre)