Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Dışkapı SSK Hastanesi 1997
Mesleki Deneyim
SSK Ankara Eğit. Hast. 1.Genel Cerrahi 1992-2010
Ordu Üniv.Tıp Fak. Genel Cerrahi A D 2010-2015
Bergen Üniversitesi Meme Endokrin A.D 2011
Memorial Sağlık Grubu Ataşehir Hastanesi(Meme Merkezi) 2015-2017
Florence Nightngale Hast. (Meme Mer.)2017-2019
Tıbbi İlgi Alanları
Kalın Barsak Hastalıkları,
Obezite Cerrahisi,
Meme Hsatalıkları,
Mide Fıtığı,
Tiroid Hastalıkları,
Kanser Cerrahisi,
Kasık Fıtığı
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
A1. Bilgen K, Ustun M, Karakahya M, Isik S, Sengul S, Cetinkunar S, Kucukpinar T. H. Comparison of 3D imaging and 2D imaging for performance time of laparoscopic cholecystectomy. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 180-183. pp., 2013;23:180-183.
A2. Bilgen K, Bilgen E, Cetinkunar S, Celep RB, Isik S.The efficacy of topical phenytoin and capsaicin on random pattern dorsal skin flaps in rats. Ann Ital Chir. 2017;88(1):91-93.
A3. Oguz Hasdemir MD, Cavit Çöl MD, Erol Yalçin MD, Gunduz Tunç MD,Koksal Bilgen MD, Tevfik Kuçukpinar MD. Local Recurrence and Survival Rates After Extended Systematic Lymph-Node Dissection For surgical Treatment of Rectal Cancer: Hepato-Gastroenterology 2005;52:455-459
A4. Tokgoz S, Cetinkunar S, Bilgin C, Bilgen K, Ucar Y, Colhan I, Tunc G. Factors predicting iliac metastasis and overall survival in malignant melanoma of the lower extremities.Acta Chir Belg. 2012 May-Jun;112(3):189-94.
A5. C. Col, O. Hasdemir, E. Yalcin, H. Guzel, G. Tunc, K. Bilgen,T. Kucukpinar. The Assesment of Urinary function Following Extended Lymph-Node Dissection for Colorectal Cancer: EJSO (2005) 31, 237–241
A6. Bilgin C, Cetinkünar S, Bilgen K, Celep B, Tokgöz S, Sözen S, Karaca T, Ozer S, Tunç G. Impact of high dose chemoimmunotherapy after surgery on the overall and disease-free survivals in advanced stage malignant melanoma. Ann Ital Chir. 2012 Aug 5. pii: S0003469X12019215.
A7. Hakan Güzel,Şahin Kahramanca,Gaye Şeker,Burak İrem,Emre Gökçe,Köksal Bilgen,Gündüz Tunç,Tevfik Küçükpınar, "HAS THERE BEEN ANY CHANGE IN THE PAST 40 YEARS IN ACUTE APPENDICITIS AMONG GERIATRIC PATIENTS?", Turkish Journal of Geriatrics , 335-338 pp., 2013.
A8. GÜLAY ÖZGEHAN, ŞAHİN KAHRAMANCA, İSMAİL OSKAY KAYA, KÖKSAL BİLGEN, HASAN BOSTANCI, HAKAN GÜZEL, TEVFİK HADİ KÜÇÜKPINAR, HÜLAGÜ KARGICI
, "Neutrophil-Lymphocyte Ratio as a predictive factor for tumor staging in colorectal cancer", Turk J Med Sci, 44, (2014), 365-368 .
A9. Serkan ŞENGÜL, Süleyman Çetİnkünar, Egemen Çİftçi, Köksal Bilgen, Sevil Işık,İbrahim Çolhan,Yasin Uçar,Tevfik Küçükpınar, "Ultrasonographic Evaluation of Intraoperative Technical Difficulties Before Laparoscopic Cholecystectomy", European Journal of Surgical Sciences , 15-20 pp., 2012
D1 . Süleyman Çetinkünar, Serhat Tokgöz, Mehmet Tokaç, Köksal Bilgen,Bahadır Celep,Oğuz Hasdemir, Mesut Atlı. Asemptomatik Safra Kesesi Taşı Olan Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Gastrointestinal Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 2011;12(2): 5-10.

D2 .Köksal BİLGEN, Sinan C. HASÇİÇEK, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Bahadır CELEP, Serhat TOKGÖZ, Gündüz TUNÇ, Mesut Y. ATLI. Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Prognostik Faktörler. Yeni Tıp Dergisi : 2011;28(2): 95-99

D3 . K. Bilgen, E. Tütüncü, İ. Çolhan, F. Köybaşıoğlu, T. Küçükpınar. Yumuşak Doku Tümörünü Taklit Eden Primer Karın Ön Duvarı Aktinomikozu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 2010;11(1),47-49

D4. Erol ÇAKMAK , Hilmi ATASEVEN , Özlem YÖNEM , Köksal BİLGEN , Hakan GÜZEL, "Postentübasyon sonrası gelişen trakea-özofageal fistül", Endoskopi Dergisi , 50-51 pp., 2013 ,

D5. Şahin KAHRAMANCA, Cem AZILI, Oskay KAYA, Köksal BİLGEN, İbrahim ÇOLHAN, Rıza DERYOL, Tevfik KÜÇÜKPINAR, "Karın Duvarında Endometriozis ve Cerrahi Tedavi", ORTADOĞU TIP DERGİSİ , 210-213 pp., 2013 ,

D6. Köksal Bilgen, Şahin Kahramanca, Murat Karakahya, Çağlar Yıldırım, Hakan Güzel. Eritrosit dağılım hacminin akut mezenter iskemideki potansiyel rolü. DEÜ Tıp Fak. dergisi Cilt 27, Sayı;3(Eylül)2013, 129-134
Yoksa boş bırakılabilir