Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi, 1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
New England Medical Center, USA, 1995
Mesleki Deneyim
Kemik iliği Nakli, Hematoloji, Onkoloji
Tıbbi İlgi Alanları

Otolog ve Allojenik İlik Nakli
Haploidentik ve Akraba Dışı İlik Nakli
Kan kanserleri (Lösemi), MDS, Lenf Bezi Kanserleri, Myeloma ve İlik Nakli Gereken Hastalıklar

Özellikli İşlem
27 yıllık yurt içi ve yurt dışı ilik nakli deneyimi