Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1971
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1976
Mesleki Deneyim
1977 yılında bir yıl Londra’ da St. Georgeo’s Hospital’ da özellikle Pankreas, Safra yolları ve Kesesi, Karaciğer hastalıkları ile ilgili mesleki gelişim çalışmalarında bulundu.
1985 yılında Londra St. Thomas’ s Hospital’ da organ nakli konusunda çalışmaları olmuştur.
1986 yılında Cerrahpaşa Organ Nakli Merkezi’ ni kurmuş, halen genel cerrahi dışında merkezde çalışmalarına devam etmektedir.
2007 yılında Medicana Bahçelievler organ nakli merkezini kurmuştur.
2008 yılından itibaren Medicana International İstanbul Hastanesi' nin organ nakli merkezi kuruluş çalışmalarını yürütmüş, halen merkez kurucusu olarak çalışmalarına devam etmektedir. 
Tıbbi İlgi Alanları

Böbrek Nakli

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar


1. Seyhani N, Kahveci A, Boyarlı M, Akman C, Altıparmak MR, Apaydın S, Ataman R, Sarıyar M, Serdengeçti K, Erek E. Coronary Artery Calcification and Chronically Decreased GFR in living Kidney Donors. American Journal of kidney Diseases 49(1): 143-152, 2007.

2. Coskun A, Duran S, Apaydin S, Bulut I, Sariyar M. Pregnancy-associated plasma protein-A: evaluation of a new biomarker in renal transplant patients.Transplant Proc. 2007 Dec;39(10):3072-6. 

3. Seyhani N, Kahveci A, Boyarlı M, Akman C, Altıparmak MR, Apaydın S, Ataman R, Sarıyar M, Serdengeçti K, Erek E. Coronary Artery Calcification and Chronically Decreased GFR in living Kidney Donors. American Journal of kidney Diseases 49(1): 143-152, 2007.

4. Trabulus S, Altiparmak MR, Apaydin S, Serdengecti K, Sariyar M.Treatment of renal transplant recipients with low bone mineral density: a randomized prospective trial of alendronate, alfacalcidol, and alendronate combined with alfacalcidol. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb;40(1):160-6.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER VE POSTERLER 1. Seyhani N, Kahveci A, Boyarlı M, Akman C, Altıparmak MR, Ataman R, Sarıyar M, Erek E, Serdengeçti K. Coronary Artery Calcification and Chronically Decreased GFR in living Kidney Donors.XLIII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Glascow, United Kingdom 15-18 July, 2006.

2. Saribeyoğlu K, Kilic İ, Kapan M, Pekmezci S, Durgun V, Kalafat H, Taşcı H, Göksoy E, Perek S, Sarıyar M. Surgical Management of Hydatid Disease of the Liver; A single Center Experience. 7th World Congress of the International Hepato-Pancreato- Biliary Association and the 10th Annual Meeting of the Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland, Edinburg, Scotland, 3-7 September 2006.

3. Saribeyoğlu K, Pekmezci S, Taşcı H, Kapan M, Durgun V, Kılıc İ, Kalafat H, Sarıyar M. Surgical Management of Liver Hemangiomas. 7th World Congress of the International Hepato-Pancreato- Biliary Association and the 10th Annual Meeting of the Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland, Edinburg, Scotland, 3-7 September 2006.

ULUSAL YAYINLAR 1. Sarıyar M, Küçük GO. Hepatosellüler Karsinomun Cerrahi Tedavisi. Türkiye Klinikleri J int Med Sci 3(34):56-60, 2007.

2. Sarıyar M, Küçük GO. Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi epatosellüler Karsinomun Cerrahi Tedavisi. Türkiye Klinikleri J int Med Sci 3(34):61-64, 2007.

3. Seyhani N, Kahveci A, Altıparmak MR, Apaydın S, Ataman R, Sarıyar M, Serdengeçti K. Renal Transplant Vericilerinde Hipertansiyon ve Mikroalbuminüri. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 15(4), 2006. 

4. Sarıyar M, Küçük GO. Hepatosellüler Karsinomun Cerrahi Tedavisi. Türkiye Klinikleri J int Med Sci 3(34):56-60, 2007.

5. Sarıyar M, Küçük GO. Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi epatosellüler Karsinomun Cerrahi Tedavisi. Türkiye Klinikleri J int Med Sci 3(34):61-64, 2007.

ULUSAL VİDEO SUNUMU 1. Kılıç İE, Hamzağlu İ, Sarıyar M, Taşçı H, Kapan M, Göksoy E. Laparoskopik Canlı Sol Donör Nefrektomi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi kongresi, Antalya, 1-4 Temmuz 2007.