Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD 1998
Mesleki Deneyim
İstanbul Esnaf Hastanesi 1998-2002
İstanbul Medipol Hastanesi Koşuyolu 2002-2003
İstanbul Memorial Şişli Hastanesi 2003-2005
İstanbul Medical Park Fatih Hastanesi 2005-2008
Tıbbi İlgi Alanları

Meme Kanser Cerrahisi (Meme Koruyucu Cerrahi, Deri koruyucu mastektomiler-protez yerleştirme)
Tiroid-paratiroid cerrahisi
Proktoloji (hemoroid, anal fissür, anal fistül, anal apse)
Renal Transplantasyon
Laparoskopi (kolesistektomi,Apendektomi)
Herni operasyonları (inguinal,umblikal, insizyonel- meliyat yarası)

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.1.1 Sevinç, C; Özkaptan, O; Balaban, M; Karadeniz, T; As, A; Kuşlu Çiçek, SN; Sarıyar, M, Şahin, S; Tuğcu, V. Hand-asisted laparoscopic and laparoscopic donor nephrectomy: A comparison of surgical outcomes from two centers. Turk J Urol 2018; 44(4): 362-6

7.4. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4.1. Vericide Cerrahi Açıdan Marjinal Vakalara Yaklaşım. Kuşlu Çiçek SN.
RenalTransplantasyon.1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. P.53-7

7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Kuşlu, S; Hamzaoğlu, İ; Karahasanoğlu, T; Babür, T; Alver, O; Cebeci,H. Epidermal büyüme faktörününün diyabetik sıçanlarda kolon anastomozuna etkisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi 1999 Temmuz 7(3):143-146
7.5.2 Babür, T; Hamzaoğlu, İ; Paksoy,M; Karahasanoğlu T; Kuşlu, S; Farahmand, M; Ünal, H. İntraperitoneal drenlerin kolonik anastomoz iyileşmesine etkisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1998 Haziran 8(2): 45-48
7.5.3 Taşçı, İ; Yavuz, N; Caner, M; Göksel, S; Yılmaz, O; Kuşlu, S; Sertel, İ. Karaciğer sıcak iskemi ve reperfüzyon hasarında Dimetilsülfoxide ( DMSO),Allopurinol ve Deferoksaminin etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1995 Ekim 9(4): 198-202
7.5.4 Ersan, Y; Yüceyar, S; Ertürk, S; Özçelik, F; Kuşlu, S. İnsizyonel fıtıklarda cerrahi tedavi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1994 Ekim 25(4): 516-522

7.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Özçelik, M.F ; Ersan, Y; Kayabaşı, B; Kuşlu, S. Süperior Mezenterik Arter Sendromu. Ulusal Cerrahi Kongresi 1994 Sözlü Bildiri 199, Bildiri Özetleri Kitabı
7.6.2. Sevinç, C; Kuşlu Çiçek, S; As, A.; Yıldız, A; Sarıyar., M. Böbrek transplantasyonu uygulanan hastalarda üreterovezikal anastomoz darlıklarına yaklaşım. 22.Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 149 pp.,, Girne, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, 2012
7.6.3 Sevinç, C; Kuşlu Çiçek, S; As, A.; Yıldız, A; Sarıyar, M. Renal transplantasyon sonrası üreter taşlarında tedavi yaklaşımımız. 22. Ulusal Üroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,149 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, 2012
7.6.4 As, A; Kuşlu Çiçek, S; Eskioğlu, Ö, Sevinç, C; Subaşılar, O; Sarıyar, M; Yıldız, A. Eşlerden transplantasyon sonuçları: tek merkez deneyimi. 9. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi Bildiri Kitabı, 91pp., Bursa, Türkiye, Eylül 2012
7.6.5 As, A; Kuşlu Çiçek, S; Eskioğlu, Ö, Sevinç, C; Subaşılar, O; Sarıyar, M; Yıldız, A. Yaşlı vericilerden böbrek transplantasyon sonuçları: tek merkez deneyimi. 9. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi Bildiri Kitabı, 92pp., Bursa, Türkiye, Eylül 2012
7.6.6 Çipe, G; Kuşlu Çiçek,S; As, A.; Kaya, A.O; Demiray,M; Sarıyar.M. Peritoneal karsinomatoziste sitoredüktif cerrahi ve HİPEK: Başlangıç deneyimi. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi 2017 Bildiri Kitabı, P-195